Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog

Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko - Cirkokrog je prostovoljno, samostojno, nevladno združenje z nepridobitnimi cilji in združuje cirkuške pedagoge in cirkuške pedagoginje ter mlade in mladinske delavce in delavke, ki se ukvarjajo s cirkuškimi aktivnostmi s katerimi spodbujajo kreativno izražanje, občutek povezanosti in sodelovanja, vzgojo, izobraževanje, opolnomočenje, promocijo, zaščito oziroma pomoč ter aktivacijo otrok, mladine in drugih skupin. V okviru združenja razvijamo cirkuško pedagogiko kot obliko pedagoškega dela in neformalnega izobraževanja otrok, mladih in odraslih. Cirkuški pedagogi in cirkuške pedagoginje, ki delujemo v združenju v večini prihajamo iz zaledja socialne pedagogike in drugih pedagoških ter družboslovnih smeri.

Od leta 2005 izvajamo cirkuško pedagoške delavnice, prilagojene različnim populacijam otrok in mladih ter prikrojene različnim okoljem; delavnice izvajamo na šolah, v vzgojno – izobraževalnih institucijah, mladinskih centrih in na družabnih dogodkih. Izvajamo tudi cirkuško pedagoška izobraževanja za mladinske delavce in študente ter mladinske tabore. Na območju Mestne občine Ljubljana smo do sedaj kontinuirano in uspešno sodelovali s Pedagoško fakulteto, Mladinskim domom Jarše, mladinskim centrom KUD Mreža, Zavodom Salesianum - OE Skala - mladinska ulična vzgoja, Pionirskim domom, Družinskim centrom Mala ulica, Društvom Kralji Ulice, CSD Ljubljana Center, CSD Ljubljana Moste, KUD Sredina, Azilnim domom, Dijaškim domom Bežigrad, ... V sodelovanju z zgoraj navedenimi javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in mladinskimi centri smo izvajali kontinuirane ali posamične cirkuško pedagoške delavnice in projekte.

 • CirkoMesto – mesto sanj

  Projekt CirkoMesto – mesto sanj združuje različna kontinuirana celoletna cirkuško-pedagoška srečanja mladih, usposabljanja mladih prostovoljcev in mladinskih delavcev na področju cirkuške pedagogike, ter izvajanje posamičnih cirkuško pedagoških delavnic z mladimi. Poleg tega projekt vzpostavlja spontane prostore srečanj in aktivacije mladih preko občasnih cirkuških uličnih akcij in družbeno angažiranih cirkuških tržnic. Cirkuškopedagoške delavnice so namenjene doseganju in vključevanju novih mladih preko učenja cirkuških veščin, pridobivanju novih izkušenj v cirkuški skupini in postopnem vključevanju v vsebinsko soustvarjanje cirkuško-pedagoških srečanj.

  Cirkuškopedagoška srečanja preko elementov sodobnega cirkusa, dramske in gibalne pedagogike ter interaktivnih iger spodbujajo in razvijajo ustvarjalnost, spontanost in izraznost posameznika. Pri metodi cirkuške pedagogike gre za vplivanje na posameznikovo zaznavanje, občutenje in ravnanje preko učenja cirkuških spretnosti, predvsem tistih skupinske narave.

  Cirkuške aktivnosti delujejo kot medij, preko katerega se dogaja medvrstniško neformalno učenje, soustvarjanje skupnosti, aktivacija in angažiranost mladih, sprejemanje drugačnosti in socialno vključevanje.

  Projekt s svojimi aktivnostmi ustvarja prostore srečanj mladih iz različnih okolij, kjer enakovredno vključuje mlade z manj priložnostmi. Projekt ustvarja pozitivne izkušnje mladih pri aktivnem vključevanju v skupino in pri uveljavljanju lastnih pobud, ki jih iz cirkuškopedagoške skupine prenesejo tudi na druga področja svojega družbenega delovanja. Zaradu močne so-odvisnosti pri doseganju skupnega cilja, se udeleženci učijo usklajevanja, občutka odgovornosti do sebe in drugih in predvsem sodelovanja.

  Ena od pomembnih točk dejavnosti je tudi vse polnejše vključevanje udeležencev projekta v samo izvedbo aktivnosti, tj. izvedbo samostojnih delavnic in pobud. Tako se udeleženci razvijajo za nadaljnjo samostojno delovanje oz. delovanje v drugih organizacijah. Izvedba projekta je uspešna, če se s sodelujočimi organizacijami pravočasno dogovorimo za konkretna sodelovanja.

  Uspešna je, če udeleženci izražajo svoje mnenje, dajejo nove pobude in iniciative v projektu ter prevzemajo odgovornosti zanje. Kazalec uspešnosti projekta so tudi vključevanje (novih) mladih v projekt, ravno tako pa tudi nastanki predstav ali drugih oblik produkcije.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: http://www.cirkokrog.com
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kardeljeva ploščad 16
  • Četrtna skupnost: Moste-PoljeBežigrad
  • Strošek: Brezplačno