Zavod Nefiks

Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam zagotavljati ustrezno strokovno podporo pri beleženju in evidentiranju neformalnega izobraževanja in učinkov mladinskega dela z namenom njegovega priznanja v širši družbi.

Nadalje je namen zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju, zaposlovanju in aktivnem državljanstvu ter zagotavljati pomoč in podporo pri organizacijskem in drugem razvoju mladinskih in nevladnih organizacij.

 • Kolegice

  Projekt Kolegice se v letu 2023 odvija kot sklop dogodkov, vezan na mlada dekleta in njihov položaj na trgu dela.

  Predvidene teme bodo obsegale:

  • priprava CV-ja in priprava na razgovor, priprava spletnega CV-ja,
  • predstavitev portalov za iskanje prostih delovnih mest,
  • LinkedIn,
  • uporaba orodij MS Office za urejanje zaključne naloge in priprave na zagovor,
  • osnove programiranja,
  • delavnica dobrega počutja na delovnem mestu,
  • izgorelost,...
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Vse šolsko/študijsko leto.
  • Spletna stran projekta: http://www.talentiran.si/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška 85, 1000 Ljubljana in ostale lokacije po LJ in Sloveniji
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladi in kompetentni

  Mladi in kompetentni izhajajo iz Nefiksa. Dokaz za to so številni mladi, ki so skozi njihove projekte razvijali kompetence, da danes lahko zasedajo odgovorna delovna mesta doma in v tujini.

  Da bo vaš CV poln referenc, kompetenc, dokazov o vaši usposobljenosti, predvsem pa zato, da boste že tekom izobraževanja razvijali vse svoje potenciale in osebno spoznavali delodajalce, se pridružite eni od številnih Nefiksovih aktivnosti.

  Kot vodja ali koordinator aktivnosti pridobivate številne kompetence in krepite mehke veščine z upoštevanjem štirih načel Zavoda Nefiks:

  • aktivna participacija,
  • prevzemanje odgovornosti,
  • timsko delo,
  • vseživljenjska karierna orientacija.
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Vse šolsko/študijsko leto
  • Spletna stran projekta: http://www.talentiran.si/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška 85, Ljubljana, splet
  • Četrtna skupnost: VseSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinski center Vič

  Mladinski center Vič je organizirano funkcionalno središče za mlade, kjer se izvaja mladinsko delo, ki je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje vseh dejavnosti temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve. Odprt je za vse mlade iz lokalnega okolja na Viču in širše.

  V Mladinskem centru Vič sta svoje moči združila enota Antonovega doma na Viču in Zavod Nefiks. Antonov dom v sodelovanje prinaša tradicijo participacije lokalne mladine, povezanost in vpetost v lokalno okolje, Zavod Nefiks pa preizkušeno metodologijo mladinskega dela, ki sloni na beleženju neformalnega znanja in kariernem razvoju mladih. Delovanje Mladinskega centra Vič podpira Urad za mladino MOL. Mladinski center Vič je tudi vključen v mrežo Mladinskih centrov Ljubljana.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: celoletno
  • Spletna stran projekta: https://mc-vic.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška 85, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Mreža KROJ

  Mreža KROJ – mladinska mreža za karierni razvoj povezuje organizacije mladinskega sektorja, ki delujejo na področju kariernega razvoja mladih.

  So relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativnih organizacij, ki postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter je prostor za razvoj potencialov. Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki spodbuja mlade, da ustvarijo svojo karierno pot.

  V letu 2017 so nadgradili idejo o Nefiks kariernem razvoju mladih v Mrežo za karierni razvoj, ki so jo s pomočjo MOL v letu 2018 razvili v mrežo osmih organizacij, ki so sprva sodelovale pri mreži. V slovenskem nevladnem prostoru so tako v nekaj mesecih le iz nekaterih organizacij oblikovali Mladinsko mrežo za karierni razvoj – KROJ. Njihov namen je namreč skupen, saj vsi spodbujajo mlade, da ustvarijo svojo karierno pot, s tem da jim omogočajo dostop do kvalitetnih informacij in si prizadevajo biti prostor za razvoj potencialov.

  Verjamejo v medsebojni prenos znanja, zato organizirajo usposabljanja na teme kariernega razvoja mladih. Povezujejo jih skupni projekti, organizacija skupnih dogodkov mreže in karierna svetovalnica.

  V Mrežo KROJ je trenutno vključenih 10 članic iz območja Ljubljane in 8 pridruženih članic iz drugih mest Slovenije.

  Ustanovitvene organizacije članice

  Pobudnik in koordinator mreže: Zavod Nefiks, Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

  • Zavod Voluntariat, Bežigrad 6, 1000 Ljubljana
  • Zavod Bob, Robbova ulica 15, 1000 Ljubljana
  • Javni zavod mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana
  • Mladinska postaja Moste, Zaloška cesta 55, 1000 Ljubljana
  • TiPovej!, Zavod za ustvarjalno družbo, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
  • Mepi – mednarodno priznanje za mlade, zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Ljubljana, Oražnova ulica 10, 1000 Ljubljana
  • Zavod Mladinska mreža MaMa, Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Vse leto
  • Spletna stran projekta: https://mreza-kroj.si/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana - po organizacijah partnericah
  • Četrtna skupnost: VseSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Talentiran.si

  Portal Talentiran.si je portal, ki skrbi za večjo zaposljivost mladih. Niso še ena od zaposlitvenih agencij, temveč nudijo mladim znanja in poti do znanj, ki jih rabijo, če želijo biti zaposljivi.

  Ena izmed ključnih zadev pri tem je beleženje izkušenj in prav projekt Nefiks je tu tisto, kar portalu Talentiran.si daje dodano vrednost.

  Mladim želijo dati tisto znanje, ki ga ne dobijo na fakultetah, če pa že ne dati, pa jih vsaj usmeriti, kje naj to znanje iščejo. Zato je portal Talentiran.si stičišče vseh tistih, ki jim je mar za lastno zaposljivost in ki želijo ob koncu šolanja delodajalcem pokazati še kaj več kot zgolj spričevalo ali diplomo.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Vse leto
  • Spletna stran projekta: http://www.talentiran.si/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: splet
  • Četrtna skupnost: Splet
  • Strošek: Brezplačno