Zavod Salesianum, OE Skala

Skala je Center priložnosti za mlade in otroke predstavlja in vzpostavlja varno okolje, kjer obstaja ravnovesje med učenjem, ustvarjalnostjo, telesno vadbo in osebnostno rastjo.
Njihovi mladi in otroci se oblikujejo v varnem, sodelovalnem in urejenem okolju, ki je polno zabave in spodbud za osebno rast in njihovo socialno vključenost.
Sama organizacija deluje od leta 1995 in svoje delo opravlja predvsem na področju Fužin, Most, Kodeljevega in Štepanjskega naselja. Sledijo načelom preventivnega vzgojnega sistema, ki ga je utemeljil sv. Janez Bosko. Glavne dejavnosti so MInibus veselja, Dnevni in mladinski center ter Cirkus Fuskabo. Poleg teh pa imajo še različne počitniške dejavnosti, športne in glasbene skupine ter druge dejavnosti.
 • Kreativna skupina Fuskabo

  V strategiji socialnega vključevanja so si postavili izziv, da bo njihov cirkuški program dostopen otrokom in mladim iz obrobnih in socialno depriviligiranih okolij ter s socialnimi primanjkljaji.

  Programi rednega dela v socialnem cirkusu prispevajo k osebnemu in družbenemu razvoju udeležencev, spodbujanju samozavesti, samozaupanju, zaupanju v druge udeležence, odgovornosti v bivalnem in socialnem okolju in vsestranski ustvarjalnosti.

  Srečanja potekajo 2x tedensko po 90 minut. Sestavljena so iz različnih iger, teambuildinga, hkrati pa se mladostniki učijo tudi različnih cirkuških spretnosti. Ob koncu leta pripravijo tudi skupno predstavo.

  • Ciljna skupina: 8 - 15
  • Trajanje projekta: 1.1.2022 do 31.12.2022
  • Spletna stran projekta: https://skala.je/cirkusfuskabo/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Brezplačno
 • Minibus veselja

  Minibus veselja je mobilni dnevni center, ki daje otrokom in mladim v bivalnem okolju ulice varen prostor za konstruktivno preživljanje prostega časa.

  Je prostor medgeneracijskega srečevanja za informiranje, svetovanje, igro, pogovor, sprostitev ter ustvarjalnost. Kot tak deluje preventivno za mnoge dejavnike tveganja, ki so jim otroci in mladostniki izpostavljeni v blokovskem naselju (zasvojenost, nasilje, kriminalna dejanja, osamljenost idr.). Otroci in mladostniki v raznolikih dejavnostih pridobivajo različne kompetence, znanja in veščine. Dejavnost poteka po načelih terenskega uličnega dela.

  Minibus veselja svoje dejavnosti izvaja 3 x tedensko (torek, četrtek in petek) od 15.00 do 18.00. Dejavnosti, ki jih nudi so ustvarjalne delavnice, kuharske delavnice, klepetalnice, druženje, kvizi, turnirji itd... Minibus veselja je drop in program, preko katerega mladostniki lahko pridejo tudi do drugih bolj intenzivnih programov.

  • Ciljna skupina: 6 - 30
  • Trajanje projekta: 1.1.2022 do 31.12.2022
  • Spletna stran projekta: https://skala.je/minibusveselja/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Rusjanov trg 5, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinski socialni cirkus kot razvojno orodje in podporno okolje za telesno, soebno in družbeno rast

  Njihov cirkuški program usposabljanja za mlade od 5 do 29 let nudi bogate možnosti za umetniško, osebno in družbeno rast v netekmovalnem ozračju. Program sledi letnemu učnemu načrtu s ključnimi učnimi cilji, ki se prilagajajo osebnim sposobnostim udeležencev in upošteva dinamiko skupine, v kateri se izvaja vadba.

  Poleg zagotavljanja alternativne, netekmovalne oblike telesne vzgoje, njihov mladinski cirkuški program uči potrpežljivost, vztrajnost, postopnost in timsko delo.

  V mladinski skupini cirkusantov se združujejo mladi od 15. do 17. leta starosti. Srečanja potekajo 1x tedensko po 90 minut ali več. Skupina skupaj trenira in pripravi skupno cirkuško predstavo. Občasno izvaja tudi delavnice za zunanje obiskovalce.

  • Ciljna skupina: 15 - 17
  • Trajanje projekta: 1.1. 2022 do 31.12.2022
  • Spletna stran projekta: https://skala.je/cirkusfuskabo/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Brezplačno
 • Skupaj za skupnost

  Projekt vključuje 2 skupini mladih z manj priložnostmi (iz blokovskega naselja na Fužinah in okolice), ki se želijo aktivno vključevati v delovanje družbe, ob tem pa si pridobiti nova znanja in kompetence na področju socialnih veščin, organizacije prireditev, kulturnega izražanja ter ustvarjalnosti. Pripravili in organizirali bodo 4 večje prireditve, ki so namenjene lokalnim prebivalcem.

  • Ciljna skupina: 14 - 25
  • Trajanje projekta: 1.1.2022 do 31.12.2022
  • Spletna stran projekta: https://skala.je
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ob Ljubljanici 36 in Fužine
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Brezplačno
 • SMC Kodeljevo

  Klubski del SMC Kodeljevo je odprt za vse otroke in mlade, ki jim ustreza delovanje in lokacija centra. Večerni klubski program je starostno omejen na 13 let in se ga mlajši ne morejo udeležiti.

  Program MC je zasnovan tako, da so poleg vsakodnevnih klubskih dejavnosti, ki so dostopne in odprte za vse brez omejitev, tudi dejavnosti v katere se otroci in mladi lahko vključijo za daljši čas, ali v obliki "krožkov".

  Program in pridobivanje dodatnih veščin je zasnovano na principu nadgradnje že usvojenih veščin. Delovne metode in tudi delovni prostori ter oprema so prilagojeni dejavnosti (cirkuška študentska skupina, mladinska cirkuška skupina, band in debatna skupina).

  Poleg rednih dejavnosti imajo tudi občasne, ki so enkratne ali pa trajajo nekaj srečanj. Te dejavnosti so rezultat pobud mladih. Pri izbiri dajejo prednost dejavnostim, ki prispevajo k uravnoteženosti in raznolikosti letnega nabora dejavnosti. Spodbujajo predvsem dejavnosti, ki imajo za cilj odpravljanje posameznih primanjkljajev, organizacijskih težav in nekvalitetnih medosebnih odnosov.

  • Ciljna skupina: 10 - 30
  • Trajanje projekta: celoletno
  • Spletna stran projekta: https://skala.je/smc-klub/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Brezplačno
 • ŠportKAT

  ŠportKAT je projekt, v katerega vključujejo različne skupine mladih iz celotne Ljubljane, ki se želijo na rekreativen in hkrati vzgojen način ukvarjati s športom. Za te skupine organizirajo tedenske treninge, mesečna tekmovanja, izobraževanja za trenerje itd... Projekt poteka od januarja do maja in od septembra do decembra.

  • Ciljna skupina: 10 - 25
  • Trajanje projekta: 1.1.2022 do 31.12.2022
  • Spletna stran projekta: https://sportkat.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Rakovniška 6, 1000 Ljubljana, celotna Ljubljana
  • Četrtna skupnost: BežigradMoste-PoljeVič - Rudnik
  • Strošek: 20 eur na leto; za kritje stroška telovadnic