Zavod MEPI - Mednarodno priznanje za mlade

Zavod MEPI - Zavod za razvoj in vsestransko podporo mladim izvaja program MEPI -mednarodno priznanje za mlade. Program MEPI je slovenska različica (izvaja se v obliki socialne franšize podobno kot v drugih 142 državah sveta) mednarodnega programa The International Award for Young People.

Je svetovni program za mlade, ki združuje praktične izkušnje in spretnosti z namenom oblikovanja in opremljanja mladih s potrebnimi življenjskimi veščinami, znanjem in spretnostmi.

Temelje programa je postavil doživljajski pedagog Kurt Hahn, katerega filozofija je aktualna še danes. Verjel je, da vsak posameznik v sebi nosi prirojeno dostojnost in moralni čut, ki v času posameznikovega odraščanja zaradi vpliva družbe, pod katero »pade«, to izgubi.

Po Hahnovi filozofiji mladostniki napredujejo skladno z naslednjimi vrednotami: skrb in sočutje do drugih, pripravljenost na odgovornost ter skrb in zavzetost pri iskanju resnice.

Prepričan je bil, da mladi razvijejo omenjene vrednote, če dobijo priložnost, da se preizkusijo v vodenju in hkrati opazujejo rezultate svojih dejanj. S tem posledično vplivamo na odgovornost do družbenega okolja in prispevamo k pozitivnim spremembam, tako pri ljudeh kot pri naravi.

Kurt Hahn je izpostavil deficitarna področja, ki onemogočajo razvoj zgoraj omenjenih vrednot (slabša fizična pripravljenost zaradi modernih načinov premikanja, pomanjkanje iniciative, nižja raven strokovnih znanj, slabša samodisciplina, manjša kreativnost itd.). Za ta deficitarna področja je oblikoval štiri sklope aktivnosti, ki nudijo rešitev.

Na podlagi Hahnovih utemeljitev je Vojvoda Edinburški leta 1956 ustanovil program MEPI oziroma The Duke of Edinburgh's International Award for Young People, ki temelji na štirih področjih: šport, veščine, prostovoljstvo in odprave, deluje pa na treh stopnjah: bron, srebro in zlato.

V zadnjih 62 letih se je razširil po 142 državah sveta in je bilo vanj vključenih že več kot 9 milijonov mladih.

Program MEPI v Sloveniji deluje že od leta 2003. Posebno veljavo mu daje tudi častno pokroviteljstvo predsednika države in vsakoletna podpora Ministrstva za šolstvo, Urada za mladino.

Večji projekti, ki so bili izvedeni v zadnjih 2 letih:

 • Lažje zaposljiv.si, 2014 (projekt sofinanciran strani ESS in MIZŠ).
 • Projekt Erazmus + (20172018) zajema področje dela z mladimi iz ranljivih skupin: Quality youth work for disadvantaged young people ( skupaj z Bolgarijo in Romunijo).
 • Izvedenih več kot 20 tečajev za mentorje in voditelje odprav programa MEPI in usposobljenih več kot 250 odraslih prostovoljcev za delo v programu MEPI. 1620 mladih udeležencev programa MEPI na letni ravni. Več kot 60 izvajalskih institucij (pretežno šole) programa MEPI na letni ravni.
 • ISPG projekti: Strenghtening the structure, Award in business, Raising the award accessibility- Open Centers.
 • Prvi licencirani partnerski urad MEPI v Sloveniji in prva nacionalna mladinska organizacija, ki je za svoje člane pričela izvajati MEPI– ZSKSS.
 • Več kot 300 podeljenih priznanj MEPI na letni ravni.
 • Več kot 200 pustolovskih odprav v programu MEPI.
 • Slavnostna podelitev priznanj programa MEPI – pokrovitelj predsednik RS Borut Pahor letos marca in še sprejem v predsedniški palači septembra 2018.
 • 4 nacionalne konference za izvajalce programa MEPI (mentorje in voditelje): avgust 2014, 2015 in junij 2016 in junij 2017 v Celju.
 • Izvedena 1 mednarodna EMAS konferenca, junij 2016.

Dolgoletni podporniki programa MEPI: British Council, Veleposlaništvo Združenega kraljestva v Sloveniji, Studio Moderna, GlaxoSmithKline, URSM, Društvo Ravnatelj, Združenje ravnateljic glasbenega in osnovnega šolstva, Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI, Slovenska vojska.

Program se izvaja v vseh statističnih regijah v Sloveniji, še posebno pa so v zadnjih letih osredotočeni na področje Ljubljane, kjer želimo zajeti večji delež populacije mladih (v Ljubljani je ta delež nižji kot v ostalih delih), zato je tudi velik del projektov usmerjen v to regijo in delo z ranljivimi skupinami mladih.

 • Misli prej!

  Gre za nadgradnjo projekta Mladi zdravi in ozaveščeni, ki so ga izvajali v letu 2018. S projektom so vzpostavili odlične temelje, zgradili mrežo povezanih organizacij, vzpostavili kanale na družabnih omrežjih, spletno stran, začeli komunicirati z javnostmi (strokovno in laično), usposobili trenerje, ozaveščali starše - skratka vzpostavili temelje za dolgoročno izvajanje aktivnosti, ki jih želijo nadaljevati. Prepletali bodo aktivnosti, ki premoščajo stigmo, diskriminacijo s poudarkom na spolno prenosljivih boleznih in povezanimi tveganji. Imamo sicer nizke številke obolelih za aidsom in HIV, vendar je trend zaskrbljujoč. Zaradi primerjalno nižje stopnje obolelosti se znižuje uporaba kondoma in povečuje prepričanje, da nevarnosti ni. Posledica je porast spolno prenosljivih bolezni. Zaradi ozkosti družbe in predsodkov, informacij o zdravljenju, dostopnosti in drugih, relevantnih podatkov ni. Ni presenečenje, da smo v EU vrhu z indeksom rasti spolno prenosljivih bolezni ter stigmatizacije tega področja.

  Program želijo izvesti v več korakih: identificirati, navdušiti in usposobiti primerne mlade mentorje (trenerje), ki bodo kasneje mlade pripravljali za delo ambasadorjev oziroma promotorjev zdravja, zdrave spolnosti in odprte družbe.

  Intenzivno delati z mladimi in na mladih neposredno s “PEER to PEER KAMPANJO”. Aktivirati mlade, starše, strokovne delavce in družbo na socialnih omrežjih in s tem premagovati stigmo. Program internacionalizirati in dodati mednarodno izkušnjo v 3. letu izvajanja Ključne aktivnosti: Predstavljanje projekta čim širši skupini mladih, v MEPI in izven njega.

  Identifikacija in izobraževanje mentorjev (mlajših in starejših), ki bodo sposobni prenašati znanje in informacije na mlade, zagotoviti kontinuiran proces učenja in izvajanja kot trajnostno metodo T4T pristopa Iz vrst mladih predvsem tistih, vključenih v aktivnosti MEPI in tudi ostale aktivirati na način, da bodo pripravljeni prenašati te informacije na druge mlade po sistemu peer to peer in jih opremiti z veščinami in metodami za izvajanje delavnic za mlade po šolah, mladinskih centrih in drugih organizacijah na področju Ljubljane. Skupaj z mladimi bodo dopolnjevali priročnik za delo in ga dopolnili predvsem z video vsebinami in tutoriali in zagotovili, da se bo znanje lahko prenašalo po metodi peer to peer.

  • Ciljna skupina: 14 - 29
  • Trajanje projekta: Januar 2019–December 2021
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Litostrojska cesta 50, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Pridobim, predam - IZMENJEVALNICA ZNANJA

  Zasnova programa je nastala zaradi prepoznane potrebe po pridobivanju mehkih veščin in piljenju le-teh v praksi. Program je zasnovan kot preplet aktivnosti, ki študentski/dijaški populaciji omogočajo pridobivanje teoretičnega znanja na področju mehkih veščin, ki so še tako zaželene in nujne v današnjem svetu, ter nato praktične izkušnje, s katerimi prenesejo svoje znanje na druge študente ali dijake. Hkrati pa program poudarja pomembnost psihofizičnega blagostanja.

  Program želijo izvesti v treh korakih: Edukativna predavanja za študente oz. dijake s strani strokovnjakov iz področij, za katera so predvideli, da so nujni za strokovni razvoj vsakega posameznika, ne glede na njihove poklicne interese (načrtovanje in postavljanje ciljev, veščine javnega nastopanja, organizacija časa, vodenje, coaching, asertivnost in druge osnove učinkovite komunikacije, timsko delo, uravnavanje stresa …).

  Intenzivno delo z mladimi na poglobljenih delavnicah, kjer znanje iz edukativnih predavanj podkrepijo še z dodatnimi praktičnimi veščinami in nasveti (skupinska dinamika, socialne igre …). Usposobljeni mladi mentorji nato vso pridobljeno znanje, ki so ga pridobili na edukativnih predavanjih in poglobljenih delavnicah, prenesejo na druge študente ali dijake, v za ciljno publiko prilagojeni različici.

  Ključne aktivnosti: Predstavitev programa in njegovih prednosti širši študentski ter dijaški skupnosti, znotraj MEPI mreže in izven nje. Identifikacija in vodeno usposabljanje za mlade nadobudne mentorje, ki so sposobni prenašati znanje na vrstnike. Za te identificirane posameznike pripraviti nabor aktivnosti in delavnic, katere jim bodo pomagale pri lastnem osebnem razvoju. Hkrati pa jim nuditi priložnost, da izpopolnijo svoje pridobljeno znanje na poglobljenih delavnicah. Vkjučili bodo študente fakultet Univerze v Ljubljani, dijake srednjih šol, MZPM ter Javni zavod mladi zmaji. Skupaj z mladimi bodo ustvarili priročnik za izvajanje mehkih veščin, ki bo vseboval tako teoretično oz. vsebinsko plat, kot tudi metode, namige in trike za uspešno vodenje delavnic, javno nastopanje, komunikacijo ipd.

  S pomočjo priročnika bo mladim mentorjem omogočeno dobro in uspešno prenašanje znanja "peer to peer". Za namene izvajanje "peer to peer" delavnic bodo ustvarili Instagram profil projekta, izdelali letake, brošure, animacije, filmčke, infografike ipd. Slednje bo služilo kot ena izmed metod predajanja znanja, ki je mladim izredno blizu in se je radi poslužujejo.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2016-31. 12. 2018
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • #PripravljeniNaSvet

  S 3 letnim programom #PripravljenNaSvet želijo povečati participacijo mladih v aktivnostih mladinskih centrov in pri tem vključevati mlade z manj priložnostmi ter preko vključitve v program MEPI spodbujati kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa.

  V treh letih bodo razvijali oz. krepili sodelovanja z JZ Mladimi zmaji Ljubljana z namenom, da razvijejo trajnostni model vpeljevanja, izvajanja in razvoja programa MEPI v mladinskih centrih. Pri tem je ključna krepitev števila prostovoljcev, ki bodo v procesu organizacijskega uglaševanja in usposabljanja opolnomočeni za izvajanje programa MEPI v okviru mladinskih centrov. Vizija je, da v 3 letih na podlagi pilotskega vpeljevanja in izvajanja progama MEPI v ČMC-e JZ Model ponudimo tudi vsem mladinskim centrom v mreži Mladinskih centrov Ljubljana.

  Ciljno skupino mladih za potrebe programa predstavljamo v 2 skupinah, in sicer od 14. do 18. leta (9. razred, srednja šola), ki so potencialni udeleženci v programu MEPI in pa mladi od 19. do 29. leta, ki so kot prostovoljci predvideni v vlogah izvajalca programa MEPI (mentor, voditelj odprav); ob tem pa bodo tem mladim ponudili priložnost, da tudi samo pridobijo izkušnjo, ki jo program MEPI ponuja (mentorstvo zagotovljeno s strani Zavoda MEPI).

  Program MEPI je kvaliteten program mednarodnih razsežnosti s katerim pa mladi v Ljubljani niso dovolj seznanjeni. V Kranju, Celju in Šofji Loki so v zadnjih 10 letih skupaj z lokalno skupnostjo uspeli oblikovati t.i. MEPI središča, kjer so v MREŽO MEPI vključene skoraj vse osnovne in srednje šole ter posamezne nevladne organizacije. Rezultati 3 letnega projekta z ZSKSS ("MEPI in every Guide unit") se odražajo v vpetosti programa MEPI v strukturi ZSKSS in razvitem modelu izvajanja ter razvoja programa MEPI. Po vzoru slednjega bi radi oblikovali model izvajanja programa MEPI v mladinskih centrih in glavni partner pri tem je JZ Mladi Zmaji. Program MEPI je edinstven mednarodni program osebno socialnega razvoja, ki mlade vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Pri tem se spopadajo z izzivi in za dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave. Zasnova programa temelji na osebnem (individualnem) izzivu. Mladim predstavlja uravnotežen, netekmovalen program prostovoljnih, športnih, kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno odkrivanje in rast, samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in drugih ter ne nazadnje prispevajo k skupnosti.

  • Ciljna skupina: 14 - 29
  • Trajanje projekta: Januar 2019–December 2021
  • Spletna stran projekta: http://mepi.si/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse