Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije - MISSS

MISSS je neprofitni zavod, ki deluje na socialnovarstvenem področju in na področju mladinskega dela. Izvaja socialno varstvene in mladinske programe, ki so namenjeni otrokom, mladostnikom in staršem. Delo z uporabniki temelji na usmerjanju in podpori pri aktivnem reševanju različnih življenjskih situacij ter integraciji mladih z manj priložnostmi.

Razvija in izvaja informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje in usposabljanje ter spodbuja aktivno participacijo in prostovoljno delo. Programi potekajo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Deluje tudi na področju podpore nevladnim organizacijam pri pridobitvi donacije za računalniško programsko opremo.

 • Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti

  Dnevni center je namenjen otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za normalno družinsko življenje oz. se srečujejo s težavami v odraščanju. V centru nudijo učno pomoč, podporo pri reševanju težav ter prijeten prostor za preživljanje prostega čas z vrstniki ali sodelavci centra. Poleg rednih tedenskih organiziranih aktivnosti v času šolskih počitnic otrokom in mladostnikom zagotavljajo kvalitetno preživljanje prostega časa. Mladim je na voljo vsak delovni dan od 11.00 do 17.00.

  • Ciljna skupina: 6 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: http://www.skupajvskupnosti.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Kunaverjeva 2-4, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: DravljeŠiška
  • Strošek: Brezplačno
 • Usposabljanje prostovoljcev za delo z otroki in mladostniki

  Mladim posredujejo znanja, informacije in veščine, ki so potrebne za samostojno in odgovorno odločanje ter družbeno angažirano in socialno odgovorno delovanje. Aktivnosti so namenjene krepitvi lastnih kompetenc, širjenju socialne mreže ter izmenjevanju učnih izkušenj in znanj. Prostovoljce usposabljajo, da nudijo podporo in pomoč socialno izključenim. otrokom in mladostnikom. Z neformalno organiziranimi usposabljanji omogočajo mladim organizirano in aktivno preživljanje prostega časa. Usposabljanje prostovoljcev je namenjeno mladim, da pridobijo znanja za pomoč posameznikom in skupinam, ki se soočajo z različnimi težavami. Učijo jih sprejemanja drugačnosti, preprečevanja diskriminacije in predsodkov do ranljivih družbenih skupin.

  Mladi v programu pridobivajo izkušnje, širijo socialno mrežo, krepijo lastne kompetence ter povečujejo svoje zaposlitvene možnosti. Informirajo jih o možnostih nadaljnjega sodelovanja, zaposlovanja, jim omogočajo opravljanje študijske prakse in jih spodbujajo za vključevanje v aktivistične kampanje.


  Vse aktivnosti so za uporabnike programa brezplačne. Vsi mladi, ki bi se jim želeli priključiti kot prostovoljci in pridobiti nova znanja in izkušnje, lepo vabljeni.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 31.12. 2023
  • Spletna stran projekta: http://www.misss.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Kunaverjeva 2-4, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: DravljeŠiška
  • Strošek: Brezplačno