Zavod Omrežje

Neformalno združenje Omrežje je nastalo konec leta 2014 na pobudo umetnikov in producentov v kulturi. Omrežje povezuje vsebine, ki nastajajo od spodaj navzgor, ki nastajajo iz potreb skupnosti in ustvarjalcev.

V letu 2017 se je Omrežje zaradi lažjega delovanja in vsebinske zaokroženosti projektov pravno formalno registriralo kot zavod. Tako je v zadnjih šestih letih nastalo kar nekaj odmevnih kulturno-izobraževalnih projektov, kateri so nastali v okviru Omrežja in sodelovanju z umetniki in nekaj tudi z ostalimi organizacijami: Plastenje, portugalskega umetnika Simaa Besse, projekt namenjen mladini Reciklart - umetniški festival recikliranja in DIY kulture, številne ustvarjalne delavnice za mlade in skupnostne akcije, razstava fotografinje Jasne Klančišar: 30'' – portreti transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb, skupinsko razstavo mladih umetnikov Šestilo (Nevena Aleksovski, Ivana Bajec, Simon Kocjančič, Miha Perne, Zoran Pungerčar, Leon Zuodar), dve razstavi mladih umetnikov in študentov Podmladek 5 Kavarniški večeri, umetniški dogodki mladih LGBT ustvarjalcev, delavnice za mlade kabareja Tiffany z zaključnimi in odmevnimi produkcijami, REZ!– mala šola aktivističnega videa za mlade in dr. V letu 2017 smo se vključili tudi v glasbeni projekt Ropotarnica in skupaj z Društvom ŠKUC organizirali med letom 2017 in 2020 naslednje koncerte glasbenikov mlajše generacije: Domen Gnezda, Zergon, Jošt Drašler, Marko Lasič, Samo Šalamon, Tovariš Strmoglavljen, Ayankoko, Mono Scarves, Rouge-ah, Urška Preis, Goran Krmac, Tine Vrabič, Boštjan Simon. Potem smo med 2018 in 2020 izvedli tri zvočne retrospektive Rosande Sajko, Éliane Radigue in Nine Dragičević (Galerija Škuc, Cankarjev dom). V letu 2019 - 2020 še koncerte Drab Majesty, Body of Light, Matt Elliott in Conan, Un, Sixes (Klub Gromka in Gala hala), Bogunov v soorganizaciji KSB.

 • Na obisku

  Projekt NA OBISKU je celoletni projekt namenjen otrokom in mladostnikom starim med 4 in 19 let, ki živijo na področju MOL ali MOL le začasno obiskujejo. Projekt je mišljen kot kontinuirano izvajanje vodenih ogledov ateljejev umetnikov in umetnic, ki ustvarjajo v različnih umetniških zvrsteh (slikarstvo, ilustracija,  keramika, grafika, oblikovanje, video-film, kiparstvo, animacija)  in medijih ter imajo delovni prostor na področju mestne občine Ljubljana. Obiske ateljejev bodo izvajali enkrat do dvakrat mesečno, ob sobotah, v popoldanskih urah (predvidoma vsako prvo soboto v mesecu oz. v dogovoru z umetniki in umetnicami). Obiske bodo razdelili v starostne skupine za otroke od 4 do 13 let in za mladostnike od 14 do 19 let in temu tudi prilagodili delavnice in vodstva.

  Pri vsakem obisku bo umetnik_ca najprej predstavil_a svojo umetniško prakso ter razkazal_a svoj delovni prostor, materiale in tehnike v katerih ustvarja ter morebitne specifičnosti svojega umetniškega dela. Sledil bo spontan pogovor z umetnikom_co o najrazličnejših vidikih njegove / njene ustvarjalne prakse. Otroke in mladostnike bodo spodbujali, da svobodno izražajo svoja mnenja in občutke ter da umetnike_ce vprašajo vse kar jih zanima glede njihovih umetniških del, načina ustvarjanja ter umetnosti na splošno. Ogledu ateljeja in pogovoru z umetnikom_co bo sledila ustvarjalna delavnica pod mentorstvom umetnika_ce pri katerem_i so na obisku. Na ustvarjalni delavnici bo umetnik_ca otrokom in mladostnikom, na njim prilagojen način, približal_a določen umetniški medij in/ali tehniko, v kateri sam_a ustvarja. Načrtujejo obiske umetnikov_c, ki ustvarjajo v zelo različnih medijih in zvrsteh, tako, da se bodo otroci in mladostniki bližje seznanili z raznimi tehnikami in pristopi k ustvarjanju - od ustvarjanja kipov v glini, slikarstva, preko sodobnih grafičnih tehnik do ustvarjanja stop motion animiranih filmov in video del.

  Skozi projekt želijo otrokom in mladostnikom približati umetnost, njene različne tehnike, discipline in potenciale, kot tudi samo ozadje nastanka umetniških del ter prostore v katerih ta dela nastajajo. Menijo, da tovrstnih projektov na področju MOL primanjkuje ter da bi bili zelo dragoceni, saj se otroci in mladostniki skozi različne programe kulturne vzgoje v galerijah in muzejih večinoma srečajo z že ustvarjenimi umetniškimi deli, redko pa s celotnim procesom in ozadjem ustvarjanja teh del. Otrokom in mladostnikom želijo omogočiti, da umetnike_ce spoznajo osebno ter da se skozi druženje in ustvarjanje z njimi bliže seznanijo z umetniškim poklicem ter umetniškim izražanjem na splošno. Prav tako želijo otrokom in mladostnikom zagotoviti možnost kontinuiranega, ustvarjalnega in varnega preživljanja prostega časa ter priložnost neformalnega učenja skozi druženje, ustvarjanje ter medvrstniško in medgeneracijsko izmenjavo znanj in veščin.

  • Ciljna skupina: 4 - 19
  • Trajanje projekta: 2022
  • Spletna stran projekta: https://www.instagram.com/omrezje_zavod/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • REZ! - Mala šola aktivističnega videa

  REZ! - Mala šola aktivističnega videa je umetniško izobraževalni projekt namenjen mladini, ki so ga prvič uspešno realizirali v letu 2020 (projekt je bil sofinanciran s strani MOL - Oddelka za kulturo).

  Projekt je pokazal potencial za prihodnji razvoj ter veliko zanimanje mladih, zato ga želijo razvijati in nadgrajevati naprej. Glavni cilj projekta je, skozi prizmo perečih družbenih problematik oz. družbenega aktivizma, mladim približati eksperimentalne umetniške prakse (konkretno video umetnosti), jih spodbuditi k ustvarjalnem, aktivnem in kritičnem angažmaju v obravnavi pomembnih družbenih vprašanj ter jim ponuditi priložnost za kreativno preživljanje prostega časa in neformalno učenje. V okviru projekta bodo izvedli dva cikla predavanj in delavnic za mlade s področja aktivističnega videa - prvi cikel bo predvidoma v aprilu in maju, drugi v septembru in oktobru.

  Preko javnega poziva bodo povabili mlade, ki živijo, se izobražujejo ali MOL le začasno obiskujejo, k udeležbi v projektu. V okviru vsakega cikla bodo izvedli predvidoma 8 srečanj. Znotraj projekta želijo nasloviti različne družbene problematike, ki posredno ali neposredno zadevajo mlade. Tako bodo prva tri srečanja namenili teoretični obravnavi izbranih družbenih problematik in sicer okoljski problematiki, problematiki neenakosti in diskriminacije v sodobni družbi ter problematiki duševnega zdravja mladih. K sodelovanju v izvedbi srečanj bodo povabili društva in iniciative, ki se z omenjenimi tematikami aktivno in angažirano ukvarjajo. Preostalih pet srečanj v okviru cikla bo posvečeno praktičnem, ustvarjalnem delu v mediju eksperimentalnega videa. Mladi se bodo poglobljeno seznanili s teoretičnimi in praktičnimi vidiki video umetnosti, pod mentorstvom umetnice in izkušene pedagoginje Valerie Wolf Gang - seznanili se bodo s tehničnimi vidiki realizacije video dela ter bodo nato, samostojno ali v skupinah, s pomočjo mentorice realizirali svoje umetniške projekte, na eno od treh obravnavanih tem, ki so jih obravnavali na uvodnih srečanjih.

  Udeleženke_ci projekta bodo tako aktivno spoznali celoten proces ustvarjanja družbeno angažiranega umetniškega dela v mediju videa - od izbire teme, raziskovanja materiala vezanega na temo, snovanja vsebine in dramaturgije projekta do tehnične izvedbe projekta. Nastala video dela bodo objavljena na spletni strani REZ!, ki bo platforma za objavljanje prispevkov mladih, njihov spletni medij, preko katerega bodo lahko sami naslavljali pereče družbene problematike.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: april-maj, september-oktober 2022
  • Spletna stran projekta: https://www.instagram.com/omrezje_zavod/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno