Zavod Mavrični Bojevniki

V zavodu Mavrični Bojevniki promovirajo zdrav način življenja in razmišljanja med otroci, mladimi in odraslimi z inovativnimi vsebinami.

Programi, ki jih izvajajo so primerni za otroke, ki imajo motnjo pozornosti in hiperaktivnost ter za ostale predšolske (VVO), osnovnošolske (OŠ) in srednješolske otroke (SŠ), ne glede na diagnozo ali motnje vedenja. Aktivnosti programa so namenjene tudi odraslim.

Poleg obravnave otrok s čustveno vedenjskimi motnjami se osredotočajo v razvoj in izvedba programov doživljajske pedagogike s ciljem vzpodbujati in voditi stik mladih z naravo, okolico in samim seboj in obenem omogočati učenje nepogrešljivih - starodavnih in sodobnih - veščin.

 • Madinski projekt EOTO Each One Teach One

  Mladinski projekt Each One Teach One (v nadaljevanju EOTO) izvajajo mladi, ki prepoznavajo hip hop kulturo in mladinsko delo, kot platformo za aktivno udejstvovanje v družbenih procesih in vključevanje mladih v pridobivanje neformalnih znanj, izkušenj in kakovostno preživljanje prostega časa.

  S projektom EOTO ozaveščajo učne procese znotraj hip hop kulture, ustvarjajo okolje za predajanje znanja in informiranje, krepijo kompetence na področju načrtovanja in izvedbe projekta. S projektom EOTO vzpostavljajo varno in spodbudno vrstniško okolje, ki omogoča občutek pripadnosti tako mladim udeležencem kot tudi vsem obiskovalcem. To nudi mladim prostor izražanja, soustvarjanja, samouresničitev v nasprotju s prevladujočim trendom spodbujanja tekmovalnosti in potrošnje. V projektu EOTO bodo izvajali različne dejavnosti tako samostojno kot v povezavi z drugimi urbanimi dogodki v MOL.

  • Ciljna skupina: 14 - 29
  • Trajanje projekta: Januar - december 2021
  • Spletna stran projekta: www.mavricnibojevniki.org
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Mavrični Bojevniki, zavod za pomoč otrokom z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo ADHD
  • Četrtna skupnost: BežigradMoste-PoljeVseVič - RudnikŠiškaCenterSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Projekt Tabor

  Projekt tabor so do sedaj izvajali na različnih lokacijah po Sloveniji, sedaj pa se ustaljuje na območju pod Gradiščem nad Stično.

  Doslej so bili tabori namenjeni zgolj mladim z zaznano čustveno vedenjsko motnjo ad-hd, od letošnjega leta naprej pa so na voljo tudi odprti programi deljeni po okvirnih starostnih skupinah.

  Na uspešnost izvedbe vpliva predvsem energija v mentorskem kolektivu in usposobljenost inštruktorjev - vodij programa. Energija, ki so jo mentorji sposobni v določenem dnevu predati otrokom močno rezonira z njihovimi odzivi, tako lahko kot primer navedejo lanskoletno izkušnjo, ko so jutra začenjali s tai chi vadbo s čimer so uspešno zagotovili miren potek dogodkov čez dan.