Mladinski center Vič

Mladinski center Vič je organizirano funkcionalno središče za mlade, kjer se izvaja mladinsko delo, ki je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.

Izvajanje vseh dejavnosti temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve. Odprt je za vse mlade iz lokalnega okolja na Viču in širše.

V Mladinskem centru Vič sta svoje moči združila enota Antonovega doma na Viču in Zavod Nefiks. Antonov dom v sodelovanje prinaša tradicijo participacije lokalne mladine, povezanost in vpetost v lokalno okolje, Zavod Nefiks pa preizkušeno metodologijo mladinskega dela, ki sloni na beleženju neformalnega znanja in kariernem razvoju mladih.

Delovanje Mladinskega centra Vič podpira Urad za mladino MOL. Mladinski center Vič je tudi vključen v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana.

Aktivnosti MC Vič:

 • Dnevni mladinski center: Mladi imajo možnost prihajati v mladinski center v času odprtosti le tega, pet dni v tednu, od ponedeljka do petka. Na izbiro imajo udeležbo v organiziranih aktivnostih, svetovanje ali pa kreativno preživljanje prostega časa, ki ga načrtujejo sami.
 • Krepitev vseživljenjskih kompetenc skozi neformalno učenje: Mladi imajo možnost vključevanja v delavnice za izvajalce aktivnosti, kakor tudi v vse druge organizirane aktivnosti. Ključno pri tem je, da lahko sodelujejo tako kot udeleženci, kakor tudi kot izvajalci, s čimer bodo krepijo svoje visoko prenosljive kompetence, ki jim bodo koristile na trgu dela in tudi sicer v življenju.
 • Informiranje: Mladi tako v mladinskem centru, kakor tudi z obvestilnikom dobivajo relevantne in redne informacije s področja možnosti njihovega udejstvovanja in razvoja kompetenc.
 • Aktivna participacija in prostovoljstvo: Mladi se imajo možnost vključevati v vse aktivnosti MC-ja, prav tako imajo možnost osnovati nove aktivnosti. Na tak način soustvarjajo mladinski center, pa tudi njegov program.
 • Mobilnost in mednarodno sodelovanje: Mlade vključujejo v mednarodni klub, prav tako pa jim omogočamo sodelovanje na izmenjavah in treningih Erasmus+. 
 • Razvoj ustvarjalnosti: Infrastruktura mladim omogoča samostojno delovanje, razvoj ustvarjalnosti na mladinskih področjih. Kadar to želijo, lahko sami ali z njihovo pomočjo v lokalnem okolju poiščejo mentorje za različne, njim pomembne aktivnosti.
 • Igralnica

  Igralnica je prostor, kjer so otroci in mladi dobrodošli, da koristno in ustvarjalno preživijo prosti čas. Prosti čas lahko preživijo ob igranju ping ponga, ročnega nogometa, biljarda, pikada in drugih družabnih in didaktičnih iger.

  Vsak torek in četrtek so vam na voljo tudi za dodatno učno pomoč, ob torkih pa tudi za karierno svetovanje.

  • Ciljna skupina: 5 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: mc-vic.si
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška cesta 85, Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vič - Rudnik
  • Strošek: Brezplačno