Mestna zveza tabornikov Ljubljana

Mestno zvezo tabornikov (MZT) Ljubljana sestavlja 15 ljubljanskih taborniških društev (rodov) in leta 2018 štejemo približno 1500 članov. Namen MZT je podpirati rodove, ki jo sestavljajo, na različnih področjih: izobraževanje kadrov, dopolnitev programa, finančno-materialne zadeve, promocija delovanja, pridobivanje finančnih sredstev itd.

Ima status društva v javnem interesu in povezuje 15 društev, saj ima vlogo območne organizacije Zveze tabornikov Slovenije. Organizacija ima tudi svoje vodstvo: načelnika, starešino, svoj izvršni odbor, nadzorni odbor in še številne druge, ki pomagajo pri njenem delovanju. Ustanovljena je bila 8. februarja 1996.

 • Taborništvo - kompas mladim

  MZT je organizacija, v kateri vse aktivnosti pripravimo in vodimo mladi, odločamo o vsebini aktivnosti in imamo odločilen vpliv na delovanje organizacije. V okviru MZT bomo mladi pripravili in izvedli več aktivnosti, ki so razdeljene v štiri sklope.

  Prvi sklop sestavljajo aktivnosti, ki jih bomo mladi pripravili za otroke in tako aktivno pomagali pri njihovi vzgoji in učenju. Te aktivnosti so orientacijsko tekmovanje in druženje GG Race (za člane v starosti od 6. do 9. razreda OŠ), Vesela srečanja medvedkov in čebelic (za člane v starosti od 2. do 5. razreda OŠ) in tekmovanje v taborniških panogah Žaboboj (za vse osnovnošolske člane).

  V drugi sklop spadajo aktivnosti, ki so primarno namenjene taborniški javnosti, k sodelovanju pa aktivno vabimo tudi ostale prebivalce Ljubljane vseh starostnih skupin. Sem uvrščamo tradicionalni Taborniški feštival (več kot 50 delavnic za otroke in mladino), ki bo aprila potekal v parku Tivoli, in Fotoorientacijo (orientacija s pomočjo slik), ki se bo oktobra odvijala v centru Ljubljane.

  Tretji sklop aktivnosti obsegajo Družbeno odgovorni dnevi (DOD), kjer mladi prostovoljno izvedejo popoldanske delavnice oz. tematske programe v različnih ustanovah za socialno ogrožene ali ljudi s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih, vendar s poudarkom na mladih udeležencih, s čimer mladi taborniki spoznavajo različne življenjske situacije, ozaveščajo drugačnost ter se jo učijo sprejemati.

  Četrti sklop je sestavljen iz aktivnosti, ki jih mladi izvajamo za mlade. Del tega sklopa predstavljajo različna izobraževanja od popoldanskih in enodnevnih delavnic do večdnevnega tečaja za vodnike, ki je namenjen tistim, ki se želijo izobraziti in usposobiti za prostovoljno delo in delo z otroki. Program tečaja je del izobraževalne sheme Zveze tabornikov Slovenije (ZTS). Sem sodijo tudi aktivnosti, ki jih spodbujamo preko instrumenta internega razpisa, kamor lahko mladi prijavijo neobičajne taborniške aktivnosti za mlade.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2018 - 1. 1. 2021
  • Spletna stran projekta: www.mzt.org
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno