Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu vse od leta 1992. Njihovi programi so usmerjeni v dvig kvalitete bivanja v skupnosti in v zagovorništvo socialno šibkejših.

Njihova osrednja dejavnost je promocija prostovoljstva, saj verjamejo, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine.

Ponujajo izobraževanja za prostovoljce, mentorje in organizatorje prostovoljstva ter izobraževalne vsebine za različne deležnike.

Vrednote, ki jih zagovarjajo, so: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse. Aktivnosti združujejo v različnih programskih enotah, ki delujejo znotraj Slovenske filantropije.

Že več kot 25 let se torej aktivno odzivajo na družbene probleme, spodbujajo in razvijajo prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, delujejo na področju migracij, pomagajo ogroženim in so glasni zagovorniki človekovih pravic.

 • Razvijanje in promocija prostovoljskega dela med mladimi

  Namen programa je aktiviranje in večja vključenost mladih v Ljubljani v prostovoljske programe mladinskih in drugih organizacij. Informiranje o priložnostih in kompetencah, ki jih prostovoljsko delo prinaša ter usmerjanje mladih v zanje najprimernejša prostovoljska dela. Namen programa je tudi prostovoljska podpora mladim z manj priložnostmi in podpora prostovoljskim organizacijam iz Ljubljane, ki v svoje programe vključujejo mlade prostovoljce.

  Mlade spodbujajo k prostovoljstvu, seznanjajo jih o možnostih prostovoljskega vključevanja, raznolikosti prostovoljskih del, pridobivanju kompetenc in večanju možnosti za kasnejšo zaposlitev. Spodbujajo jih k aktivnejšemu prevzemanju vlog v družbi preko vključevanja v prostovoljstvo. Preko osebnega, telefonskega pogovora ali elektronske pošte raziskujejo njihove želje in motivacijo, na podlagi katere jih usmerjajo v najbolj primerna dela. Mladim so na razpolago tudi po vključitvi v prostovoljsko delo v primerih, ko se znajdejo pred etičnimi dilemami, izkoriščanjem ali kakšno koli drugo težavo.

  Prostovoljskim organizacijam v Ljubljani nudijo podporo pri vzpostavljanju prostovoljskih programov, iskanju prostovoljcev in vključevanju mladih v aktivnosti. Spodbujajo jih k promociji njihovih programov preko spletne strani www.prostovoljstvo.org. Organizacije spodbujajo k oblikovanju programov primernih za učence in dijake ter jih objavijo v dveh katalogih (pred počitnicami in ob začetku šolskega leta).

  Za mlade, ki se znajdejo v stiskah, poiščejo primerne prostovoljce ali primeren program, v katerega se lahko vključijo. Prostovoljce vključujejo v Kreativni izziv, v katerem povezujejo mlade prostovoljce iz različnih partnerskih organizacij za mlade v Ljubljani, ki imajo raznolike prostovoljske izkušnje z ekipo prostovoljcev, ki izkušnje prvih predstavijo na kreativen način preko različnih medijev (videa, fotografije, intervjujev, ilustracij, plakatov, itd.).

  Mlade seznanjajo s prostovoljskim delom na promocijskih dogodkih v Ljubljani. V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva vsako leto v centru Ljubljane organizirajo osrednji dogodek, Veseli dan prostovoljstva, kjer se predstavljajo prostovoljske organizacije.

 • Razvoj zaposlitvenih in drugih kompetenc mladih migrantov

  Program, ki je namenjen mladim beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito (v nadaljevanju migranti) na območju Ljubljane med 15. in 29. letom starosti, spodbuja razvoj mehkih veščin in pomembnih kompetenc za nastop na trgu dela danes in na delovnih mestih prihodnosti.

  Program bo pomagal mladim migrantom pri prehodu na trg dela ter prispeval k uspešni integraciji v lokalno in medvrstniško okolje. Mladi migranti bodo skupaj z mentorji pridobili ustrezna znanja, da se lotijo razvoja svojih poslovnih idej, oblikovanje kariernih načrtov, aktivno participacijo v družbi ali drugih pristopov k oblikovanju korakov k boljši prihodnosti.

 • Spoznajmo Ljubljano

  Projekt je namenjen predvsem povezovanju mladih migrantov z institucijami, ki so v Ljubljani in za katere je koristno, da jim mladi migranti poznajo (mladinski centri, knjižnica, Zavod RS za zaposlovanje, Kino Šiška, upravna enota...).

  Mladi migranti so dobrodošli v marsikateri organizaciji, možnosti za vključitev v najrazličnejše aktivnosti je veliko, vendar vseh možnosti ne poznajo. Zgolj informiranje se v preteklih letih ni izkazalo kot najbolj učinkovito, zato projekt ponuja organizirane obiske organizacij. Tako bodo mladi migranti skupaj z mladinskim delavcem in prostovoljci naredil prve korake vključitve v lokalno okolje.

  Za ohranjanje konstantne skupine pa potekajo na njihovem sedežu še redna tedenska druženja ob športu, kavi ali drugih stvareh, zanimivih za mlade.

  Projekt je odprt tudi za druge mlade, ki nimajo migrantskega ozadja in se jim želijo pridružiti ter jim pomagati pri raziskovanju Ljubljane.