Zavod Varna pot

Smo ena vodilnih nevladnih organizacij na področju prometne varnosti in zagovorniki žrtev prometnih nesreč. Smo civilna, neprofitna, humanitarna in nepolitična organizacija. Izvajamo različne programe in projekte, katerim skupne točke so pomoč, osveščanje ter spodbujanje k večji varnosti na cestah. Združujemo posameznike, ki verjamejo v naš cilj: Skupaj na varno pot! Nudimo brezplačno in celostno pomoč žrtvam prometnih nesreč ter izvajamo preventivno-izobraževalne aktivnosti za otroke, mladostnike in odrasle.

Delujemo od leta 2007 in v tem času smo:

 • nudili psihosocialno pomoč 1.937 osebam, zaznamovanim s prometno nesrečo, 3.340 družin pa se je k nam obrnilo po pomoč in nasvet;
 • v preventivne programe po vrtcih in šolah vključili več kot 150.000 otrok, mladostnikov in odraslih;
 • v ekipo izvajalcev preventivno-izobraževalnih vsebin vključili več kot 300 mladostnikov;
 • organizirali odmevne dogodke (Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Čista nula, čista vest, Evropska noč brez prometnih nesreč, Dobrodelni koncert “Za varno pot”, itd.);
 • sodelovali na številnih prireditvah in drugih dogodkih po Sloveniji (KindyRoo, Maturantska parada, Lunin festival, Zapelji me varno, Dan brez avtomobila, Otroški bazar itd.);
 • organizirali in sodelovali v nacionalnih akcijah, izobraževanjih in konferencah v Sloveniji in tujini.
 • 5x STOP je COOL

  Projekt je namenjen mladim, še preden stopijo v prometni proces kot aktivni vozniki določenih kategorij vozil, z namenom osveščanja in spodbujanja mladih k preventivnemu ravnanju tako v prometu kot tudi v vsakdanjem življenju. Z delavnicami posredno spodbujamo solidarnost in toleranco ter socialno odgovorno ravnanje in sprejemanje drugačnosti. Mladim približamo možne posledice odklonskih ravnanj kot so: prehitra vožnja, neuporaba varnostnega pasu in čelade, neupoštevanja prometnih predpisov, vožnja pod vplivom alkohola ...

  Program izvajamo v dveh različicah:

  1. Delavnice: V prvem delu poskušajo študenti moderatorji s pomočjo diskusije, socialnih iger ter metod skupinskega dela dijake spodbuditi k razmisleku in razumevanju zdravega in odgovornega odnosa do alkohola, psihoaktivnih substanc ter oblikovanju ugodnega odnosa do prometa. Po dvourni delavnici se dijakom pridruži vrstnik, ki je doživel hudo prometno nesrečo in pod strokovnim vodenjem predstavi svojo zgodbo. Zadnji del predstavlja predstavitev preventivno-informativnih filmov s komentarjem strokovnjaka.

  2. Predavanje: V prvem delu strokovnjak s področja prometne varnosti dijakom predstavi problematiko in preventivno-informativne filme. V drugem delu se pridruži tudi vrstnik, ki je v prometni nesreči utrpel hude poškodbe glave in deli svojo izkušnjo z dijaki. Na koncu sledi še demonstracija preventivnih naprav (Poligon s simulacijskimi očali (alkohol, utrujenost, droge), tehtnice za prikaz naletne teže, ravnila za merjenje reakcijskega časa…) S programom ponujamo mladim nekatere neposredne fizične in socialne izkušnje, ki spreminjajo stališča do ravnanja v prometu ter odgovore na vprašanja kot so: Zakaj se je potrebno pripeti z varnostnim pasom, uporabljati čelado, biti trezen, spočit in pozoren v prometu?

  V času izvajanja projekta, smo v aktivnosti vključili že več kot 80.000 mladostnikov iz vse Slovenije.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Projekt se izvaja v času šolskega leta, vsako leto.
  • Spletna stran projekta: http://www.varna-pot.si/si/342/5x_STOP_je_COOL.aspx
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Čista nula, čista vest

  Dokazano je, da so najpogostejši dejavniki tveganja za prometno nesrečo značilnosti voznika in predvsem njegovo obnašanje. Alkohol, prepovedane droge ter druge psihoaktivne snovi vplivajo na spremembo voznikovih sposobnosti in slog vožnje, zato prispevajo k večjemu tveganju za nastanek prometne nezgode. Alkohol, prepovedane droge, življenjski stil mladih, je le nekaj najpogostejših razlogov za najhujše prometne nesreče, v katerih mladi izgubijo svoja življenja oziroma utrpijo hude telesne poškodbe. Najpogosteje je alkohol kot so-vzrok nesreče prisoten skupaj s hitrostjo in nepravilno smerjo ali stranjo vožnje. Alkohol se v povezavi s cestnim prometom pojavlja zlasti med populacijo v starosti med 18 in 54 leti, najbolj pa izstopa starostna skupina med 24 in 34 leti, v kateri je alkoholiziranost povzročiteljev prometnih nesreč najvišja. Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se zgodi ob koncih tedna ob petkih in sobotah in v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah.

  Osnovni namen projekta je spodbujanje primernega odnosa in odgovornosti do alkohola zlasti med mladimi. Mladi – študenti demonstratorji, ki sodelujejo v projektu seznanjajo svoje vrstnike o pomenu odnosa do alkohola, prepovedanih drog in ostalih substanc, odgovornega ravnanja v prometu, še posebej ko prevzamejo vlogo voznika. Program se izvaja v nočnih lokalih ter drugih lokacijah, kjer mladi direktno nagovarjajo mlade, naj postanejo odgovorni vozniki in vozijo trezni. Program zagovarja filozofijo: »Ko vozim ne pijem, ko pijem ne vozim!« Program je pozitivno naravnan, saj spodbuja in nagrajuje pravilno ravnanje udeležencev.

  Metode in pristopi dela temeljijo na rezultatih sorodnega mednarodnega projekta Evropska noč brez prometnih nesreč, ki se je skozi leta delovanja pokazal za učinkovitega in predvsem dobro sprejetega med mladimi. »Peer to peer« komunikacija se je izkazala za zelo učinkovito pri prenašanju preventivnih sporočil mladim, saj se mladi s svojimi vrstniki lažje identificiramo in sprejmejo nasvete, predloge in informacije.

  Skladno z metodologijo programa demonstratorji Zavoda Varna pot izvajajo naslednje aktivnosti:

  • spodbujanje mladih, da ne pijejo alkohola;
  • povabilo k sodelovanju pri preizkusu alkoholiziranosti (alkotest);
  • nagrajevanje oseb, ki bodo držale obljubo (ostali trezni).
  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: Projekt se izvaja večkrat letno v okviru prireditev.
  • Spletna stran projekta: http://www.varna-pot.si/si/668/cista_nula_cista_vest.aspx
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno