Združenje DrogArt

Združenje DrogArt je zasebna neprofitno volonterska organizacija ustanovljena leta 1999 z glavnim namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja so svetovanje in informiranje, terensko delo na prizoriščih nočnega življenja, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi, publicistična dejavnost, raziskovanje prevalence ter značilnosti uporabe alkohola in drugih drog med mladimi ter načrtovanje novih odzivov.

Združenje ima status humanitarne organizacije (2005), mladinske organizacije (2013) ter socialnega podjetja (2016). DrogArt info točka je od leta 2002 vključena v L'MIT (Ljubljanska mreža info točk).

Njihova vizija je zmanjšati tveganja povezana z uporabo drog in alkohola v Sloveniji. Njihove vrednote so sodelovanje, pomoč, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Spodbujajo razvoj inovativnih mladinskih projektov, vključevanje mladih v aktivnosti društva ter prostovoljno in mladinsko delo.

 • After taxi

  After taxi je inovativen projekt, s katerim želijo predvsem zmanjšati število prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola ter spodbujati odgovorno vedenje udeležencev v prometu, predvsem mladih.

  V okviru projekta omogočajo uporabnikom varno pot z zabave z izdajanjem brezplačnih kuponov za vožnjo s taksijem po Ljubljani. S kreativno zasnovano vseslovensko komunikacijsko kampanjo pa preventivna sporočila o nezdružljivosti alkohola in vožnje dosegajo tudi širšo javnost.

  • Ciljna skupina: 15 - 60
  • Spletna stran projekta: www.facebook.com/aftertaxi
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
 • DrogArt svetovalnica (Center za svetovanje in psihoterapijo)

  DrogArt center za svetovanje in psihoterapijo je namenjen ljudem, ki imajo težave zaradi uporabe (klubskih) drog. Cilj programa je zmanjšanje škode za uporabnika drog in psihološka rehabilitacija za ljudi, ki imajo za seboj izkušnjo odvisnosti.

  Svetovalno terapevtski program temelji na metodi motivacijskega svetovanja in tehnik vedenjsko kognitivne terapije.

  Svetovanje poteka osebno, telefonsko ali preko spleta (Skype srečanja). Program je anonimen, v skladu s finančnimi zmožnostmi uporabnika so zaželjeni prostovoljni prispevki. V okviru svetovalnice se mladim poskušajo približati tudi na terenu, kjer mladim nudijo kratke posvetovalne pogovore ter informacije o možnostih svetovanja, drugih programih pomoči in projektih za mlade.

  • Ciljna skupina: 14 - 50
  • Trajanje projekta: Od leta 2007
  • Spletna stran projekta: http://www.kokain.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Kemseks

  S programom Kemseks, ki ga izvajajo z DIC Legebitra in Društvom ŠKUC Magnus, zmanjšujejo tveganja, povezana z uporabo drog in spolnostjo med MSM.

  Njihova terenska ekipa je z informativnimi materiali o uporabi drog, spolnosti in spolno prenosljivih okužbah prisotna na različnih dogodkih skupnosti LGBT.

  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Prečna ulica 16
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Socialni marketing Iz principa

  V okviru Združenja DrogArt deluje socialni marketing Iz principa, ki z učinkovitimi in kreativnimi ozaveščevalnimi aktivnostmi ter grafičnim oblikovanjem spodbuja pozitivne spremembe v družbi. S svojim delom na področju socialnega marketinga želijo prispevati k vrednotam, medsebojnemu razumevanju in spoštovanju vseh živih bitij in okolja ter k izboljšanju kakovosti človeških življenj.

  Različne organizacije, društva in podjetja nas pokličejo, kadar želijo:

  • zapomljive celostne grafične podobe;
  • informativne in kreativne tiskovine ter publikacije;
  • inovativne scenarije TV in radijskih spotov;
  • sodobno zasnovane spletne strani ter aplikacije;
  • učinkovite odnose z mediji;
  • zanimive zasnove dogodkov razstave, zanimive gverilske akcije in ostalo.

  V nekaj letih se je na njihovem seznamu znašla že cela vrsta inovativnih projektov in zadovoljnih naročnikov, kot so Urad vlade za komuniciranje, Ministrstvo za zdravje, Gozdarski inštitut, Zdravniška zbornica Slovenije, Društvo Focus, Društvo Ključ, Unirec, Dinos, Dobrovita, Siemens in AVP.

  • Ciljna skupina: 15 - 60
  • Trajanje projekta: Od 1. 1. 2012
  • Spletna stran projekta: http://www.izprincipa.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Prečna ul. 6, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Plačljivo
 • Zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi - Izberi sam

  Poudarek programa Izberi sam, ki se usmerja na zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi, je na terenskem delu, temelječem na vrstniškem pristopu. Le-ta se kaže kot zelo uspešen, saj so mladi bolj odprti za informacije, ki jih prejemajo od vrstnic/-kov.

  S terenskim delom (informiranje na odprtih javnih prostorih, v klubih, na študentskih in dijaških zabavah, terenske akcije s policisti, terenske ekipe na glasbenih prireditvah, mobilna info točka), informiranjem in svetovanjem ter z metodami dela v skupini (npr. predavanja za starše, izobraževanja za strokovne delavce/-ke v socialnovarstvenem, šolskem, mladinskem in drugih sektorjih) želijo vplivati na zmanjševanje zdravstvenih in drugih tveganj ter socialnih stisk ob uporabi alkohola med mladimi.

  Ciljna skupina so mladostniki (dijaki in študenti) ter njihovi starši, pedagoški in drugi delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi, ki imajo težave zaradi alkohola.

  Za svetovanje ter informiranje so uporabnikom/-cam na voljo preko telefona (01 439 72 70, 041 730 800; vsak delovnik med 8.00 in 16.00) ali elektronske pošte (info@izberisam.org, svetovanje@drogart.org), izvajajo tudi osebno in Skype svetovanje/informiranje (po prehodnem dogovoru).

  • Ciljna skupina: 14 - 29
  • Trajanje projekta: Od leta 2006
  • Spletna stran projekta: http://www.izberisam.org
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Zmanjševanje škodljivih posledic klubskih drog med mladimi – Pleši z glavo

  Namen programa je zmanjšati (zdravstvena in druga) tveganja, psihosocialne težave ter socialne stiske, povezane z uporabo klubskih drog. Pomembna lastnost programa je kvaliteten stik z uporabniki/-cami preko različnih komunikacijskih kanalov (osebni, telefonski in spletni), korektno podajanje aktualnih informacij o zmanjševanju škode in prilagajanje intervencij glede na zaznane potrebe uporabnikov/-ic in značilnosti prostora, kjer se intervencije izvajajo.

  Preko stalnega stika z uporabniki/-cami in sceno na terenu, v svetovalnici in v info točki spremljajo trende in vzorce uporabe drog med mladimi. Uporabnikom želijo približati program tudi s pomočjo spletnega informiranja in svetovanja, ki omogoča popolno anonimnost, hkrati pa je na voljo vsem uporabnikom/-cam z internetnim dostopom, ne glede na njihovo trenutno lokacijo.

  Program deluje tudi na področju zmanjševanja škode z vidika organizacije klubskih in drugih prireditev za mlade v nočnem življenju. V sodelovanju z organizatorji/-kami dogodkov in lastniki/-cami klubov si prizadevajo za zmanjševanje tveganj za zdravje obiskovalcev/-k (npr. omogočanje dostopa pitne vode, skrb za primerno temperaturo v prostoru).

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: Od leta 1999
  • Spletna stran projekta: http://www.drogart.org
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno