Zavod Emma

Zavod Emma je nevladna in neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena v začetku leta 2000 v Ljubljani, z namenom nudenja strokovne in brezplačne pomoči otrokom, mladostnikom, mladostnicam in ženskam žrtvam nasilja. Poleg nudenja psihosocialne strokovne pomoči žrtva nasilja, smo aktivni tudi na preventivnem področju, saj menimo, da le celovito delovanje lahko pripelje do željenih rezultatov – to je družbe z ničelno toleranco do nasilja v družbi.

Na Zavodu Emma, ki deluje na področju problematike nasilja v družini, spolnih zlorab in drugih perečih tem, ki zadevajo osnovne pravice otrok, mladostnikov in odraslih, se srečujemo s konkretnimi primeri hudih kršitev človekovih pravic za našo pomoč. To je gotovo ena izmed prednosti nevladnih organizacij, ki se potrjuje tudi v praksi in zaradi katere ljudje prihajajo k nam po pomoč. Zavod EMMA po statutu in programski naravnanosti v okviru svojega dela nudi brezplačno telefonsko, individualno in skupinsko obliko pomoči. Na teh področjih zavod spodbuja in skrbi za odpravljanje negativnih dejavnikov, v smislu zmanjševanja socialne izključenosti uporabnikov, uporabnic, ter pomoč pri izboljšanju kvalitete življenja le-teh.

Zavod Emma v okviru svoje dejavnosti izvaja sledeče individualne in skupinske programe pomoči: Telefonsko svetovanje v primerih nasilja; Svetovalna pomoč preko elektronske pošte; Individualno svetovanje osebam z izkušnjo nasilja; Individualna pomoč otrokom in mladim z izkušnjo nasilja; Skupina za samopomoč za ženske, dekleta z izkušnjo nasilja; Socialno zagovorništvo za osebe z izkušnjo nasilja; Spremstvo žrtev nasilja na institucije; Usposabljanje prostovoljk in prostovoljcev; Delavnice; Poletni tabor.