Zavod Študentska svetovalnica

Zavod Študentska svetovalnica je zavod, ustanovljen s strani ŠOU v Ljubljani. Prva oblika svetovanja za študente pod okriljem ŠOU v Ljubljani se je pojavila leta 1989, pod imenom Služba pravne pomoči za študente. Svetovanja so takrat pokrivala izključno področje pravnega svetovanja, danes pa Zavod Študentska svetovalnica mladim nudi:

 • pravno svetovanje,
 • svetovanje za študij v tujini,
 • socialno svetovanje,
 • subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE, za študente v stiski,
 • izobraževalna predavanja in delavnice s področja prava in socialne varnosti,
 • informiranje o vseh informacijah, ki so koristne in zanimive za mlade, predvsem študente, ter o dejavnostih ŠOU v Ljubljani in njenih zavodov,
 • m2, brezplačno posredovanje sob in stanovanj.

Vsa našteta področja dela so vsebinsko med seboj prepletena, trudimo pa se, da bi vsak študent, ki k nam zaide po pomoč, to tudi dobil. Mladi se na nas lahko obračajo osebno, preko telefona, elektronske pošte, spletne strani in foruma. Na voljo so jim pravni svetovalci, socialni svetovalci in svetovalci za študij v tujini, ki skupaj pokrivajo splošno svetovanje, pravno svetovanje, socialno svetovanje in svetovanje za študij v tujini. Poleg individualne obravnave mladih in individualnega svetovanja, je mladim na voljo tudi skupinsko svetovanje, ter izobraževalna predavanja in delavnice. Nadalje Zavod Študentska svetovalnica študentom in pavzerjem ponuja subvencionirano bivanje v Študentski hiši SRCE, ki je namenjeno študentom v stiki. Ti ne plačujejo najemnine, temveč le stroške bivanja, svetovalci pa z njimi delajo tako skupinsko kot tudi individualno.

 • Pos(r)edujem znanje

  Projekt je namenjen študentom in mladim brezposelnim do 29. leta starosti, ki se izobražujejo, živijo ali iščejo zaposlitev na območju Mestne občine Ljubljana. Vseboval bo dva cikla devetih delavnic oz. izobraževalnih predavanj, ter individualno svetovanje in informiranje.

  Prvi cikel je cikel devet pravnih delavnic in izobraževalnih predavanj s področja prava, ki jih izvajajo pravni svetovalci na Zavodu Študentska svetovalnica. Cilj delavnic in izobraževalnih predavanj je opolnomočenje študentov z uporabnimi znanji s področja prava, ki jim bodo pomagala tako v času študija, kot tudi pri iskanju zaposlitve in sami zaposlitvi. Mladi lahko v sklopu tega cikla delavnic pridobijo vsa potrebna znanja glede študija, štipendij, dohodnine, različnih oblik dela in redne zaposlitve ter samostojnega podjetništva, s katerimi bodo lahko lažje dokončali svoje izobraževanje ter se bolj samozavestno odpravili na trg dela in si poiskali zaposlitev.

  Drugi cikel pa je cikel devet delavnic in izobraževalnih predavanj s področja socialnega varstva in študija v tujini, ki jih izvajajo svetovalci za študij v tujini in svetovalci za področje socialne varnosti. Mladi lahko v sklopu tega cikla delavnic pridobijo znanja in informacije glede študija ali praktičnega usposabljanja v tujini, študentskih družin, iskanjem zaposlitve, pridobivanjem denarne pomoči in tako dalje. Cilj delavnic in izobraževalnih predavanj je opolnomočenje študentov z uporabnimi znanji s področja socialne varnosti, ki jim bodo pomagala pri osebnostnem in profesionalnem razvoju ter pri končanju študija in samozavestnem vstopu na trg delovne sile.

  Poleg dveh ciklov izobraževanj projekt vsebuje tudi enkrat tedensko svetovanje in informiranje s področja prava, študija v tujini in socialne varnosti. S tem želimo mladim omogočiti, da se kadarkoli med letom pozanimajo glede zgoraj navedenih tematik, v zvezi s študijem, delom, bivanjem, prejemki in socialno pomočjo.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Študentska hiša SRCE

  Študentska hiša SRCE se nahaja na Kersnikovi 4 v Ljubljani in ponuja namestitev enajstim študentom ali študentkam. Namenjena je tistim študentkam ali študentom, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v socialni stiski.

  Študenti in študentke so nastanjeni v prenovljenih, svetlih in prostornih dvoposteljnih sobah, opremljenih z dvema posteljama, pisalnima mizama in omarama. Delijo si kuhinjo, dnevno sobo in kopalnico. Študentje so oproščeni plačila najemnine, plačati morajo le stroške bivanja, in sicer 50€ na mesec. Posamezen študent ali študentka lahko v Študentski hiši SRCE preživi en študijski semester, z možnostjo podaljšanja, ter se v tem času v miru posveti študiju, osebnostnemu razvoju ter reševanju socialne stiske. Osnovni namen je pomagati študentom in študentkam v stiski, in sicer tako, da se jim preko brezplačnega bivanja v Študentski hiši SRCE omogoči lažje reševanje njihove trenutne socialne stiske. Poleg tega pa želimo študentkam in študentom olajšati študij ter prispevati k dostojnejšemu življenju v času študija.

  Na razpis se lahko prijavijo tiste prosilci/ke, ki izpolnjujejo splošne pogoje, in sicer ki imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju; ali so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (»pavzirajo«) ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: Projekt se izvaja vsako leto.
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kersnikova 4, 1000 Ljubljana
  • Strošek: 50 evrov