Zavod Ypsilon

Zavod Ypsilon je nevladna neprofitna organizacija, ki združuje mlade med 20. in 30. letom starosti. S povezovanjem, izobraževanjem in sodelovanjem prispeva k dvigu ravni zavesti vsakega posameznika in družbe ter k tesnejšemu medgeneracijskemu sodelovanju. Namenjen je predstavnicam in predstavnikom generacije Y, ki so dejavni in obetavni na različnih področjih, a se šele uveljavljajo v poslovnem in družbenem življenju.

Zavod Ypsilon se osredotoča na medgeneracijsko sodelovanje, druženje z uspešnimi in priznanimi predstavniki drugih generacij, prenos znanj, izkušenj, soočenja idej, spodbujanjem podjetniške miselnosti in aktivnega državljanstva med mladimi, s čimer skrbi za osebni in profesionalni razvoj mladih. Z inovativnimi in dolgoročnimi projekti deluje tudi kot generator socialnih inovacij.

 • MADE WITH Y

  V Zavodu Ypsilon izvajamo projekt Made with Y, ki bo mladim pomagal do redne zaposlitve. Zavedamo se aktualne problematike brezposelnosti mladih in hkrati težav pri zaposlovanju kompetentne delovne sile na strani delodajalcev, zato so se izziva lotevamo proaktivno in smo pobudnik in izvajalec projekta Made with Y. Namen projekta je prek spodbujanja inovativnih oblik mladinskega dela z inovativnimi pristopi reševati problematiko brezposelnosti mladih in med mladimi spodbujati aktivno državljanstvo. Aktivnosti so usmerjene k dosegu dviga zaposljivosti in trajne zaposlenosti mladih ter dvigu stopnje aktivnega državljanstva. S široko partnersko mrežo organizacij iz različnih področjih delovanja predstavlja unikum in ima zelo velik potencial na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

  V projektu preko inovativnih aktivnosti ustvarjamo mlade profesionalce po meri in potrebah delodajalcev. Projekt je namenjen dijakom in študentom zaključnih letnikov, mladim iskalcem zaposlitve ter mladim brezposelnim v starosti od 15 do 29 let na eni ter podjetjem, ki iščejo kompetenčen kader za zaposlitev na drugi strani. S široko partnersko mrežo organizacij Made with Y predstavlja inovativno prakso na področju trajnega zaposlovanja mladih.

  Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 8. "Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile"; prednostna naložba: 8.2 "Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade"; specifični cilj: 8.2.1 "Znižanje brezposelnosti mladih".

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 9. 2016 - 15. 9. 2018
  • Spletna stran projekta: https://madewithy.si/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Zavod Ypsilon, ABC Hub, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mentorski program Uči se od najboljših

  Z mentorskim programom Uči se od najboljših želimo povezati mlade med 15. in 30. letom s starejšimi in izkušenimi, ki bodo postal njihovi mentorji. Težimo k temu, da bo v prihodnosti vsak mlad posameznik imel vsaj enkrat v življenju imel svojega mentorja, ki si ga sam izbere in s področja, ki ga zanima. Predstaviti in promovirati želimo mentorstvo med vsemi mladimi, ne glede na to, s katerega področja si mladi želijo mentorja. Z mentorskim programom želimo mladim omogočiti in ponuditi dostop do najboljših – uspešnih podjetnikov, umetnikov, športnikov, akademikov, politikov in drugih javnih oseb, ki bodo postali njihovi mentorji. S tem jim lahko damo enkratno popotnico za življenje, jim pomagamo postaviti temelje za uspeh in spremljamo njihov napredek.

  Povezovanje mentorskih parov poteka preko prijave in registracije znotraj spletnega portala www.mentorstvo.si. Mladi si (po uspešni registraciji in nato prijavi v sistem) s seznama mentorjev izberejo tistega, s katerim bi se želeli povezati in mu napišejo povabilo za sodelovanje. Mentorji dobijo njihova povabila ter se za vsako povabilo odločijo, da ga sprejmejo ali zavrnejo. Mentorji lahko znotraj sistema tudi odgovorijo mentorirancu tako, da mu pošljejo sporočilo (preden sprejmejo ali zavrnejo povabilo). Tako ga lahko prosijo za več informacij pred odločitvijo ali mu sporočijo svoje razloge za zavrnitev ali potrditev. Če si mentor in mentoriranec izmenjata 5 ali več sporočil, se njuna povezava avtomatsko spremeni v mentorsko povezavo. Mentorski odnos traja 1 leto, v katerem se mentor in mentoriranec srečujeta 1x mesečno za 1 uro (na srečanje). Na začetnih srečanjih si zastavita skupne cilje, katerim sledita tekom leta. Tekom mentorskega sodelovanja vodita tudi pregled uresničevanja svojih zastavljenih ciljev ter vodita kratek dnevnik srečanj.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Celoletni projekt
  • Spletna stran projekta: https://www.mentorstvo.si/sl/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Projekt se izvaja na območju celotne Slovenije preko spletne platforme www.mentorstvo.si.
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Think Y Mastermind

  ThinkY Mastermind skupine so bile kreirane za posameznike, ki si želijo v pozitivnem in spodbudnem okolju uresničevati svoje ideje, se najti in napredovati v življenju ali kreirati prihodnost Slovenije. Skupine so posvečene tako storitvenim dejavnostim kot tistim, ki prodajate izdelke ali pač še iščete svoje področje. Ena skupina je namenjena tudi osebnostni rasti. Skupina VIZIJA SLOVENIJE pa je ta, ki je namenjena vsem tistim, ki želite naredite pozitivne spremembe v Sloveniji.

  Mastermind skupine posameznikom, ki jih povezuje zanimanje ali znanje določenega področja, nudijo medsebojno podporo, spodbudo, vihrenje možganov, generiranje novih idej in pogledov z različnih perspektiv. Udeleženci si postavljajo izzive in z medsebojnim zaupanjem, zavezo, s pripravljenostjo, sprejemanjem in dajanjem nasvetov ter idej. Z iskrenostjo, spoštovanjem ter empatijo skupaj dosegajo cilje na kariernem ali osebnem področju in tako kot aktivni državljani sodelujejo in vplivajo na okolje in prihodnost.

  Za koga? Za nadobudne, motivirane, uspeha željne posameznike, ki jim je skupna želja po soustvarjanju vzdržne prihodnosti in so pripravljeni dati in sprejemati, podpirati druge v skupini, so k njej zavezani in redno prisotni na sestankih.

  Kako? Prvi dan je določen vodja oz. povezovalec skupine ('facilitator'), ki je seznanjen z navodili. Dnevni red izvaja celotna skupina, vsi na sestanke hodijo pripravljeni (možni problemi, dileme, vprašanja). Ključ skupine je, da aktivno sodeluje vsak član ('member'). Člani skupaj vihrijo možgane, prejemajo in dajejo mnenja, iščejo rešitve, se podpirajo, spodbujajo, skrbijo, da so fokusirani na bistvo sestankovanja, ustvarjajo skupnost, ki skupaj posega po višjih ciljih. Dnevni red sestankov: Pregledovanje preteklih zadanih ciljev, vroči stol & vihrenje možganov za vsakega člana skupine, zapisovanje novih ciljev do naslednjega srečanja.

  Kje? Kdaj? V prostorih Zavoda Ypsilon. Ob vnaprej dogovorjenih terminih, soglasno s člani po skupinah.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: Vsako leto od septembra do junija
  • Spletna stran projekta: http://www.ypsilon.si/index.php/projekti/think-y-mastermind
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Y.Business

  V okviru projekta Y.business mladi pridobivajo praktična znanja in kompetence, ki jih potrebujejo za življenje in delo v 21. stoletju, a jih tekom formalne izobrazbe niso pridobili. Poudarek dajemo pridobivanju veščin za uspeh v sodobnem poslovnem in podjetniškem okolju. Naše aktivnosti so namenjene spodbujanju podjetniškega in inovativnega razmišljanja ter neposrednemu prenosu v prakso z realizacijo vaših lastnih poslovnih idej. Aktivnosti potekajo od oktobra do junija in na mesečni ravni vključujejo sobotni seminar, dve delavnici in Success story dogodek. 

  Program je razdeljen v več faz:     

  V 1. fazi #START posameznik pridobiva znanja in izkušnje, ki so pomembne za uspešen vstop v svet podjetništva in začetek poslovanja. Vključuje module: Start a business, Graphic design, Networking & selling.   

  V 2. fazi #GROW je poudarek na vsebinah, ki podjetniku pomagajo pri širitvi poslovanja ter pridobivanju novih strank in poslovnih partnerjev. Vključuje module: Social media marketing, Manage like a PRO, Public speaking & pitching.   

  V 3. fazi #SUSTAIN je ključno vzpostaviti trajnosten poslovni model, ki bo omogočal nadaljnjo rast podjetja. Vključuje module: Negotations & partnership, Optimize your business in Inspirational leadership.  V tem času lahko torej iz ideje preidete do konkretne storitve ali izdelka na trgu. Y.business je vse, kar mladi potrebujejo za zagon podjetja ali lastne dejavnosti.

  • Ciljna skupina: 20 - 29
  • Trajanje projekta: Cikel traja od oktobra do junija 2018 (seminar 1x mesečno, delavnica 2x mesečno, Succes Story dogodek 1x mesečno)
  • Spletna stran projekta: https://ybusiness.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Šmartinska cesta 152, ABC Hub, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Od 9,99 do 79 EUR. Študenti poseben popust, za brezposelne mlade in aktivne iskalce zaposlitve brezplačno.