Samostalnik, Zavod za razvoj dejavnosti v izobraževanju in kulturi

SAMOSTALNIK, zavod za razvoj dejavnosti v izobraževanju in kulturi, Ljubljana je bil ustanovljen kot socialno podjetje junija l. 2013. Namen ustanovitve je razvoj in delovanje neformalnih izobraževalnih programov za motiviran kader, ki s pomočjo pridobljenih znanj in z ustvarjeno mrežo sodelavcev realizira svoj zaposlitveni/samozaposlitveni (tržni) potencial na področju inovativnih zaposlitev, zlasti v kreativnem sektorju, na področju socialnega varstva ter v turizmu in kmetijstvu.

Navedena izobraževalna področja povezujemo z dejavnostmi in usposabljanjem za izvajanje dejavnosti socialnega podjetništva. Inovativni pristopi na področju izobraževanja obsegajo projektno delo po načelu aktivne participacije, mednarodne mladinske izmenjave, uporabo medijev in socialno-podjetniške dejavnosti. V okviru učnih projektov nastajajo kakovostni izdelki, ki jih je mogoče tudi tržiti. Zlasti za boljše vključevanje uporabnikov v okolje, obenem je to del izobraževalnega procesa ter dodatni vir financiranja, namenjen nadgradnji programov in izboljševanju materialnih pogojev za organizacijo in izvajanje dejavnosti.

V okviru SAMOSTALNIKA so bili v okviru sofinanciranja MOL - Urad za mladino izvedeni projekti:

- Slepa ulca (2019, 2020)

- produkcija in izkušnja doživljajskega gledališča, v katerem so mladi pridobivali kompetence na področju kulturne produkcije.

- Usposabljanje za mentorje programa PRiKAZ (2018, 2019, 2020), v katerem zagotavljajo kader za realizacijo programa PRiKAZ.

- PRiKAZ (2017), Program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve, v katerem udeležencem nudijo mentorsko, logistično in administrativno podporo pri realizaciji projektnih idej na njihovi poti k avtonomni zaposlitvi.

- PREOBRAT, ki je razvojno predhodnik programa PRiKAZ in je mladim iz ranljivih ciljnih skupin omogočal pogoje za: a) delovno (projektno) aktivacijo; b) izboljšanje kompetenc na zaposlitvenem trgu (dvig zaposlitvene perspektive in ustvarjanje zaposlitev, ki so neodvisne od trga dela), c) dvig zavesti o pomenu družbene aktivacije in d) povezovanje osebnega poslanstva s poklicno potjo.

- LOGOTRIP, zasnovan kot projektno učenje za skupine mladih udeležencev. V okviru Logotripa so udeleženci pridobivali kompetence za idejno pripravo (snovanje), opredelitev in promocijo vizualne podobe – znaka (simbola) njihove projektne ideje. - Vzpostavitev delovanja mobilne prodajne enote (tricikel, ki ima na sprednjem delu skrinjo z izdelki), s pomočjo katere udeleženci programov na ulicah v središču mesta Ljubljana promovirajo in na trgu preizkušajo produkte, nastale v produkcijskih in drugih kreativnih procesih.

V času od ustanovitve je Zavod Samostalnik kot tehnična in vsebinska podpora sodeloval tudi v številnih aktivnostih v projektih in programih v sodelovanju z Zavodom Bob in Inštitutom Komunikum, in sicer: Projektno učenje za mlajše odrasle, Mladi hišni prijatelji, Mreža Mlada ulica, Bob geto, Nextival, Livada Lab idr..

 • Pobeg iz okupirane Ljubljane s Slepo ulco

  Pobeg iz okupirane Ljubljane s Slepo ulco je projekt usposabljanja in mentorske podpore mladim z manj priložnostmi pri razvoju, produkciji, marketingu in PR-u doživetja (popestritve sobe pobega s "special edition" verzijo igre/sobe pobega). V igro/sobo pobega Okupirana Ljubljana, se vključi interaktivno doživljajsko gledališče Slepa ulca. Mentoriranci prijavljenega projekta bodo igro/sobo dopolnili s svojo avtorsko zgodbo, zapleti ter liki, ki ustrezajo že izbrani tematiki in opremi sobe, in jo tako naredili še bolj zanimivo in vznemirljivo za obiskovalce.

  Idejna zasnova je sad preteklega sodelovanja produkcijske skupine Slepa ulca, sobe pobega MindMaze in kreativnih mladih na različne načine. Obe storitvi (MindMaze in Slepa ulca) spadata v trenutno na svetu najpopularnejšo in hitro rastočo panogo v ang. poimenovano "immersive industries", ki v slo. še nima svojega izraza, definitivno pa predstavlja poklice prihodnosti, ki so inovativni in kreativni ter prepletajo raznolika znanja in spretnosti, ki jih je potrebno ves čas nadgrajevati. Za mlade udeležence zato predstavljajo zanimiv program usposabljanja in nudijo razvoj in nadgradnjo kompetenc, spretnosti in znanj, ki so na trgu delovne sile novodobnih poklicev iskani in zaželeni.

  V projektu bodo mladim zagotavljali mentorsko, institucionalno in administrativno podporo na naslednjih področjih aktivnosti:

  - strateško načrtovanje poteka projekta s prostovoljci in udeleženci (opredelitev projektnih faz, delovnih skupin in njihovih operativnih ciljev, način komuniciranja in koordiniranja, prevzemanje odgovornosti za posamezne naloge);

  - delavnice in delo v delovnih skupinah (soustvarjanje scenarija, karakterizacija likov, igralske delavnice, izdelava kostumografije in maske ter scene, dejavnosti za marketing in PR);

  - ogled sobe pobega MindMaze Okupirana Ljubljana, seznanitev s konceptom in delovanjem, preizkus igre/udeležba sobe, seznanitev z delom ‘game master-ja’;

  - priprave in izvedba doživetja Pobeg iz okupirane Ljubljane s Slepo ulco.

  Izvedba projekta je v celoti vezana na aktivno participacijo udeležencev, ki so-načrtujejo in soustvarjajo v vseh fazah projekta.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/slepaulca/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana (Robbova 15, Trg OF 10, Trubarjeva cesta 24)
  • Četrtna skupnost: BežigradCenter
  • Strošek: Brezplačno