Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog

Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog je prostovoljno, samostojno, nevladno združenje z nepridobitnimi cilji in združuje cirkuške pedagoge in cirkuške pedagoginje ter mlade in mladinske delavce in delavke, ki se ukvarjajo s cirkuškimi aktivnostmi s katerimi spodbujajo kreativno izražanje, občutek povezanosti in sodelovanja, vzgojo, izobraževanje, opolnomočenje, promocijo, zaščito oziroma pomoč ter aktivacijo otrok, mladine in drugih skupin. V okviru združenja razvijajo cirkuško pedagogiko kot obliko pedagoškega dela in neformalnega izobraževanja otrok, mladih in odraslih. Cirkuški pedagogi in cirkuške pedagoginje, ki delujejo v združenju v večini prihajajo iz zaledja socialne pedagogike in drugih pedagoških ter družboslovnih smeri.

Od leta 2005 izvajajo cirkuško pedagoške delavnice, prilagojene različnim populacijam otrok in mladih ter prikrojene različnim okoljem; delavnice izvajajo na šolah, v vzgojno – izobraževalnih institucijah, mladinskih centrih in na družabnih dogodkih. Izvajajo tudi cirkuško pedagoška izobraževanja za mladinske delavce in študente ter mladinske tabore. Na območju Mestne občine Ljubljana so do sedaj kontinuirano in uspešno sodelovali s Pedagoško fakulteto, Mladinskim domom Jarše, mladinskim centrom KUD Mreža, Zavodom Salesianum - OE Skala - mladinska ulična vzgoja, Pionirskim domom, Družinskim centrom Mala ulica, Društvom Kralji Ulice, CSD Ljubljana Center, CSD Ljubljana Moste, KUD Sredina, Azilnim domom, Dijaškim domom Bežigrad, ... V sodelovanju z zgoraj navedenimi javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in mladinskimi centri so izvajali kontinuirane ali posamične cirkuško pedagoške delavnice in projekte.

 • Cirkuška pa MAL pa DOST

  Program »Cirkuška pa MAL pa DOST« združuje štiri kontinuirana cirkuško pedagoška srečanja mladih: tedenske odprte delavnice v Mladinskem domu Jarše, tedenske odprte delavnice na Pedagoški fakulteti, tedenske tematske delavnice na Pedagoški fakulteti in tedenske odprte delavnice v Azilnem domu Vič.

  Program dopolnjujejo tudi posebni sklopi: intenzivna izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev in mladinskih delavcev na temo cirkuške pedagogike in socialnega cirkusa, rokodelske delavnice izdelave cirkuških rekvizitov, izvajanje posamičnih cirkuško pedagoških delavnic v različnih okoljih in ulično delo »Cirkus v parku«.

  Pomemben element programa je tudi poletna mednarodna cirkuška mladinska izmenjava. Cirkuško pedagoška srečanja preko elementov sodobnega cirkusa, dramske in gibalne pedagogike ter interaktivnih iger spodbujajo in razvijajo ustvarjalnost, spontanost in izraznost posameznika. Pri metodi cirkuške pedagogike gre za vplivanje na posameznikovo zaznavanje, občutenje in ravnanje preko učenja cirkuških spretnosti, predvsem tistih skupinske narave.

  Cirkuške aktivnosti delujejo kot medij, preko katerega se dogaja medvrstniško neformalno učenje, osebnostni razvoj, soustvarjanje skupnosti, aktivacija in angažiranost mladih, sprejemanje drugačnosti in socialno vključevanje. Program s svojimi aktivnostmi ustvarja prostore srečanj mladih iz različnih okolij. Cirkuško pedagoške delavnice so namenjene doseganju in vključevanju novih mladih preko učenja cirkuških veščin, pridobivanju novih izkušenj v cirkuški skupini in postopnem vključevanju v vsebinsko soustvarjanje cirkuško-pedagoških srečanj.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: www.cirkokrog.com
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Različne lokacije
  • Četrtna skupnost: BežigradMoste-PoljeVič - RudnikCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Cirkuški roj

  Ideja projekta "Cirkuški roj" je izvajanje cirkuškega mladinskega programa, ki je usmerjen v pripravo festivala ob 15. obletnici delovanja društva Cirkokrog, v okviru katerega bodo nastale in se predstavile cirkuške produkcije, različni skupnostni dogodki in drugi spremljevalni dogodki - delovne akcije, delavnice in razstava.

  Ob 15. letnici delovanja društva Cirkokrog si želijo metode cirkuške pedagogike, spodbujanja ustvarjalnosti mladih, omogočanja kreativnih in varnih prostorov za preživljanje prostega časa, spodbujanje avtonomije in aktivacijo skupin mladih, razširiti med čim širši krog mladih. Organizacija in izvedba cirkuškega festivala, skupnostnih dogodkov in spremljevalnega programa, ima tako velik pomen, saj lahko preko cirkuške pedagogike in umetnosti dosežemo večje število mladih.

  Cirkuška umetnost ima moč, da se približa ljudem, jih pritegne, navduši, aktivira in spodbudi k razmišljanju. Cirkokrog že vrsto let deluje na področju socialnega cirkusa, ki je dostopen in vključuje tudi mlade z manj priložnostmi. Z aktivnostmi v projektu bodo odpirali varen prostor, v katerega se lahko vključijo tudi ti mladi.

  Priprave za festival ob 15. obletnici se bodo dogajale skozi celo leto in zajemajo več področij – skrb za izvedbo kulturnega programa (oblikovanja predstav in razstave), sitotisk izdelave promocijskih materialov in tiskovin ter organizacijske skupine. Mladi bodo kontinuirano celoletno vpeti v projekt preko tedenskih tematsko usmerjenih performativnih delavnic in tedenskih srečanjih za ustvarjanje mladinske umetniške produkcije.

  Vse tekom leta ustvarjene predstave se bodo premierno predstavile na festivalu, čez leto pa bodo gostovale na manjših skupnostnih cirkuških dogodkih v različnih mladinskih institucijah. Skupnostni cirkuški dogodki so enkratne aktivnosti, z namenom širjenja cirkuške pedagogike in odpiranja prostora druženja za mlade. V okviru priprav na festival se bo izvedlo tudi več delavnic in delavnih akcij sitotiska, na katerih se bodo tiskale majice in vrečke s cirkuškimi motivi. Skupina za pripravo razstave bo tekom leta izbirala material in pripravila umetniški koncept za razstavo na festivalu (fotografije, plakati, zapisi, risbe otrok, »muzej polomljenih rekvizitov«).

  Mladinski program na festivalu in skupnostne dogodke bodo pripravljali mladi za mlade. Skupina vpetih mladih se bo redno tako sestajala na organizacijskih sestankih, pripravah in delovnih organizacijskih akcijah. Alternativa festivalu, ki se v letu 2020 ne bo izpeljal zaradi epidemije, bo mladinski cirkuški tabor.

  • Ciljna skupina: 16 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: http://www.cirkokrog.com
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Različne lokacije
  • Četrtna skupnost: BežigradMoste-PoljeCenter
  • Strošek: Brezplačno