Mobin, Zavod za mobilnost in informiranje mladih

Mobin, zavod za mobilnost in informiranje mladih je nevladna, neprofitna organizacija in ima status organizacije za mlade, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju. Poslanstvo zavoda Mobin je v celoti usmerjeno k mladini, mladi populaciji od 12. do 30. leta starosti. Mlade informiramo, jim svetujemo, izvajamo izobraževalne projekte, mlade neformalno izobražujemo za delo z mladimi, ponujamo različne možnosti za mobilnost v Sloveniji in Evropi. Vse to počnemo z namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in ustvarjanje mladine.

Svoje poslanstvo uresničujemo s programom Evropske mladinske kartice, z informiranjem v lastnih medijih, z razvojem mreže popustov in ugodnosti v Sloveniji in Evropi, z izvajanjem lastnih in koordinacijo mednarodnih aktivnosti in projektov, z izvajanjem delavnic in v preteklosti tudi raziskavami. Skozi svoje aktivnosti in projekte mlade ozaveščamo o evropskih vprašanjih in aktivnem državljanstvu, jih informiramo, spodbujamo mobilnost in participacijo mladih.

Mobin je polnopravni član Zveze evropskih mladinskih kartic – EYCA (European Youth Card Association) že od leta 1999. EYCA je neprofitna organizacija, ki predstavlja 36 organizacij iz Evrope, ki izdajajo Evropsko mladinsko kartico več kot šestim milijonom mladih Evropejcev.

Mobin razvija kartico, ki mladim v Sloveniji omogoča koriščenje popustov in ugodnosti na področju mobilnosti, kulture, prenočevanja, športa, neformalnega izobraževanja in raznih storitev. Vrednote, ki jih zastopamo so poštenost, odkritost, enakost, delavnost, kultura, svoboda, ustvarjalnost, strpnost.

 • Evropska mladinska kartica

  O programu Evropske mladinske kartica Evropska mladinska kartica je identifikacijska kartica za mlade, ki dokazuje, da imetnik ni starejši od 30 let in se je s plačilom letne članarine vključil v program. Velja eno leto oz. do vključno 29. leta starosti.

  Kaj je program EYCA?

  EYCA je večnamenski mednarodni mladinski program, ki spodbuja mlade k večji mobilnosti in samostojnosti, razvoju njihovih potencialov, sodelovanju in vključevanju v družbo ter odgovorni izbiri ponujenih možnosti. Je torej sklop dejavnosti, ki mladim lajšajo prehod v odraslo življenje. Program je vključen v Evropsko zvezo mladinskih kartic - EYCA, ki je krovna organizacija mladinskih kartic v 37 evropskih državah. V teh državah je kar šest (6) milijonov mladih članov. Program EYCA je namenjen vsem mladim ne glede na okoliščine ali status - pomembno je le, da so stari do 30 let.  Več o organizaciji EYCA: www.eyca.org

  Imetniki Evropske mladinske kartice imajo dostop do:

  • Informacij o mladinskih tematikah in dogodkih preko EYCA medijev (spletno mesto, e-novice, Facebook, mobilna aplikacija in Instagram). 
  • Popustov in ugodnosti v Sloveniji in v 37 evropskih državah, s področja kulture, neformalnega izobraževanja, prevozov, potovanj, raznovrstnih storitev, nakupov, ogledov, tečajev ipd..
  • Sodelovanja pri projektih in mednarodnih dejavnostih na področju družbenih aktivnosti in kulture.
  • Prostovoljnega dela (vodenje delavnic, pisanje novinarski prispevkov, tehnična podpora ipd.).
  • Ciljna skupina: 12 - 29
  • Trajanje projekta: Trajanja programa EMK je časovno neomejeno
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/EYCAslovenia/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Strošek: Enoletna članarina znaša 12,50 €. Ostale aktivnosti, ki jih organizira zavod Mobin (informiranje mladih, delavnice ipd.), pa so za mlade brezplačne.