Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992 in se vse od takrat aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

Osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamejo, da lahko s prostovoljstvom vsi skupaj prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. Ponujajo usposabljanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva.

Vrednote, ki jih zagovarjajo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse.

Različne aktivnosti združujejo v programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije. Prepričani so, da smo za življenje v naši skupnosti odgovorni vsi, in si želijo, da bi se tega vsi tudi zavedali, zato je njihovo delo usmerjeno v ozaveščanje in informiranje, zagovorništvo in povezovanje.

S svojimi programi vstopajo na področja, ki jih državne institucije še ne pokrivajo ali jih ne pokrivajo dovolj, jih je pa z dodatnim angažiranjem ljudi – prostovoljcev – mogoče bistveno izboljšati.

Takšna področja so:

 • pomoč beguncem, otrokom in mladim migrantom;
 • pomoč brezdomcem in drugim osebam brez zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju zdravstvenih storitev;
 • zagovorništvo pravic migrantskih delavcev;
 • vzpostavljanje medgeneracijskega sodelovanja.

Z razslojevanjem družbe je žal vse več področij, pri katerih je angažiranje ljudi nujno potrebno za zagotovitev vrednot pravične družbe.

Njihova vizija je prijazna in varna družba, ki je v partnerskem sodelovanju vseh, državnih institucij in neprofitnih organizacij, ter s prostovoljskimi aktivnostmi ljudi, ponuja varno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnih koli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kvalitetnega bivanja zase in za svoje družine. Podpirajo iniciative ljudi, ki so v skladu z vrednotami, ki jih zastopajo. Dobre prakse prenašajo prek projektov tudi v nekatere dežele v razvoju.

 • Krepitev socialnih veščin za hitrejšo integracijo mladih migranotv

  Projekt obsega raznolike skupinske aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih migrantov.

  S pomočjo družabnih, kulturnih in športnih dejavnosti bodo mladi pridobivali socialne veščine.

 • Razvijanje in promocija prostovoljskega dela med mladimi

  Namen programa je aktiviranje in večja vključenost mladih v Ljubljani v prostovoljske programe mladinskih in drugih organizacij. Informiranje o priložnostih in kompetencah, ki jih prostovoljsko delo prinaša ter usmerjanje mladih v zanje najprimernejša prostovoljska dela. Namen programa je tudi prostovoljska podpora mladim z manj priložnostmi in podpora prostovoljskim organizacijam iz Ljubljane, ki v svoje programe vključujejo mlade prostovoljce.

  Mlade spodbujajo k prostovoljstvu, seznanjajo jih o možnostih prostovoljskega vključevanja, raznolikosti prostovoljskih del, pridobivanju kompetenc in večanju možnosti za kasnejšo zaposlitev. Spodbujajo jih k aktivnejšemu prevzemanju vlog v družbi preko vključevanja v prostovoljstvo. Preko osebnega, telefonskega pogovora ali elektronske pošte raziskujejo njihove želje in motivacijo, na podlagi katere jih usmerjajo v najbolj primerna dela. Mladim so na razpolago tudi po vključitvi v prostovoljsko delo v primerih, ko se znajdejo pred etičnimi dilemami, izkoriščanjem ali kakšno koli drugo težavo.

  Prostovoljskim organizacijam v Ljubljani nudijo podporo pri vzpostavljanju prostovoljskih programov, iskanju prostovoljcev in vključevanju mladih v aktivnosti. Spodbujajo jih k promociji njihovih programov preko spletne strani www.prostovoljstvo.org. Organizacije spodbujajo k oblikovanju programov primernih za učence in dijake ter jih objavijo v dveh katalogih (pred počitnicami in ob začetku šolskega leta).

  Za mlade, ki se znajdejo v stiskah, poiščejo primerne prostovoljce ali primeren program, v katerega se lahko vključijo. Prostovoljce vključujejo v Kreativni izziv, v katerem povezujejo mlade prostovoljce iz različnih partnerskih organizacij za mlade v Ljubljani, ki imajo raznolike prostovoljske izkušnje z ekipo prostovoljcev, ki izkušnje prvih predstavijo na kreativen način preko različnih medijev (videa, fotografije, intervjujev, ilustracij, plakatov, itd.).

  Mlade seznanjajo s prostovoljskim delom na promocijskih dogodkih v Ljubljani. V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva vsako leto v centru Ljubljane organizirajo osrednji dogodek, Veseli dan prostovoljstva, kjer se predstavljajo prostovoljske organizacije.

 • Razvoj zaposlitvenih in drugih kompetenc mladih migrantov

  Program, ki je namenjen mladim beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito (v nadaljevanju migranti) na območju Ljubljane med 15. in 29. letom starosti, spodbuja razvoj mehkih veščin in pomembnih kompetenc za nastop na trgu dela danes in na delovnih mestih prihodnosti.

  Program bo pomagal mladim migrantom pri prehodu na trg dela ter prispeval k uspešni integraciji v lokalno in medvrstniško okolje. Mladi migranti bodo skupaj z mentorji pridobili ustrezna znanja, da se lotijo razvoja svojih poslovnih idej, oblikovanje kariernih načrtov, aktivno participacijo v družbi ali drugih pristopov k oblikovanju korakov k boljši prihodnosti.