"UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije

 

"UP" Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem je nevladna, neprofitna in nestrankarska humanitarna organizacija, s statusom društva, ki deluje v javnem interesu na socialnovarstvenem področju.

Društvo na področju problematike zasvojenosti v slovenskem prostoru deluje že od leta 1993. Tekom svojega delovanja je razvilo različne oblike pomoči namenjene reševanju problematike zasvojenosti tako pri posameznikih kot v družinah.

Princip dela temelji na individualnih pogovorih in skupinskem delu. Oba načina imata svoje prednosti in pomanjkljivosti in se med seboj ustrezno dopolnjujeta ter tako tvorita celoto, katera lahko uporabnikom največ ponudi.

Podprogrami, ki jih izvaja društvo so: 

 • Informacijska pisarna v okviru katere se izvajajo tudi sprejemi v terapevtsko skupnost in komuno v tujini;
 • Skupina za samopomoč;
 • Svetovalnica in Podpora mladostnikom.

Poleg navedenih aktivnosti pa društvo izvaja tudi Preventivne delavnice za osnovnošolce, dijake in starše, preventivne delavnice za strokovne delavce in prostovoljce ter predavanja v Šoli življenjskih veščin.

 • Informacijska pisarna v Ljubljani in Trbovljah

  Informacijska pisarna predstavlja prvi stik uporabnika in njegove družine s sistemom pomoči, kar je pomemben element glede uporabnikove odločitve za nadaljnje sodelovanje.

  Cilj programa je nudenje celostne informacije o problematiki zasvojenosti, možnih oblikah pomoči ter o programih, ki to ponujajo. Slednje dosežejo z informativnimi in motivacijskimi pogovori, ki potekajo na načine, ki uporabnikom najbolj ustrezajo: s telefonskim svetovanjem, individualno in z vključevanjem ključnih oseb uporabnika - praviloma po predhodnem dogovoru.

  Zagotovljena je možnost takojšnjega pogovora brez predhodnega naročanja. Motivacijski pogovori se izvajajo z namenom vzpostavitve abstinence, oziroma za vključitev v katerega izmed razpoložljivih programov obravnave zasvojenosti (v društvu ali zunaj njega). Izvaja se tudi telefonsko in elektronsko informiranje ter svetovanje, kjer beležijo število storitev, saj mnogi kličejo anonimno.

  Ciljna skupina projekta so vsi, ki potrebujejo pomoč in podporo na področju zasvojenosti.

  • Trajanje projekta: Program se izvaja od leta 1993
  • Spletna stran projekta: www.drustvo-up.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Podpora mladim

  Program je namenjen mladim, ki preizkušajo prepovedane droge, alkohol in imajo težave v šolanju, življenju in družinskih odnosih zaradi začetne faze zasvojenosti (kemične in nekemične), ter njihovim bližnjim ključnim osebam.

  Program ponuja vrsto aktivnosti, ki jim je cilj omogočanje boljših izbir v življenju, izboljšanje skrbi zase (struktura časa, upoštevanje dogovorov, planiranje, razvoj socialnih veščin), motiviranje za zdrav življenjski slog, okrepitev nekonfliktnega / asertivnega vedenja, mediacija in svetovanje za izboljšanje kvalitete družinskih odnosov, spodbujanje in ohranjanje vključenosti v šolski sistem, spodbujanje mladih k vzpostavljanju in vzdrževanju abstinence, opuščanje škodljivih navad in iskanje zdrave družbe vrstnikov (opuščanje družbe uživalcev drog).

  Uporabnike spodbujajo, da v prvih šestih mesecih vzpostavijo abstinenco in v naslednjih šestih dosežejo še večji napredek v vsakdanjem življenju. Po zaključenem osnovnem delu programa, mladim omogočajo, da v programu sodelujejo še naprej, način sodelovanja v veliki meri ostane enak, poudarek je na sodelovanju uporabnikov pri prostočasnih aktivnostih.

  Predvidene aktivnosti so v skladu s cilji: individualni pogovori, skupinsko delo z družino, svetovanje staršem, strokovna predavanja, delo v podporno-terapevtski skupini, kreativne in tematske delavnice, športne in družabne aktivnosti, pogovori z mentorjem-vrstnikom, biblioterapija in aktivnosti kot so izleti, športne aktivnosti, gorski pohodi, družabne aktivnosti. V izvajanje aktivnosti so vključeni prostovoljci.

  Aktivnosti se praviloma izvajajo v prostorih Društva »UP« oziroma v športnih objektih in naravi.

  • Ciljna skupina: 12 - 24
  • Trajanje projekta: Program se izvaja od leta 2005
  • Spletna stran projekta: www.drustvo-up.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Kersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana, splet, po telefonu
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Svetovalnica

  Svetovalnica je namenjena uporabnikom, ki imajo bolj jasno izdelan pogled na to, kaj želijo doseči v povezavi s problemom zasvojenosti, na tej poti pa potrebujejo usmerjanje in motivacijski pristop glede odločanja za abstinenco in/ali vključenost v ustrezne programe.

  Za program so se odločili zaradi ugotovljenih potreb uporabnikov, ki se samoiniciativno zglasijo v naših prostorih (center mesta Ljubljana).

  Odzvali so se na potrebe širšega okolja, tako da se program od leta 2007 izvaja tudi na lokaciji v Trbovljah - v prostorih Centra za socialno delo Trbovlje. V Svetovalnici so uporabniki deležni individualnega dela, dela s skupinami ključnih oseb (starši, partnerji). Omogočeno je tudi vključevanje uporabnikov v skupino odprtega tipa. Program vsebuje poleg individualnih pogovorov in delovanja skupin, tudi izobraževalne, športne, ustvarjalne in doživljajske aktivnosti.

  • Ciljna skupina: 18 - 99
  • Trajanje projekta: Od leta 2000 dalje
  • Spletna stran projekta: www.drustvo-up.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Kersnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Šola življenjskih veščin

  Program »Šola življenjskih veščin« zajema vrsto predavanj strokovnjakov, ki delujejo na različnih področjih od primarne preventive do urejanja odnosov v procesih zasvojenosti.

  Program je namenjen izobraževanju in osveščanju svojcev, prostovoljcev ter druge zainteresirane javnosti (študentje, novinarji,…), saj so predavanja odprtega tipa. Dolgoletne izkušnje pri delu na področju zasvojenosti so pokazale, da je mogoče največ narediti na področju preventive zasvojenosti in drugih problematičnih vedenj ravno pri zgodnjem delu s starši, pri svetovanju glede vzgojnih strategij ter ozaveščanju glede tveganja, ki so mu izpostavljeni mladi.

  Glavni dejavniki tveganja v družinah so pomanjkljive socialne veščine, zavrta komunikacija, šibka povezanost, pomanjkanje čustvene inteligence, pomanjkljive informacije o nevarnosti različnih psihoaktivnih snovi, problematična toleranca v družini do alkohola in alkoholizma, konfliktna vedenja, nasilje.

  V njihove aktivnosti zato vključujejo pridobivanje relevantnih informacij o učinkovitih strategijah vzgoje, postavljanju meja, zasvojenosti in oblikah preventivnega delovanja v družini, da zasvojenost preprečijo ali ustavijo. Slušatelji se učijo izboljšanja socialnih veščin, učinkovitega in asertivnega reševanja konfliktov, spoznavanja nenasilnega vedenja, pomena izražanja čustev (čustvene inteligence) in razvijanja zaupanja ter povezanosti v družini.

  • Trajanje projekta: Od septembra do junija 2019, vsak 3. torek v mesecu
  • Spletna stran projekta: www.drustvo-up.si
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno