Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja mlade spodbuja k družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. Mladi v Brez izgovora zdravo in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, druge mlade pa na razumljiv in zanimiv način ozaveščajo o aktualnih tematikah ter spodbujajo njihovo kritično mišljenje.

Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo mladih.

Brez izgovora Slovenija je apolitična in neprofitna organizacija, ki deluje neodvisno od privatnih financerjev. Od leta 2006 deluje na področju zdravega življenjskega sloga in aktivnega državljanstva mladih, največ izkušenj pa ima s področja preprečevanja zasvojenosti. Pripravlja in izvaja učinkovite preventivne programe na več področjih, npr. program Martin Krpan za preprečevanje zasvojenosti in krepitev socialnih kompetenc mladih.

Imajo močne vezi s šolami po Ljubljani in Sloveniji, v katere vstopajo s kvalitetnimi programi za učence in dijake.

 • Aktivisti Brez izgovora

  Program Aktivisti Brez izgovora je program za srednješolce, ki traja od 1. do 4. letnika SŠ.

  Aktivisti Brez izgovora so vključeni v t.i. lokalne enote, ena od lokalnih enot pa deluje tudi v Ljubljani. Lokalne enote Brez izgovora Slovenija so vključene v t. i. 1. stopenjske aktivacijske projekte, ki so manjši projekti na lokalni ali nacionalni ravni. Njihov namen je, da aktivisti v prvih dveh letih pridobijo osnovne organizacijske veščine in izkušnje ter se skozi proces načrtovanja aktivirajo na lokalni ravni, pri tem pa pridobijo motivacijo za aktivacijo svojih vrstnikov.

  Organizacija aktivacijskih projektov poteka na lokalni ravni in obsega organizacijo lokalnega dogodka po želji mladih aktivistov s pomočjo mentorja. Aktivacijske projekte imenujejo tudi 1. stopenjski aktivacijski projekti, saj aktivisti po dveh letih napredujejo v t. i. 2. stopenjske aktivacijske projekte, kjer sta težavnost in raven organiziranja primerni izkušenosti aktivistov.

  Program Aktivisti Brez izgovora je bil tudi večkrat nagrajen, nazadnje pa omenjen tudi na spletni strani UNESCO kot primer dobre prakse.

  • Ciljna skupina: 14 - 18
  • Trajanje projekta: Projekt se kontinuirano izvaja od leta 2006 naprej.
  • Spletna stran projekta: https://www.noexcuse.si/lokalne-enote
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Kadarkoli, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Gregorčičeva 7, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: 50 € letna članarina
 • Alkohol = sprememba življenja

  Namen delavnice je zamakniti začetek pitja alkohola med mladimi.

  Učenci se na delavnici seznanijo s pojmom zdravja in zdravega življenjskega sloga ter njegove povezave z alkoholom. Spoznajo se s sistemom meric in osnovnimi informacijami o alkoholu (da je to droga, za katero ne obstaja varne meje pitja). S pomočjo izvajalca ugotovijo, kaj so razlogi, da nekateri mladi pijejo, medtem ko drugi ne. Učenci spoznajo zgodbo poškodovanca, katerega poškodbe so bile pridobljene v nesreči pod vplivom alkohola, posledice, ki jih je nesreča prinesla, ter ugotovijo povezavo med nesrečo in alkoholom.

  Sami (tudi preko zgodbe) identificirajo kratkoročne in dolgoročne posledice pitja alkohola in razumejo, da so posledice pitja tako zdravstvene kot tudi socialne in ekonomske. Učenci se seznanijo z nameni in delovanjem alkoholne industrije s poudarkom na oglaševanju alkohola, razumejo, kako alkoholna industrija zavaja svoje potrošnike, in si o tem ustvarijo mnenje.

  Pri izvajanju delavnice sodelujejo z Zavodom Vozim (DODATI LINK na njihovo spletko), saj delavnico izvajata aktivist Brez izgovora in oseba na invalidskem vozičku, ki z dijaki deli svojo osebno zgodbo. Zgodba ima na učence velik čustven učinek, s tem pa jih spodbudimo k razmišljanju o zdravem življenjskem slogu in zamiku prve rabe alkohola na kasnejše obdobje.

  K sledenju tega cilja pripomorejo tudi s spodbujanjem pozitivnih odnosov v skupini ter z zmanjšanjem negativnega vrstniškega pritiska na posameznika.

  • Ciljna skupina: 14 - 15
  • Trajanje projekta: Projekt se kontinuirano izvaja od leta 2011.
  • Spletna stran projekta: https://www.noexcuse.si/alkohol
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Javni zavodi v MOL (osnovne šole)
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Martin Krpan

  Program Martin Krpan se osredotoča na razvijanje socialnih spretnosti mladostnikov, poleg tega pa se dotika tudi preventive zasvojenosti na področju alkohola in tobaka.

  Preko interaktivnih delavnic mlade opremijo s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti kajenju in pitju alkohola ter nasploh sprejemati zdrave odločitve. Program je v prvi vrsti namenjen učencem zadnje triade, ki so v časovnem obdobju treh let deležni 15 do 25 šolskih ur delavnic, v okviru katerih se urijo v različnih socialnih veščinah, pridobivajo nova znanja ter spoznavajo drug drugega.

  Med tematikami, ki jih tekom programa obravnavajo, so gradnja skupinske dinamike, učinkovita komunikacija, čustvena pismenost, samopodoba, vrstniški vpliv, vpliv medijev in družbenih omrežij, reševanje konfliktov, medvrstniško nasilje, obvladovanje stresa in kreativno mišljenje, poleg tega pa se preko dveh intervencij mlade skuša ozaveščati tudi o alkoholu in tobaku kot najbolj razširjenih legalnih drogah. V skladu s smernicami učinkovitih preventivnih programov Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami program temelji na celovitem preventivnem pristopu ter poleg mladostnikov poskusi vključevati tudi razrednike vključenih razredov, ostale učitelje, svetovalne delavce in starše. Za starše tako v okviru programa ponujajo možnost predavanj o posameznih tematikah, ki so vključene v program, (običajno potekajo v sklopu roditeljskih sestankov), pri čemer je poudarek na vlogi, ki jo lahko pri razvijanju posameznih spretnosti ter preventivi pred zlorabo alkohola in tobaka igrajo oni sami. Za učitelje pa so na voljo za individualna posvetovanja ter za predstavitev problematike in možnosti ukrepanja v šolskem okolju. Poleg tega vsa tri leta intenzivno sodelujejo tudi s svetovalnim delavcem na šoli v namene koordinacije in še intenzivnejšega dela z učenci.

  • Ciljna skupina: 13 - 16
  • Spletna stran projekta: https://www.noexcuse.si/tobak-alkohol-in-mladi
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Javni zavodi v MOL (osnovne šole)
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • O2 za vsakega

  Projekt O2 za vsakega je mladinsko voden in mladinsko izvajan projekt, ki ozavešča mlade osnovnošolce o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije.

  Cilj projekta je ozavesti kar največ mladih o tej tematiki in jim tako predati znanje o eni najbolj škodljivih legaliziranih snovi na svetu.

  Delavnico uspešno izvajajo že 12 let, razvita pa je bila s strani študentov medicine kot odgovor na veliko število kadilcev in neozaveščenih mladih, med katerimi še danes kroži kar nekaj mitov o kajenju. Učenci na delavnici to področje spoznajo preko pogovora o vsebini cigaretnega dima, posledicah kajenja in o mitih o kajenju ter zakaj kajenje ni "kul", čeprav je to eden glavnih razlogov, zakaj mladi posegajo po cigaretih.

  Znanje strokovno in zelo dobro predaja preko 20 vrstniških izobraževalcev v osnovnih šolah vseh slovenskih statističnih regij, ki poskrbijo, da zahtevno temo mladim predstavijo na zanimiv in privlačen način.

  • Ciljna skupina: 13 - 14
  • Trajanje projekta: Projekt se kontinuirano izvaja že od leta 2006.
  • Spletna stran projekta: https://www.noexcuse.si/tobak
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Javni zavodi v MOL (osnovne šole)
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Povežimo pike

  Delavnica "Povežimo pike" je odgovor na povečano naklonjenost konoplji in posledično porast uporabe v rekreativne namene med mladoletniki v Sloveniji. Z namenom preprečevanja uporabe izdelka, so sestavili delavnico, katere cilji so predstavitev različne vrste uporabe konoplje (industrijske, medicinske in psihoaktivne), njenih učinkov in posledic ter razbijanje mitov in polresnic povezanih z uporabo substance.

  Interaktivna delavnica omogoči dijakom, da sami povedo, kaj o konoplji že vedo in skozi vodeno diskusijo pridejo do znanstveno preverjenih dejstev kot so: da se konoplja uporablja v industrijske namene, a ta ne vsebuje psihoaktivnega THCja; da se uporablja tudi v medicinske namene, a so indikacije za uporabo zelo omejene; uporaba v rekreativne namene ("za zadevanje") pa lahko pusti resne posledice, kot so zasvojenost, duševne motnje in druge kronične bolezni.

  Prav tako pa izvajalci na delavnicah dijake spodbudijo k razmišljanju, zakaj je v zadnjih letih toliko pobud za legalizacijo in povežejo vzporednice s tobačno industrijo.

  • Ciljna skupina: 15 - 16
  • Trajanje projekta: Projekt se kontinuirano izvaja od leta 2008.
  • Spletna stran projekta: https://www.noexcuse.si/konoplja-in-mladi
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Javni zavodi v MOL (srednje šole)
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno