Zavod za letovanje in rekreacijo otrok

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok je prostovoljska organizacija, ki ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju.

Osnovna dejavnost Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok je organizacija in izvedba programov letovanj, zimovanj, taborov, šol v naravi in drugih vzgojno-izobraževalnih, rekreacijskih dejavnosti v petih počitniških domovih v Sloveniji (Zg. Gorje in Piran) in na Hrvaškem (Savudrija, Umag, Poreč).

Počitniška letovanja in zimovanja izvajajo njihovi vzgojitelji in animatorji.

 • poMLADIMO SVET!

  V projekt so vključeni mladi, ki so animatorji in vzgojitelji na njihovih letovanjih.

  Poteka v obliki izobraževanj, pridobljene izkušnje na terenu in evalvacije ob koncu. Večina mladih je študentov, ki študirajo v Ljubljani in med tednom tudi bivajo v Ljubljani. Na uspešnost izvedbe vpliva udeležba in časovna razpoložljivost mladih, kvaliteta usposabljanj, socialni stik ter število prijav otrok na letovanja, saj je s tem številom pogojeno število mladih prostovoljcev v poletnih izmenah.

  Projekt je namenjen mladim od 18 do 29. leta in odrasli nad 29 let.

   

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: januar 2019 - december 2019
  • Spletna stran projekta: www.zavod-zlro.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg prekomorskih brigad 1 (sedež), Vič in domovi
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikŠiška
  • Strošek: Brezplačno