Mestna zveza tabornikov Ljubljana

Mestno zvezo tabornikov (MZT) Ljubljana sestavlja 15 ljubljanskih taborniških društev (rodov) in leta 2021 štejejo približno 1600 članov. Namen MZT je podpirati rodove, ki jo sestavljajo, na različnih področjih: izobraževanje kadrov, dopolnitev programa, finančno-materialne zadeve, promocija delovanja, pridobivanje finančnih sredstev itd.

Ima status društva v javnem interesu in povezuje 15 društev, saj ima vlogo območne organizacije Zveze tabornikov Slovenije. Organizacija ima tudi svoje vodstvo: načelnika, starešino, svoj izvršni odbor, nadzorni odbor in še številne druge, ki pomagajo pri njenem delovanju. Ustanovljena je bila 8. februarja 1996.

 • Dogaja se ... 25 let MZT

  Leta 2021 Mestna zveza tabornikov Ljubljana praznuje 25 let svojega delovanja, v počastitev obletnice pa bodo pripravili vrsto dogodkov skozi katere želijo prikazati širino taborništva in delovanja tabornikov v Ljubljani. Že v letu 2020 so pričeli z aktivnostjo Izziv 25za25, leto 2021 otvorili z izdajo taborniške slikanice, pripravili aktivnosti, ki bodo ob praznovanju dneva tabornikov v aprilu predstavljale most med mestom in naravo, organizirali večdnevni raziskovalno-izobraževalni pohod, leto pa zaključili s slavnostno akademijo. Pri načrtovanju vseh aktivnosti bodo pripravili prilagoditve, ki jih lahko izvedejo v skladu s takrat veljavnimi ukrepi za omejevanje širjenja novega korona virusa.

  Dogodek “Izziv 25za25: pripravili so nabor 25 aktivnosti z različnih področij, z njimi pa spodbujajo mlade, da izražajo svojo kreativnost, raziskujejo in si širijo obzorja, stopijo v stik z lokalno skupnostjo in jo spoznajo (dodali so posebne aktivnosti vezane na prostor MOL). V aktivnost se lahko priključi kdorkoli, spodbuja pa se tudi vključevanje ostalih družinskih članov. Aktivnosti so predstavljene na spletni strani http://www.mzt.org/25-let-mzt/.

  Dogodek “V mestu in naravi” bo potekal sočasno z že tradicionalnim Taborniškim festivalom, aktivnosti pa bodo povezovale park Tivoli s centrom mesta. Njihovo praznovanje bodo tako razširili in vključili več udeležencev.

  Dogodek “Mega aprilsko raziskovanje in šotorjenje MZT”: na kratko tudi “MARŠ” bo štiridnevna aktivnost za mlade v času prvomajskih šolskih počitnic. Udeleženci se bodo v ekipah po pet, vsaka bo pot začela na svojem koncu Dolenjske, odpravili proti lokaciji skupnega cilja. Tekom pohoda se bodo ekipe postopoma združevale v vse večje skupine, tretji dan pa bodo vse skupine prišli na skupen cilj, kjer bodo pripravili vrsto izobraževalnih delavnic na temo preživetja in bivanja v naravi, dan pa zaključili v duhu zahvale vsem mladim prostovoljcem, ki so aktivni v taborniških društvih v Ljubljani. V primeru, da bi ukrepi za preprečitev širjenja novega korona virusa omejevali načrtovano izvedbo, bodo pripravili glede na ukrepe prilagojeno aktivnost (manjše skupine, krajši dogodek).

  Dogodek “Slavnostna akademija”: praznovanje bodo zaključili z dogodkom, kjer se bodo zahvalili tabornikom, ki so prispevali k razvoju in delovanju organizacije in podelili priznanja. Po uradnem delu bo sledilo tudi neformalno druženje udeležencev dogodka, vabljeni pa bodo tudi ostali mladi, ki se formalnega dogodka niso udeležili.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 1. 1. 2022
  • Spletna stran projekta: http://www.mzt.org/25-let-mzt
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Taborništvo - kompas mladim

  MZT je organizacija, v kateri vse aktivnosti pripravimo in vodimo mladi, odločamo o vsebini aktivnosti in imamo odločilen vpliv na delovanje organizacije. V okviru MZT bomo mladi pripravili in izvedli več aktivnosti, ki so razdeljene v štiri sklope.

  Prvi sklop sestavljajo aktivnosti, ki jih bomo mladi pripravili za otroke in tako aktivno pomagali pri njihovi vzgoji in učenju. Te aktivnosti so orientacijsko tekmovanje in druženje GG Race (za člane v starosti od 6. do 9. razreda OŠ), Vesela srečanja medvedkov in čebelic (za člane v starosti od 2. do 5. razreda OŠ) in tekmovanje v taborniških panogah Žaboboj (za vse osnovnošolske člane).

  V drugi sklop spadajo aktivnosti, ki so primarno namenjene taborniški javnosti, k sodelovanju pa aktivno vabimo tudi ostale prebivalce Ljubljane vseh starostnih skupin. Sem uvrščamo tradicionalni Taborniški feštival (več kot 50 delavnic za otroke in mladino), ki bo aprila potekal v parku Tivoli, in Fotoorientacijo (orientacija s pomočjo slik), ki se bo oktobra odvijala v centru Ljubljane.

  Tretji sklop aktivnosti obsegajo Družbeno odgovorni dnevi (DOD), kjer mladi prostovoljno izvedejo popoldanske delavnice oz. tematske programe v različnih ustanovah za socialno ogrožene ali ljudi s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih, vendar s poudarkom na mladih udeležencih, s čimer mladi taborniki spoznavajo različne življenjske situacije, ozaveščajo drugačnost ter se jo učijo sprejemati.

  Četrti sklop je sestavljen iz aktivnosti, ki jih mladi izvajamo za mlade. Del tega sklopa predstavljajo različna izobraževanja od popoldanskih in enodnevnih delavnic do večdnevnega tečaja za vodnike, ki je namenjen tistim, ki se želijo izobraziti in usposobiti za prostovoljno delo in delo z otroki. Program tečaja je del izobraževalne sheme Zveze tabornikov Slovenije (ZTS). Sem sodijo tudi aktivnosti, ki jih spodbujamo preko instrumenta internega razpisa, kamor lahko mladi prijavijo neobičajne taborniške aktivnosti za mlade.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2018 - 1. 1. 2021
  • Spletna stran projekta: www.mzt.org
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Taborništvo - peskovnik za velike mulce

  MZT je mladinska organizacija, v kateri aktivnosti pripravijo in vodijo mladi, odločajo o njihovi vsebini in imajo ključen vpliv na delovanje organizacije.

  Aktivnosti, ki jih bodo v okviru tokratnega projekta izvedli, so razdelili v štiri sklope.

  1. sklop sestavljajo aktivnosti, ki jih bodo mladi pripravili za otroke. Z njimi bodo teoretično znanje prenesli v prakso. Temu bodo namenjene: orientacijsko tekmovanje GG Race (za otroke od 6. do 9. razreda OŠ), druženje Vesela srečanja medvedkov in čebelic (za otroke od 2. do 5. razreda OŠ) in tekmovanje v taborniških znanjih Žaboboj (za vse osnovnošolce).

  V 2. sklop spadajo aktivnosti, ki jih pripravijo za taborniško javnost, aktivno pa sodelujejo tudi prebivalci Ljubljane vseh starostnih skupin. Izvedli bodo Taborniški feštival (več kot 50 delavnic za otroke in mladino, 2000 sodelujočih otrok in mladih), ki bo aprila potekal v parku Tivoli, in Fotoorientacijo (orientacija s pomočjo fotografij, 600 sodelujočih otrok in mladih), ki se bo oktobra odvijala v centru Ljubljane.

  3. sklop aktivnosti bodo obsegali Družbeno odgovorni dnevi (DOD), kjer bodo mladi prostovoljno izvajali popoldanske delavnice oz. tematske programe v različnih ustanovah za socialno ogrožene ali osebe s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih. Z načrtovanjem, izvedbo in udeležbo DOD bodo mladi spoznavali različne življenjske situacije, ozaveščali drugačnost ter se jo učili sprejemati.

  4. sklop je sestavljen iz aktivnosti, ki jih mladi izvajajo za mlade. Pripravljajo različno dolga izobraževanja (en, dva ali 10 dnevni in krajše izobraževalne delavnice). Dvodnevno izobraževanje je npr. Vikend MZT (na njem sodelujejo vsa vodstva ljubljanskih društev tabornikov; 50 udeležencev), desetdnevni vodniški tečaj pa je namenjen tistim, ki se želijo usposobiti za prostovoljno delo z različno starimi otroki. Hkrati bo posebna skupina, sestavljena iz predstavnikov taborniških društev, mesečno organizirala zabavne aktivnosti za prostovoljce. Poleg tega bodo za motivacijo mladih, njihovo mreženje in osebnostno rast, pripravili posvete in izlete. Na teh dogodkih bodo skupaj tudi načrtovali razvoj organizacije.

  Ob načrtovanju aktivnosti bodo pozorni na omejitve, ki jim jih bodo predstavljali ukrepi v državi zaradi COVID-19. Pri načrtovanju programa so pri vseh aktivnosti že razmišljali o možnostih prilagoditve, da jih bodo lahko izvedli skladno z veljavnimi omejitvami. Poskrbeli bodo, da bo program potekal varno in kar se da nemoteno.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 1. 1. 2024
  • Spletna stran projekta: www.mzt.org
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno