Mladinski svet Slovenije

Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij. Pod svojim okriljem povezuje organizacije z različnimi interesnimi in nazorskimi usmeritvami. Kot neprofitna in nevladna organizacija zastopa mnenje mladih iz Slovenije na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Ključni namen MSS je zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo. V tej vlogi prispeva k oblikovanju mladim prijaznega okolja, v katerem se ti lahko razvijajo v avtonomne, odgovorne, solidarne in aktivne posameznike ter člane družbe. V ožjem smislu si prizadeva za izboljšanje položaja mladih kot posebne družbene skupine.

 • Pobuda.si

  Z uličnimi posvetovanji želimo mlade spodbuditi, da se aktivirajo in prispevajo pobude na katerekoli teme, ki se jim zdijo pomembne za mlade. Hkrati želimo poudariti pomen participacije in njihove vključitve v procese odločanja. Z uličnimi aktivnostmi želimo pokazati, da se mladi lahko tudi na bolj nekonvencionalen način vključujejo v procese odločanja in da je pomembno, da mladi sami soodločajo o njihovi prihodnosti. Preko uličnih posvetovanj v sodelovanju s trenerji bazena trenerjev MSS nagovarjamo naključne mlade (v okolici šol, fakultet, mladinskih centrov…), da na podajo svojo pobudo in odločevalcem sporočijo, kaj želijo spremeniti za boljši položaj mladih v družbi.

  Poleg tega mlade usmerjamo na portal, kjer so na voljo vse relevantne informacije o strukturiranem dialogu.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: neomejeno
  • Spletna stran projekta: www.mss.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Prostovoljec leta

  Zaradi vse manjše participacije mladih v različnih sferah družbe, nezadostnega ugleda prostovoljskega dela ter splošnega nerazumevanja tovrstnega dela se je Mladinski svet Slovenije v letu 2002 odločil pripraviti projekt nacionalne razsežnosti. Organizirali smo natečaj, s katerim bomo vsako leto izbirali najboljše prostovoljce. Ne ker bi želeli vzpodbujati tekmovalnost med njimi, temveč da bi pokazali javnosti, da je to delo izjemno raznovrstno, koristno tako za prostovoljce kot družbo in predvsem, da si zasluži ugled in pozornost.

  • Ciljna skupina: 6 - 100
  • Trajanje projekta: celo leto
  • Spletna stran projekta: http://www.mss.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: brezplačno
 • Rastimo skupaj

  Projekt Rastimo skupaj na pobudo Urada RS za mladino na Mladinskem svetu Slovenije v vlogi glavnega koordinatorja izvajamo že od leta 2015. Projekt je namenjen razvoju mladinskega dela in mladinskih politik na lokalni ravni.

  V prvih dveh letih (2015, 2016) so aktivnosti potekale v obliki regijskih dogodkov, v letu 2017 pa v obliki individualnega sodelovanja s petimi izbranimi občinami po Sloveniji ter s pomočjo delovne skupine Rastimo skupaj izvajali podporo pri razvoju lokalnih mladinskih politik.

  V letu 2018 tako nadaljujemo z razvojem lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela na lokalni ravni, podrobneje se bomo posvetili tematiki stanovanjske problematike. Pregledali bomo primere dobrih praks reševanja stanovanjske problematike za mlade in poskušali uspešne prakse prenesti v tiste občine, kjer to področje še ni dobro urejeno.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: letni projekt
  • Spletna stran projekta: http://www.mss.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: brezplačno