Zavod TransAkcija

Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija je prva in (zaenkrat) edina trans specifična organizacija v Sloveniji. V zavodu so aktivne trans osebe, ki delajo s trans osebami in za trans osebe.

Temelj njihovega dela je podpora transspolnih oseb v vseh sferah javnega in zasebnega življenja ter spodbujanje trans oseb k načinom življenja, kjer živijo svojo resnico ter si dovolijo doživljati (tudi) veselje.

Transspolnim ter LGBIQ+ osebam in zaveznicam_kom ponujajo raznolik program storitev psiho-socialne podpore kot tudi razne dogodke, produkte, publikacije in projekte, katerih cilji so kritično dvigovanje osveščenosti, izobraževanje in gradnja ter krepitev skupnosti. Delujejo v skladu z vrednotami transfeminizma in prepričanjem, da so vse spolne identitete legitimne.

Njihovo delovanje temelji na načelih intersekcionalnosti, vrednote, ki oblikujejo njihovo politično delovanje pa so prevpraševanje družbenih norm in razmerij moči, osebna in kolektivna integriteta, anti-seksizem, anti-rasizem in anti-(trans)mizoginija, anti-biološki esencializem, podpora spolnega dela, depatologizacija duševnih motenj in vsakršno drugo družbeno angažirano delovanje, ki prevprašuje in destabilizira binarne družbene sisteme.

Organizirajo vrsto raznolikih aktivnosti, katerih namen je predvsem ponuditi transspolnim in spolno nenormativnim osebam možnosti pridobivanja znanj in spretnosti ter krepitve lastne samopodobe in sprejemanja svoje spolne identitete v varnejših okoljih ter osveščanje zaveznic_kov o življenju, potrebah in pravicah transspolnih in LGBTIQ oseb.

 • Gas do mavrice - krepitev skupnosti in duševnega zdravja trans in LGBIQ+ mladih

  Projekt bo vsekakor skrbel za mlade z manj priložnostmi, pravzaprav bo naslavljal skupino mladih, ki jih specifično ne naslavlja nihče drug v državi. Transspolne mlade osebe so izjemno ranljiva družbena skupina, katera je na sistemski ravni nenaslavljana in izločena iz vseh relevantnih življenjskih področjih, ki jih ureja in udejanja država in socialnovarstvo (izobraževanje, pravo, zdravstveni sistem, socialno varstveni programi za mlade, itd.).

  Trans mladi se določenim dejavnostim zaradi nezmožnosti svobodnega in varnega izražanja svoje spolne identitete preprosto izogibajo oz. pri njih ne sodelujejo. V njihovi raziskavi Vsakdanje življenje transspolnih oseb v Sloveniji (2019), v kateri je 83 % sodelujočih sodilo v skupino med 14 - 30 let, so npr. športne aktivnosti bile drugi najbolj pogost kraj, ki se mu trans mlade_i izogibajo. Poleg izrednih socialnih stisk je pomemben faktor nezmožnosti sodelovanja v aktivnostih tudi finančni aspekt, mnogo trans mladih namreč s strani staršev po razkritju doživljajo finančno nasilje, 12 % pa jih poroča o prenehanju prejemanja finančne podpore, kljub temu, da so jo starši do 26. leta za šolajočega otroka dolžni zagotavljati.

  Njihov projekt bo trans in LGBIQ+ mladim, ki vsekakor so mladi z manj priložnostmi, vsebinsko kot finančno omogočal poln dostop do aktivnosti in izkušenj, ki so jim pogosto onemogočene oz. nedostopne.

  Projekt Gas do mavrice bo v letu 2022 vseboval 12 - 15 aktivnosti, ki so jih razdelile_i v 4 ključne vsebinske sklope:

  1. Šport in narava

  2. Duševno zdravje

  3. Ustvarjanje in umetniško izražanje

  4. Povezovanje mladih in decentralizacija

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Januar - December 2022
  • Spletna stran projekta: https://transakcija.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Vodnikova 8, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: ŠiškaCenterSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Prostovoljno delo

  • Ciljna skupina: 14 - 30
  • Spletna stran projekta: http://transakcija.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Kadarkoli, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Vodnikova 8, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Svetovanje in podporna skupina za transspolne osebe

  Svetovanje, zavezništvo in samopomoč; individualno enkratno ali kontinuirano svetovanje, osebno ali preko telefona/interneta, za transspolne osebe in/ali njihove bližnje, podporne pogovorne skupine samopomoči.

  Individualno svetovanje za transspolne osebe in njihove bližnje, ki ponuja informacije, možnost pogovora ter podpore o vprašanjih in stiskah, ki jih osebe doživljajo zaradi spolne identitete ali izraza. Svetovanje je namenjeno vsem transspolnim osebam, ne glede na spolno identiteto, osebam, ki doživljajo neujemanje med spolom, pripisanim ob rojstvu, in doživljanjem samih sebe, pa morda še nimajo oblikovane spolne (dis)identitete, ter tistim, ki se s spoznanjem, da je nekdo od bližnjih transspolna oseba, ravno tako soočajo z vprašanji in dilemami.

  Podporne pogovorne skupine so namenjene transspolnim, transseksualnim in cisspolno nenormativnim osebam ter osebam, ki doživljajo neujemanje med spolom, pripisanim ob rojstvu, in doživljanjem samih sebe, nimajo oblikovane spolne (dis)identitete. Podporne skupine za transspolne osebe izvajajo vsakih 14 dni, tako, da se v enem mesecu zvrstita dve skupini. Enkrat mesečno je tako splošna skupina, kjer govorijo o vseh temah povezanih s transspolnostjo oz. življenjem transspolnih oseb, enkrat mesečno pa je tranzicijska skupina, posvečena primarno pogovoru o medicinski tranziciji, seveda pa se obravnavajo tudi druge teme. Člani_ce so vedno vabljeni_e na obe skupini oz. se lahko svobodno odločajo na katero skupino želijo prihajati. Novi_e člani_ce vedno dobrodošle_i.

  • Trajanje projekta: Celoletno
  • Spletna stran projekta: http://transakcija.si/about/aktivnosti/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Vodnikova 8, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno