Mladinski svet Slovenije

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij. Pod svojim okriljem povezuje organizacije z različnimi interesnimi in nazorskimi usmeritvami. Kot neprofitna in nevladna organizacija zastopa mnenje mladih iz Slovenije na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Ključni namen MSS je zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo. V tej vlogi prispeva k oblikovanju mladim prijaznega okolja, v katerem se ti lahko razvijajo v avtonomne, odgovorne, solidarne in aktivne posameznike ter člane družbe. V ožjem smislu si prizadeva za izboljšanje položaja mladih kot posebne družbene skupine.

 • EGL/Rastimo skupaj

  Pobudnik projekta Rastimo skupaj, Urad RS za mladino, in Mladinski svet Slovenije, v vlogi glavnega organizatorja, bosta letos nadaljevala s projektom Rastimo skupaj, ki je namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik. V letu 2020, ki je že šesto leto izvajanja projekta Rastimo skupaj, bodo nadaljevali delo z začrtanimi smernicami projekta iz leta 2019 in ga nadgradili s področjem komuniciranja občin z mladimi in obratno. Osrednja tematika projekta Rastimo skupaj bo informiranje mladih in vključevanje mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni. V letošnjem letu bodo namenili poudarek individualnemu delu s posameznimi občinami na področju razvoja lokalnih mladinskih politik, vključevanju neorganizirane mladine ter mreženju odločevalcev in mladih.

  Pri individualnemu delu z občinami se bodo posvetili predvsem nadgradnji informiranja mladih v občinah, ustvarjanju novih poti in načinov za participacijo mladih v lokalnih skupnostih, (digitalnega) komuniciranja občin z mladimi in obratno, informiranju mladih v srednjih in osnovnih šolah o možnostih participacije v lokalnem okolju ter uresničevanju Evropskih ciljev mladih. Občine in mlade bodo na sestankih ter delavnicah spodbujali k oblikovanju konstruktivnih dialogov.

  Nadaljevali bodo z regijskimi dogodki v regijah, kjer jih v letu 2019 še niso izvedli. Program in vsebino regijskega dogodka bodo prilagodili potrebam in željam soorganizatorjev regijskih dogodkov, torej občinam in mladinskim organizacijam. Soorganizatorjem želijo omogočiti aktivnejšo vlogo pri oblikovanju in izvedbi regijskih dogodkov, zato bodo regijske dogodke organizirali na pobudo posameznih mladinskih organizacij ali občin ter vsebino dogodka prilagodili njihovim predlogom.

  Okrepili bodo povezovanje občin in mladih na nacionalni ravni, s čimer želijo spodbuditi prenos dobrih praks in mreženje med soustvarjalci lokalnih mladinskih politik. Organizirali bodo nacionalni dogodek, ki bo namenjen mreženju med občinami. S partnerji so pripravili posebno ponudbo za občine, katere namen je razvoj mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni glede na potrebe občine. V okviru projekta bodo v prihodnjem letu izvedli zaključni dogodek Rastimo skupaj 2020.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: http://www.mss.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Natečaj "Nagrada MSS za diplomsko in magistrsko delo s področja mladih"

  Natečaj MSS nagrada za diplomsko in magistrsko delo s področja mladih vsako leto namenjajo študentom oz. nosilcem zaključnih študijskih del za preteklo leto na 6. in 7. stopnji izobraževanja - seveda tistim, ki v svojih zaključnih delih obravnavajo mlade oz. za mlade pomembne tematike.

  Vsako leto tako objavijo natečaj, na katerega se prijavijo novi diplomanti in magistri z različnih visokošolskih institucij in različnih tematskih področij. Strokovna komisija med prijavljenimi izbere najboljša diplomska in magistrska dela; prvo uvrščenemu delu v obeh skupinah pa podelijo tudi denarno nagrado.

  Namen natečaja pa ni zgolj podelitev nagrade, saj ob natečaju hkrati:

  • spodbujajo mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami prihajajo do relevantnih spoznanj, zaključkov in mnenj na področjih, pomembnih za mlade;
  • spodbujajo pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
  • na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zberejo relevantno nastajajočo literaturo / raziskave o mladini in tako krepijo svojo lastno teoretično bazo;
  • v dogovoru z avtorji na spletu objavijo njihova dela in spodbujajo mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del pri njihovem udejstvovanju.
  • Ciljna skupina: 18 - 60
  • Trajanje projekta: 5 mesecev
  • Spletna stran projekta: www.mss.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Pobuda.si

  Z uličnimi posvetovanji želimo mlade spodbuditi, da se aktivirajo in prispevajo pobude na katerekoli teme, ki se jim zdijo pomembne za mlade. Hkrati želimo poudariti pomen participacije in njihove vključitve v procese odločanja. Z uličnimi aktivnostmi želimo pokazati, da se mladi lahko tudi na bolj nekonvencionalen način vključujejo v procese odločanja in da je pomembno, da mladi sami soodločajo o njihovi prihodnosti. Preko uličnih posvetovanj v sodelovanju s trenerji bazena trenerjev MSS nagovarjamo naključne mlade (v okolici šol, fakultet, mladinskih centrov…), da na podajo svojo pobudo in odločevalcem sporočijo, kaj želijo spremeniti za boljši položaj mladih v družbi.

  Poleg tega mlade usmerjamo na portal, kjer so na voljo vse relevantne informacije o strukturiranem dialogu.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: neomejeno
  • Spletna stran projekta: www.mss.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Povezujemo 2020 in Podporno okolje 2020

  POVEZUJMO 2020

  Projekt je izhodišče razmišljanja o povezovanju in vzpostavljanju skupne platforme za bodoče bolj tesnejše sodelovanje, v okviru katerega se bo pojavila priložnost za stalno interakcijo med mladimi za diskusijo najbolj perečih težav ter za iskanje rešitev za odpravo slednjih oziroma vsaj za izboljšanje stanja na določenih področjih. Zato želijo na Mladinskem svetu Slovenije s projektom »Povezujemo« ustvariti trajno povezavo med zamejsko mladino ter Slovenijo preko komunikacije in dialoga ter morebitnih dolgotrajnih projektov za učinkovito in aktivno udejstvovanje mladih Slovencev zunaj naših meja.

  Mednarodna konferenca v okviru projekta »Povezujemo« ima za cilj ustvariti prostor oz. stičišče za mlade Slovence in mladinske organizacije v zamejstvu ter v Sloveniji, kjer lahko slednji utrjujejo in ohranjajo narodno, jezikovno ter kulturno identiteto, se medsebojno povezujejo ter vzdržujejo svoje članstvo z Republiko Slovenijo, kot tudi krepijo dejavnosti mladih in za mlade.

  V sklopu projekta bodo v jeseni 2020 organizirali mednarodno konferenco, ki bo namenjena povezovanju mladih predstavnikov slovenskih mladinskih organizacij v zamejstvu in v Sloveniji, tematskemu usposabljanju slednjih ter pripravi skupnih projektov.

  PODPORNO OKOLJE 2020

  Projekt »Usposabljanje za menedžerje v mladinskih organizacijah« predstavlja priložnost za strokovni napredek posameznikov, ki želijo delovati kot menedžerji v mladinskem delu, kot tudi za tkanje medsebojnih vezi med mladinskimi organizacijami, ki že same po sebi kadrovsko in strukturno krepijo mladinski sektor.

  Projekt je namenjen tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih zamejskih organizacijah ali pa se na to pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali druge delovne skupine.

  Namen projekta je usposabljanje mladih vodij v mladinskih zamejskih organizacijah in jih usposobiti za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih zamejskih organizacijah. V letu 2020 načrtujejo izvedbo enodnevnega usposabljanja na Madžarskem za mlade, ki imajo interes za opravljanje aktivne menedžerske vloge v zamejski organizaciji.

  • Ciljna skupina: 15 - 19
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: www.mss.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: V zamejstvu (Avstrija in Madžarska)
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Prostovoljec leta

  V želji po večji prepoznavnosti in ugledu prostovoljskega dela, ter prepoznavanju prostovoljskega dela se je Mladinski svet Slovenije v letu 2002 odločil pripraviti projekt nacionalne razsežnosti.

  Vsako leto organizirajo natečaj s katerim izbirajo najboljše prostovoljke in prostovoljce v različnih starostnih skupinah ter prostovoljski projekt za preteklo leto. Z namenom promocije mladinskega dela pa med njimi izberejo še najboljšega mladinskega voditelja in mladinski projekt. Ne ker bi želeli vzpodbujati tekmovalnost med prostovoljci, temveč da bi pokazali javnosti, da je to delo izjemno raznovrstno, koristno tako za prostovoljce kot družbo in predvsem, da si zasluži ugled in pozornost.

  Natečaj vsako leto zaključijo z veliko javno prireditvijo, na katero povabijo vse sodelujoče prostovoljce in prostovoljske organizacije.

  • Ciljna skupina: 6 - 100
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: http://www.mss.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • S cilji do mladih

  Projekt S cilji do mladih je projekt mladinskega dialoga. Namen projekta je spodbujati aktivno participacijo mladih v družbi ter ponuditi mladim prostor za oblikovanje priporočil in jih preko mladinskega dialoga nasloviti na odločevalce.

  Konkretno pa preko aktivnosti:

  1. Predstaviti mladinski dialog kot kontinuiran proces, ki temelji na preteklih rezultatih in kot instrument preko katerega mladi prispevajo svoje ideje in priporočila. 
  2. Predstaviti mladim cilje mladih.
  3. Pridobiti od mladih stališče kateri cilji se jim zdijo pomembni in zakaj.
  4. Oblikovati priporočila za zasledovanje ciljev mladih.
  5. Priporočila nasloviti na odločevalce.
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: www.mss.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno