Zavod Nefiks

Zavod Nefiks je nevladna mladinska organizacija, katere poslanstvo je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc.

Prav tako je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju. Zavod Nefiks izvaja različne promocijske dejavnosti neformalno pridobljenega znanja in organizira številne izobraževalne dogodke kot so tečaji, seminarji ali delavnice z namenom dviga kompetenc, razvoja zaposlitvene pismenosti in spodbujanja podjetništva pri mladih.

Za mlade Zavod Nefiks tudi sam izvaja različne prostočasne dejavnosti in prireja različne kulturne prireditve, s čimer prispeva tudi h kulturnemu udejstvovanju mladih. Zavod pripravlja tudi različne strokovne podlage za obstoj in vključitev že obstoječega sistema »Nefiks« v različne strukture delovanja družbe in v predpise ter nastopa v vlogi sogovornika z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi javnimi inštitucijami pri urejanju, beleženju in priznavanju neformalno pridobljenih znanj.

 • Karierni klubi Nefiks

  Karierne klube izvajajo po srednjih šolah celotne Slovenije.

  Gre za skupinsko projektno delo mladih, kjer svoje moči združijo študentje in dijaki. Skupaj načrtujejo, organizirajo in izvajajo različne delavnice in dejavnosti na temo karierne orientacije in mladim posredujejo ključne informacije, ki jih potrebujejo, da se lahko kar se da optimalno odločajo za svojo nadaljnjo izobraževalno pot.

  Projekt je zasnovan tako, da je obojestransko koristen. Študentje prostovoljci pridobijo delovne izkušnje s področja dela z mladimi, pridobijo kompetence načrtovanja, usposabljanja, vodenja in izvedbe delavnic, navežejo stike s srednjimi šolami (morebitnimi delodajalci) in stkejo nova poznanstva. Tudi dijaki, ki v klubu aktivno sodelujejo, pridobijo omenjene kompetence, rezultatov njihovega dela pa je deležna tudi srednja šola, na kateri se klub izvaja.

  Tako študentje kot tudi dijaki prejmejo potrdilo o sodelovanju in kompetencah, ki jih pridobijo tekom svojega prostovoljnega dela.

  Vrhunec Kariernih klubov je vsako leto vseslovenski dogodek Nefiks Karierni dan, ki ga podpira sam predsednik države Borut Pahor. V sklopu omenjenega dne vsak klub izvede nekoliko večji dogodek na svoji šoli in s tem prispeva k vseslovenski promociji pomena karierne orientacije mladih.

  Projekt sofinancira Urad RS za mladino.

  • Ciljna skupina: 14 - 18
  • Trajanje projekta: Celo šolsko leto
  • Spletna stran projekta: http://www.talentiran.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Celotna Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Klub Kolegice

  Projekt je namenjen mladim ženskam, iskalkam prve zaposlitve in študentkam višjih letnikov.

  Namen projekta je dekletom omogočiti zgodnji vstop v delovno okolje, in sicer na podlagi mentorskega sodelovanja z uspešnimi ženskami, ki postanejo njihove mentorice oz. Kolegice. V projektu se vsaka udeleženka poveže z uspešno žensko s svojega poklicnega področja, s katero na rednih mesečnih srečanjih razpravlja o možnostih za uveljavitev v določenem poklicu.

  Ob pomoči mentorice se udeleženke seznanjajo z delovnim okoljem, izbranim poklicem ter njegovimi zahtevami in specifikami, razvijajo pa tudi svojo zaposlitveno pismenost.

  Projekt sofinancirajo: Urad za mladino MOL in Urad RS za mladino.

  • Ciljna skupina: 17 - 29
  • Trajanje projekta: Celoleten projekt
  • Spletna stran projekta: http://www.talentiran.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Celotna Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Klub trenerjev

  Skozi več kot 20 let delovanja so strokovni sodelavci na Nefiksu razvili metodologijo, načela njihovega delovanja in vanjo integrirali teorijo mladinskega dela, ki so jih uspešno preizkušali v mnogih projektih.

  Kot učeča se organizacija poskušajo prenašati znanje na njihove prostovoljce, sodelavce in druge aktivne mlade v njihovi organizaciji. Njihovo znanje je njihov intelektualni kapital, ki ga želijo prenašati naprej, predvsem z željo, da se mladinsko delo, tako teorija, predvsem pa praksa, ne izgubita v socialnem delu, zaposlovanju in drugih podobnih konceptih, ki pa ne omogočajo tistega, kar je slovenskemu mladinskemu delu najpomembnejše: razvoj aktivnega državljanstva.

  Svojo metodologijo so zgradili okoli beleženja neformalno pridobljenega znanja, ki ga udejanjajo z indeksom Nefiks, svoja načela delovanja pa strnili v 4:

  • aktivna participacija,
  • timsko delo,
  • prevzemanje odgovornosti,
  • karierni razvoj.

  Vsa 4 načela pa naj bi se odražala v vseh aktivnostih, ki jih izvajajo. S projektom želijo zasnovati modularno izobraževanje za Nefiks trenerje, ki je sestavljeno tako iz teorije kakor tudi iz prakse, mladim pa omogoča medsebojni prenos znanja ter vodi k pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec.

  Vsebine, ki jih želijo modularno prenašati naprej:

  • 1. modul: teorija mladinskega dela v luči štirih načel Zavoda Nefiks (toretične utemeljitve),
  • 2. modul: metodologija mladinskega dela - Nefiks klubi,
  • 3. modul: karierni razvoj mladih,
  • 4. modul: mednarodno sodelovanje,
  • 5. modul: digitalno mladinsko delo,
  • 6. modul: mehke veščine,
  • 7. modul: aktivno državljanstvo in vpetost v lokalno okolje,
  • 8. modul: učenje učenja - ključne kompetence za prenos znanja.

  Vsebine bodo zapisali v digitalnem priročniku, ki jim bo predstavljal vodnik za vse nadaljnje izobraževanje. Priročnik bo na voljo širši javnosti. Izobraževanja bodo prav tako posneli in omogočili ogled tudi tistim, ki se jih v predvidenem terminu ne morejo udeležiti. Tako bodo tudi ustvarili digitalno shrambo znanja, ki bo dostopna mladim. Udeleženim bodo po načelih Zavoda Nefiks omogočali tako pridobivanje znanja kakor tudi deljenje znanja. To pomeni, da jih bodo didaktično usposobili za prenos znanja na sovrstnike. Kompetence, pridobljene pri njih, bodo prenosljive tudi na druga področja.

  Projekt sofinancira Urad za mladino MOL.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Celoleten projekt
  • Spletna stran projekta: www.talentiran.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Celotna Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mednarodni projekti

  Na Zavodu Nefiks sodelujejo v več mednarodnih projektih, katerih namen je izboljšanje karierne orientacije, krepitev kompetenc in spodbujanje družbene ozaveščenosti mladih z razvojem inovativnih praks dela.

  V letu 2019 želijo okrepiti mednarodni klub, kjer se zbirajo mladi, ki jih zanima pridobivanje izkušenj in kompetenc skozi prostovoljstvo v tujini. V klubu lahko mladi ob skupni podpori in podpori Zavoda Nefiks pripravljajo prijave na razpise ter se udeležujejo mednarodnih izmenjav, treningov in konferenc.

  Projekti so sofinancirani s strani Evropske komisije, programa Erasmus+ in Justice ter slovenske nacionalne agencije MOVIT.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: Celoleten projekt
  • Spletna stran projekta: www.talentiran.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Celotna Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladi in kompetentni

  Mladi in kompetentni izhajajo iz Nefiksa.

  Dokaz za to so številni mladi, ki so skozi njihove projekte razvijali kompetence, da danes lahko zasedajo odgovorna delovna mesta doma in v tujini.

  Da bo tvoj CV poln referenc, kompetenc, dokazov o tvoji usposobljenosti, predvsem pa zato, da boš že tekom izobraževanja razvijal vse svoje potenciale in osebno spoznaval delodajalce, se pridruži eni od številnih Nefiksovih aktivnosti.

  Kot vodja ali koordinator aktivnosti pridobivaš številne kompetence in krepiš mehke veščine z upoštevanjem štirih načel Zavoda Nefiks:

  • aktivna participacija,
  • prevzemanje odgovornosti,
  • timsko delo,
  • vseživljenjska karierna orientacija.

  Na Zavodu Nefiks poskrbijo, da pridobiš ustrezno znanje in podporo pri projektih, ki se jih želiš lotiti ali pri vodenju klubov na področju, ki te zanima (jezikovni, karierni, mednarodni, Kolegice).

  Začneš tako, da najprej postaneš Nefiks tutor.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Celoleten projekt
  • Spletna stran projekta: www.talentiran.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Celotna Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Nefiks jezikovni klubi

  Nefiks jezikovni klubi mladim omogočajo, da utrjujejo znanja tujih jezikov na drugačen, neformalen način.

  Skozi aktivno participacijo udeleženci klubov sami izbirajo teme, ki jih bodo obravnavali, s čimer pridobivajo kompetence timskega dela, prevzemanja odgovornosti in znanja tujega jezika. V vsakem klubu sodeluje tudi rojen govorec (»native speaker«), ki pomaga pri iskanju besed, ki so »na koncu jezika« ter predstavi svojo državo, kulturo in navade. Klubi se srečujejo enkrat tedensko, najmanj desetkrat v izbranem terminu na istem kraju.

  Za udeležbo je zaželeno osnovno poznavanje jezika, saj ne gre za tečaj temveč za utrjevanje in širjenje besednega zaklada ter sodelovanje in pridobivanje kompetenc.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: Celoleten projekt
  • Spletna stran projekta: http://www.talentiran.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Celotna Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Nefiks tutorji

  Nefiks tutorji so mladi, ki poznajo in uporabljajo Nefiks ter želijo, da se to orodje za beleženje čimbolj razširi med mladimi!

  Tako po svojih fakultetah, šolah in organizacijah/ društvih pomagajo mladim spoznavati Nefiks ter beležiti vanj vse neformalno pridobljeno znanje. Nefiks tutorji so tudi vedno na tekočem z vsemi aktivnostmi Zavoda Nefiks – prvi izvejo za treninge in delavnice, ki jih izvaja Zavod Nefiks, prvi izvejo za mednarodne priložnosti, natečaje in razpise ter imajo možnost podpore pri prijavah na projekte in izvajanju le - teh.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Celoleten projekt
  • Spletna stran projekta: www.talentiran.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Celotna Slovenija
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno