Zavod Mavrični Bojevniki

Eden glavnih stebrov Zavoda Mavrični Bojevniki je - poleg obravnave otrok s čustveno vedenjskimi motnjami (ad-hd) tudi - razvoj in izvedba programov doživljajske pedagogike.

Njihova cilja sta vzpodbujati in voditi stik mladih z naravo obenem pa jim omogočati učenje nepogrešljivih - starodavnih in sodobnih - veščin za preživetje v njej. Delo opravljajo v želji, da otroke spodbudijo k samostojnemu raziskovanju, tako v naravi, kot tudi v drugih okoljih. Velik pomen pripisujejo osebnim pogovorom in odnosom med mentorji in otroki, ker verjamejo, da lahko mladi s pravim vzorom dobro naravnajo svojo pot.

 • Če ne veš, vprašaj

  Projekt predstavlja inovativno različico »mobilne svetovalnice na terenu«, ki se izvaja tako za učence osnovnih in srednjih šol kot tudi za starše, učitelje in ostale.

  Dogaja pa se v popolni anonimnosti. Namen projekta je ne čakati, da se ljudje sami obrnejo po pomoč, temveč so mladi strokovnjaki tisti, ki k njim pristopijo prvi. S projektom želijo doseči in ponuditi pomoč vsem posameznikom, ki se zaradi različnih vzrokov, preprek in stigme ne poslužujejo oblik svetovanja in strokovne pomoči v primeru osebnih vprašanj in dilem na katere ne najdejo odgovora. Vsi znamo imeti težave in izzive na nam pomembnih področjih, še posebej doma, v šoli, službi kot tudi med prijatelji in sami s seboj.

  S projektom želijo doseči, da udeleženci dobijo prave odgovore na njihova osebna vprašanja v živo! Nekaj kar jim mediji, šola, dom in ostala okolja zagotovo ne morejo ponuditi v takšni obliki. Ugotavljajo, da so Izkušnje in znanje moderatorja, ki odgovarja brez dlake na jeziku in brez predsodkov za udeležence v današnjem časih nujno potrebne.

 • Gozdovnik

  Večina nas je danes ujetih v hiter tempo življenja. Umik v naravo je za nekatere velika sprememba in zaradi potrebe po aktivnem druženju ter učenju v naravi, je v organizaciji društva nastal projekt Gozdovnik.

  Računalniki, video igrice in televizija otrokom predstavljajo varna okolja, v katerih radi preživljajo svoj prosti čas. Otroška igrišča vse bolj samevajo v tišini, narava pa predstavlja nevarno okolje, v katerem se lahko poškoduješ ali celo »umažeš z blatom«. Odsotnost senzornega dojemanja sveta in deficit igre v naravnem okolju »izmisli si sam« ali »naredi sam« negativno vpliva na razvoj otrok, posledično pa lahko privede do raznih motenj v vedenju. Na kvaliteto izvedbe vpliva tempo, k ga skupina poosebi, nad tem pa tudi izurjenost inštruktorjev, sredstva za opremo, pripravljenost otrok za gozdovniške podvige.

 • Projekt Tabor

  Projekt tabor so do sedaj izvajali na različnih lokacijah po Sloveniji, sedaj pa se ustaljuje na območju pod Gradiščem nad Stično.

  Doslej so bili tabori namenjeni zgolj mladim z zaznano čustveno vedenjsko motnjo ad-hd, od letošnjega leta naprej pa so na voljo tudi odprti programi deljeni po okvirnih starostnih skupinah.

  Na uspešnost izvedbe vpliva predvsem energija v mentorskem kolektivu in usposobljenost inštruktorjev - vodij programa. Energija, ki so jo mentorji sposobni v določenem dnevu predati otrokom močno rezonira z njihovimi odzivi, tako lahko kot primer navedejo lanskoletno izkušnjo, ko so jutra začenjali s tai chi vadbo s čimer so uspešno zagotovili miren potek dogodkov čez dan.