Slovenska fundacija za UNICEF

UNICEF Slovenija že od leta 1996 deluje na področju izobraževanja otrok in mladih v Sloveniji. Podaja jim vsebine, ki so ključnega pomena za razvoj, a niso del kurikuluma v izobraževalnih ustanovah. UNICEF Slovenija izvaja aktivnosti usposabljanja, izobraževanja, aktivnega in ustvarjalnega preživljanja prostega časa ter participacije otrok in mladih že vrsto let.

 • Mladi delavničarji UNICEF-a

  Cilj projekta je mlade usposobiti za kakovostno delo v skupini in vodenje skupine, s čimer damo mladim možnost razvijanja novih spretnosti in razkrivanja potencialov ter pridobivanja strokovnih kompetenc in izkušenj. Mladi preko izvajanja socialno interaktivnih delavnic v vrtcih, šolah in drugih zavodih pridobijo vrsto različnih kompetenc in izkušenj: razvijajo kompetence vodenja skupine, reševanja konfliktov znotraj skupine, krepijo komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela ter občutljivost in odpornost za ljudi in socialne situacije.

  Naš namen je spodbuditi mlade k solidarnosti do drugih, nenasilju, samostojnem odločanju, sprejemanju in spoštovanju drugačnosti, preprečevanju diskriminacije in k medkulturnem dialogu in učenju. Mladi sodelujejo v čisto vseh fazah projekta. Mlade vključimo v vodenje mesečnih srečanj, kontaktiranje in dogovarjanje s šolami, v izvedbo delavnic ter v evalvacijo. Na začetku leta ter meseca marca organiziramo uvodna izobraževanja in usposabljanja, mladi pridobijo strokovna znanja o temi (Cilji trajnostnega razvoja), skupinah, skupinski dinamiki, oblikah dela v skupini ter vlogi vodje. Tekom leta se z mladimi mesečno dobivamo na intervizijskih srečanjih, ki so namenjena refleksiji in ovrednotenju pridobljenih izkušenj, reševanju morebitnih ovir, na katere naletijo pri izvajanju delavnic, medsebojni podpori med mladimi in s strani zaposlenih na UNICEF-u. Za mlade ob zaključku organiziramo zaključni piknik, ki je namenjen končni refleksiji dela in ovrednotenju pridobljenih kompetenc. Mladi pridobijo potrdilo o opravljenih prostovoljskih urah, opravljenih oblikah prostovoljnega dela in pridobljenih kompetencah.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Spletna stran projekta: http://www.unicef.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: po Sloveniji
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno