Študijsko raziskovalni center za družino (ŠRCD)

Center deluje že od leta 2012. Naloga zavoda je omogočiti soočanje posameznikov in skupin z njihovimi preteklimi izkušnjami in olajšati ustvarjalno ter polno življenje v sedanjosti.

Zavod želi s svojim delom, javnimi objavami in nastopi prispevati h kulturi varne in naklonjene povezanosti med starši in otroki, k vzdušju prijateljske povezanosti med sozakonci in partnerji ter k strpnejšemu in iskrenemu družbenemu okolju v Sloveniji.

V zadnjih letih so bili sodelavci zavoda vključeni v številne raziskovalne in socialne projekte. Najpomembnejši med njimi so program Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve "Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju", program Urada za družino "Pomoč mladim družinam v stiski” ter raziskovalna projekta "Učinkovito spoprijemanje s travmatičnimi in močnejšimi stresnimi izkušnjami pri delu na obrambnem področju" in "Upravljanje človeških virov v SV: Pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe".

 • Mladost več kot norost

  Mladi imajo več potenciala, kot si predstavljamo. Mladost je več kot norost.

  Na zavodu se že vrsto let srečujejo z mladimi in za njih pripravljajo različne programe. S projektom "Mladost je več kot norost" so za leto 2019 vse te vsebine združili v celoto.

  Program je sestavljen iz dveh delov, s čimer zajema dva ključna aspekta mladega človeka - individualni razvoj in razvoj socialne mreže, delovanja v skupnosti. Vsak posameznik bo tedensko vključen v skupino za mlade in v individualno spremljanje (mentorstvo). Udeležence bodo poleg aktivne vključitve v njihov program spodbujali, da se bodo s pomočjo partnerskih in drugih organizacij vključili še v vsaj eno dodatno aktivnost, preko katere se bodo usposabljali ter na ta način večali svoje profesionalne kompetence in krepili svoje socialne veščine.

  Program bodo izvedli dvakrat v letu - spomladi in jeseni. V enem ciklu bo vsak mlad človek v program vključen 90 ur. Ob zaključku bodo v okviru mentorstva poskrbeli za vpis v zavod NEfiks, s katerim bodo mladi pridobili certifikat za aktivno vključenost v programu.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Spomladi in jeseni
  • Spletna stran projekta: http://srcdljubljana.com/skupine/skupina-za-mladostnike
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Gosposvetska cesta 1, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno