Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Ljubljana je samostojna, nevladna, humanitarna, nepridobitna organizacija, ki pomaga pri preprečevanju in lajšanju trpljenja ljudi, zaščiti življenja in zdravja, krepitvi gibanja za zdravo življenje ter zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic, posebno med oboroženimi spopadi in drugimi izrednimi stanji.

 • Izmenjevalnica

  IZMENJEVALNICA je prostovoljski projekt RKS-OZ Ljubljana, s katerim širijo zavest o ponovni uporabi in krepijo odgovornost do soljudi in okolja.

  Na dogodkih, "Izmenjevalnicah", izmenjujejo rabljena, "vintage" oblačila, ki se zbirajo v Humanitarnem centru, in jih z vašim obiskom pretvorijo v prehranske, higienske izdelke in čistila, s katerimi popestrijo osnovne pakete pomoči Rdečega križa.

  Dogodki potekajo vsak 3. petek v mesecu v Humanitarnem centru na Tržaški c. 132, in vsak 1. četrtek v mesecu v Hostlu Tresor na Čopovi ulici.

  Izmenjevalnica se povezuje s sorodnimi organizacijami, razvija pa se kot ustvarjalna in kreativna mreža za razvoj novih pobud in akcij.

  • Trajanje projekta: Projekt se izvaja celo leto.
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/izmenjevalnica/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: RKS-OZ Ljubljana, Tržaška c. 132, druge lokacije po Ljubljani
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Klub 25

  Klub 25 je aktivnost mladih prostovoljcev - animatorjev, ki delujejo po načelu "mladi za mlade" in spodbujajo krvodajalstvo med mladimi. Sporočajo mladim, da z darovanjem krvi rešujejo življenja drugih. Krvodajalstvo je prostovoljna, humana, solidarnostna akcija posameznikov in skupin, ki zagotavljajo redno preskrbo zadostnih količin krvi za dnevne potrebe slovenskega zdravstva. Slovenski darovalci krvi so številni, njihovo zavedanje pa je, da morajo mlade pravočasno in na primeren način seznanjati z vlogo krvodajalstva, ki temelji na načelih humanosti, solidarnosti, prostovoljnosti, neprofitnosti in anonimnosti.

  V RKS OZ Ljubljana so v šolskem letu 2010/11 ustanovili Klub 25 po vzoru mednarodnega projekta, ki ga pri njih izvajajo mladi prostovoljci - animatorji, ki na srednjih šolah informirajo in ozaveščajo ter pridobivajo mlade krvodajalce. Z darovanjem krvi dokazujejo, da se znajo odzvati na potrebe soljudi ter da jih pri tem vodijo humanitarne vrednote, človekoljubje in solidarnost do sočloveka. Taka dejanja presegajo meje povprečnosti, med ljudmi gojijo sočutje in ustvarjajo občutek varnosti. Najvišja stopnja solidarnosti in sočutja do sočloveka se uresničuje, ko človek z darovanjem svoje krvi prispeva k zdravju ali celo k reševanju življenj ogroženim ljudem.

  Cilji Kluba 25: Širjenje zdravstveno vzgojnih vsebin s poudarkom na zdravem načinu življenja, da bodo dijaki zdravi in s tem zagotovili varno kri za bolne in ponesrečene. Da se dijaki seznanijo s pomenom krvodajalstva, ki temelji na prostovoljstvu in pridobijo osnovna znanja o pomenu podarjene krvi za vse, ki jo potrebujejo. Vključevanje mladih prostovoljcev - dijakov, ki so se udeležili krvodajalskih akcij med animatorje Kluba 25.

 • Samo eno življenje imaš

  Program "Samo eno življenje imaš" sestavljajo preventivne delavnice in ekipe prve pomoči v osnovnih in srednjih šolah. Poudarek programa je na izobraževanju in ozaveščanju o pomenu prve pomoči.

  Vzgojno-preventivne delavnice na temo prve pomoči in varnosti v cestnem prometu izvajajo od leta 2003. Delavnice ponudijo vsem osnovnim šolam, namenjene so učencem 5. in 8. razreda. V izvajanje programa vključujejo prostovoljke in prostovoljce srednjih šol in študente. Prostovoljke in prostovoljci, po zaključenem usposabljanju, v parih obiščejo izbrano OŠ, kjer izvedejo delavnico v času rednega pouka v okviru ene šolske ure ali blok ure. Cilj programa: vzgajati in opozarjati otroke in mladostnike o pomenu prve pomoči, jih naučiti najnujnejše ukrepe prve pomoči, kako se odzvati, če se zgodi nesreča, da moramo priskočiti na pomoč, poklicati pomoč, ipd.

  Program "Samo eno življenje imaš" nadgrajujejo s osnovnošolskimi in srednješolskimi ekipami prve pomoči. Osnovnošolske ekipe prve pomoči (OŠ EPP) na šoli vodijo mentorji/učitelji, ki so opravili 70-urni tečaj za bolničarja, v obliki tedenskih srečanj - krožkov prve pomoči. Ekipe dodatno podprejo s treningi na RKS-OZ Ljubljana pod mentorstvom prostovoljcev - trenerjev prve pomoči. OŠ EPP praviloma združujejo osnovnošolce iz zadnje triade, v letu 2016 pa soo z izdajo priročnika Prva pomoč za najmlajše omogočili delo z osnovnošolci že iz prve triade. Po podobnem sistemu delujejo tudi srednješolske in članske ekipe prve pomoči.

  • Ciljna skupina: 6 - 18
  • Trajanje projekta: Projekt traja celo šolsko leto.
  • Spletna stran projekta: www.rdecikrizljubljana.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Osnovne in srednje šole po Ljubljani
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Sem sreča v nesreči

  Kakšen vpliv in posledice bo imela nesreča na vas, vašo družino in premoženje, je v veliki meri odvisno tudi od vaše pripravljenosti na nesrečo. Sem sreča v nesreči je projekt Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Ljubljana in Mestne občine Ljubljana, Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. V okviru projekta inštruktorji prostovoljci in prostovoljni gasilci izvajajo dve urne delavnice ozaveščanja ukrepanja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na delavnice ste vabljeni vsi prebivalci Ljubljane.

  V prvi uri boste osvežili oziroma pridobili znanje s katerimi ukrepi se na nesrečo pripravite, kako ob nesreči ravnati in kaj po nesreči storiti. Vsebina obsega splošne napotke v primeru večjih nesreč, poplav, potresa in požara. V drugi uri pa boste pod mentorstvom prostovoljnih gasilcev iz lokalnega društva preizkusili gašenje z gasilnim aparatom. Za prebivalce na poplavno ogroženem območju je praktični del dopolnjen s polnjenem proti poplavnih vreč in dodatnimi ukrepi kako preprečiti vdor vode v bivalne prostore.

  • Trajanje projekta: Projekt se izvaja celo leto.
  • Spletna stran projekta: https://www.rdecikrizljubljana.si/sl/srecavnesreci/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška c. 132, prostori četrtnih skupnosti MOL in srednje šole v Ljubljani
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Študentske ekipe prve pomoči

  Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana (RKS-OZ Ljubljana) je vključen v sistem civilne zaščite in reševanja, del sistema predstavljajo ekipe prve pomoči (EPP). Ekipe prve pomoči so del sistema, člani spoznajo celoten sistem delovanja in medsebojno sodelujejo ne samo na nivoju RKS-OZ Ljubljane, temveč tudi v okviru celotnega Rdečega križa Slovenije. Za člane/ice EPP organizirajo redne tedenske treninge na RKS – OZ Ljubljana. Člani/ice EPP se najprej udeležijo treh dogodkov kot prostovoljci (trening EPP, poškodovanec na preverjanjih, itd.) nato se udeležijo brezplačnega izobraževanja 70 – urnega tečaja za bolničarje. Na podoben način delujejo tudi študentske ekipe prve pomoči.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: Projekt se izvaja celo šolsko leto: september-junij
  • Spletna stran projekta: www.rdecikrizljubljana.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Različne lokacije na območju delovanja RKS-OZ Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno