Zavod Škatlica

Namen Zavoda Škatlice je opolnomočenje in osebna rast posameznikov, gradnja in krepitev skupnosti ter spodbujanje aktivne participacije v družbi, zlasti ciljne skupine mladih v Ljubljani, pa tudi širše (po spletu).

Namen uresničujejo z razvojem skupnosti oz. igrišča za raziskovanje, preizkušanje in implementacijo idej, ki prinašajo pozitivne spremembe v življenja posameznikov in družbo.

Škatlico so ustanovili leta 2018, zares aktivni pa so postali šele v preteklem letu, ko so vzpostavili pilotno spletno stran (skatlica.si), v povezavi z mladimi pa so se začeli poglobljeno osredotočati na dve področji – konjeništvo ter psihološko svetovanje in psihoterapijo.

Čeprav navzven ti dve področji nimata veliko skupnega, pa ju v resnici združuje močna rdeča nit, saj imata podobne pozitivne učinke na mlade; večata njihovo samozavest, podpirata njihovo duševno zdravje ter gradnjo odnosov in zaupanja, učita komunikacije, ter pomagata pri prebolevanju izgub in soočanju s stresom in anksioznostjo.

Njihovi trenutni projekti se osredotočajo na povečanje samozavesti mladih, podporo njihovi gradnji zdravih odnosov in zaupanja skozi komunikacijo, ter na ta način skrb za duševno zdravje.

Na začetku je bila njihova vizija spodbujanje prostovoljstva in v ta namen še vedno vsako leto na projekte naših partnerskih organizacij pošljejo nekaj ESC prostovoljcev, poleg tega organizirajo Erasmus+ usposabljanja za izboljšanje ustvarjalnosti in inovativnosti mladinskih delavcev.

Glavni del Škatlice sestavlja več delovnih skupin mladih, ki soustvarjajo in razvijajo svoje ideje na področju opolnomočenja mladih pod mentorstvom mladinskih delavk. Trenutno sta najbolj aktivni dve delovni skupini: skupina za spodbujanje konjeništva med mladimi, ki si športa ne morejo finančno privoščiti, ter delovna skupina za psihološko pomoč mladim, ki se je osnovala v okviru projekta 'Brezplačna psihoterapevtska pomoč za mlade v stiski'.

V Škatlici delujejo različni izkušeni mladinski delavci in trenerji, skrbijo pa tudi za izobraževanja kadra: trenutno imajo v teku projekt dveh usposabljanj z namenom širjenja veščin grafične fasilitacije v različne organizacije širom Evrope.

 • Psihološko svetovanje za mlade po spletu

  Dve leti nazaj so na Škatlici razmišljale o tem, kako krivično je, da imamo odličen mehanizem za podporo mladim v duševni stiski - psihoterapijo - in da je le-ta finančno nedostopna večini mladim (po drugi strani pa imamo ponekod več kot enoletno čakalno vrsto za klinične psihologe, edino brezplačno pomoč).

  V okviru Evropske solidarnostne enote so skupaj s skupino študentk biopsihologije in psihoterapije prijavile in dobile odobren projekt brezplačne terapevtske pomoči za mlade v obliki terapevtske skupine.

  Njihov cilj je bil izvajati brezplačno terapevtsko skupino za mlade, ki bi jo vodile mlade po pristopu od mladih za mlade. Vendar niso predvidele situacije s Covid-19 in preventivnih ukrepov, ki so po eni strani onemogočili projekt, kot so si ga zastavile, hkrati pa so v stisko, občutek osamljenosti in nemoči pahnile ogromno mladih.

  Odločile so se, da projekt prestrukturiramo iz skupinske terapije v individualno terapevtsko svetovanje po spletu. Konec oktobra 2020 so odprle prijave na projekt in cilj je bil do junija 2021 nuditi spletno psihološko svetovanje 8-24 mladim. Vendar pa je bil odziv na projekt veliko večji, kot so pričakovale, in že v prvem tednu se je na projekt prijavilo 15 udeležencev, prijave pa še vedno prihajajo skoraj vsak dan navkljub temu, da projekta praktično ne oglašujemo.

  V 4 mesecih so izvedle že več 100 ur brezplačnega psihološkega svetovanja za mlade; ker je potreba po pomoči in podpori s strani mladih tako velika, so se odločile, da za zagotavljanje trajnosti projekta poskušajo najti sofinanciranje in idejo razširimo ter prijavimo na MOL.

  V MOL projektu so želele bolj aktivno vključiti študentke biopsihologije in psihoterapije, ki so se zbrale okoli projekta, ki pa še nimajo dovolj visoke stopnje izobrazbe in izkušenj za izvajanje spletnega svetovanja, zato smo oblikovale skupino prostovoljk, ki enkrat na mesec objavljajo članek na temo psihološkega svetovanja za mlade ter vodijo komunikacijsko kampanjo na družabnih omrežjih (FB, Instagram, TikTok) pod imenom ‘(Za)upam si’ z namenom, da razbijajo stigme, saj veliko mladih še vedno ne poišče pomoči, ko so v stiski, ker mislijo, da psihološko svetovanje in terapevtski pristopi pomeni, da je ‘nekaj narobe’ z njimi.