Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih

Zavod za spodbujanje podjetnosti mladih izvaja program Moje podjetje. To je učni program za srednješolce, kjer dijaki preko šolskega leta izkusijo vse faze vodenja podjetja, od ustanovitve do likvidacije.

Njihov glavni cilj je mlade pripraviti na življenje po zaključku izobraževanja in jim izboljšati njihovo zaposljivost. Program izvajajo pod okriljem Ja Europe, ki je član mreže JA Worldwide.

Njihovi začetki segajo že v leto 1919, danes pa vsako leto doseže 12 milijonov mladih, 338.000 učiteljev, 470.000 prostovoljcev in 100.000 šol.

JA Europe je največji evropski ponudnik programov za izobraževanje na temo podjetništva, pripravljenosti za zaposlitev in finančne pismenosti. V Evropi vsako leto dosežejo preko 4 milijone mladih Evropska komisija meni, da je njihova metoda najboljša in najbolj celostno zastavljena za poučevanje podjetništva.

 • Moje podjetje

  Vsebina njihovega projekta je naravnana na podjetništvo, kjer želijo pri mladih razvijati smisel za podjetnost. Pri tem jih bodo naučili osnov podjetništva. Dejavnosti so naravnane tako, da se mladostnik ekonomsko opismeni, da načrtuje kariero, razvija talente in sledi lastnim zanimanjem.

  Mlade spodbujajo k ustvarjalnosti in inovativnosti ter povezujejo gospodarske in izobraževalne ustanove z namenom soudeležbe pri izobraževanju iskanih kadrov.

  Moje podjetje je učni program za srednješolce, kjer dijaki čez šolsko leto izkusijo vse faze vodenja podjetja, od ustanovitve do likvidacije podjetja. Tekom leta dijaki dodobra spoznajo sami sebe in ugotovijo kako pomembno je sodelovanje v skupini za dosego skupnih ciljev.

  V začetku šolskega leta preko različnih aktivnosti in vaj dodobra spoznajo svoje kreposti in šibkosti ter spoznajo kako lahko svoje talente uporabijo za zaposlitev po koncu šolanja. Nadalje sledi iskanje podjetniške ideje. Z gradivi in vajami, ki jih njihovi učitelji prejmejo s strani ZZSPM, dijaki skušajo najti podjetniško idejo, ki bi jo bilo možno realizirati. Tedaj naredijo poslovni načrt, razdelijo vloge v podjetju in ga tudi ustanovijo z registracijo pri njihovem zavodu. Seveda je aktivnosti podjetja potrebno financirati. Dijaki to storijo s prodajo delnic. Delnice prodajajo svojim sošolcem, staršem, učiteljem, ravnatelju,... Ko uspešno poslujejo, bodo delničarji poplačani z dividendami podjetja. Vsak član dijaškega podjetja mora kupiti vsaj eno delnico. Po tem se prične izdelava izdelkov in trženje po šoli, po internetu, preko socialnih omrežij, ... Nazadnje pa sledi finale programa, sejem dijaških podjetij.

  Vsako leto v maju organizirajo sejem, kjer dijaki svoje izdelke prodajajo in tekmujejo za naziv “Dijaško podjetje leta”. Po končanem sejmu dijaki še napišejo poročilo o delovanju podjetja in podjetje likvidirajo. Zmagovalci se nato uvrstijo naprej na evropsko tekmovanja Company of the year competition, kjer tekmujejo s svojimi vrstniki iz drugih evropskih držav. Dijaki vodijo svoja podjetja pod mentorstvom svojih učiteljev in mentorji podjetniki ter mentorji strokovnjaki s področja surovin, krožnega gospodarstva in recikliranja. Učitelji vodijo dijake čez celoten proces programa Moje podjetje ter se srečujejo z njimi 1-2 tedensko za 1-3 ure. Dijaki imajo možnost se povezati tudi z mentorji podjetniki in strokovnjaki, ki so jim na voljo za vprašanja in pomoč. Le ti so jim na voljo za več srečanj ter vsaj 5-10 ur v šolskem letu.

  • Ciljna skupina: 15 - 19
  • Trajanje projekta: 1.1. - 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: https://www.jaslovenija.si/moje-podjetje
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno