Združenje mladih, staršev in otrok SEZAM

Sezam je majhna, nevladna organizacija, ki poskrbi za vse mogoče želje staršev in otrok. Za tiste, ki so še zelo majhni in ne morejo biti sami doma, priskrbimo občasno varstvo dopoldan, popoldan ali zvečer, za tiste, ki so večji pomoč pri učenju, za še večje pa inštrukcije. Lahko pa tudi pomagamo družinam, ki imajo telesno ali duševno prizadete otroke. V Sezam je včlanjenih 400 mladih, preverjenih varušk in varuhov ter 100 inštruktorjev in inštruktoric. Združenje Sezam je v sodelovanju z Zavodom Delavnica konceptov, oktobra 2016 odprl nov mladinski center Mladinska postaja Moste, nov koncept mladinskega centra, kjer delujemo po principu mladi za mlade. Na tržnici Moste, kjer je lociran, se ustvarja varen prostor, kjer imajo mladi možnost samorealizacije preko različnih aktivnosti. Prostori MPM so na voljo mladim in vsem, ki iščejo prostor in aktivnosti za stimulativno preživljanje prostega časa.

 • Mladinski center Mladinska postaja Moste

  Mladinska postaja Moste (v nadaljevanju MPM) je skupnostni prostor za mlade, v katerem poteka niz organiziranih aktivnosti, ki jih izvajajo mladi za mlade v konkretnem lokalnem okolju. Slednje pretežno pripada socialno bolj deprivligiranim družbenim skupinam, kar se odraža tudi pri mladi generaciji. Ta je soočena z neprijetnimi situacijami, tako na osebni kot na socialni ravni. Zato nujno potrebuje družbeno aktivnost, ki bo nudila drugačno, kreativnejše in spodbudnejše podporno okolje, s tem pa tudi alternativo morebitnemu neperspektivnemu sivemu vsakdanjiku mladih Moščanov in širše MOL. MPM je aktivni odgovor na takšno stanje, saj ponuja varen prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa mladih, hkrati pa izobraževalni program, ki bo le-tem omogočil pot do neznanih, vendar koristnih znanj in informacij, s čimer bodo lahko nadalje razvijali svoje ideje in potenciale.

  MPM se je kot javni prostor za mlade uradno odprl oktobra 2016, Združenje Sezam pa je z dolgoletnim programom mladinskih aktivnosti pridobilo pomembne reference v mladinskem sektorju. Mladinske aktivnosti so se v MPM dogajale že skozi sam proces vzpostavljanja fizičnega prostora, trenutno pa izvajamo že tretji tromesečni program, ki pokriva izobraževalna predavanja, kreativne delavnice, filmske večere in druge aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa. Poleg tega MPM mladim že nudi možnost informiranja, tako na individualni kot na skupinski, hkrati pa tudi virtualni ravni. Celoten program MPM temelji na iskanju interesov in potreb mladih, ki jih redno pridobivamo z evalvacijami, preko vprašalnikov, osebnega stika itd.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: Januar 2017 - December 2019
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/MladinskaPostajaMoste/?fref=ts
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Zaloška 55, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
 • Štepcival aka ŠTEP-UP

  Štepcival je triletni ulični program, ki se je kot projekt začel že v letu 2017. Namen uličnega programa je prek aktivnosti skupaj z mladimi ustvariti javni urbani prostor, imenovan “Četrtna oaza”, ki ga bodo zapolnili z različnimi (mladinskimi) vsebinami.

  S tem si bodo mladi pridobili nova znanja in kompetence na področju organizacije, izvajanja aktivnosti, mladinskega uličnega dela ter projektnega učenja. Program poteka tedensko, saj ga sestavljajo skupaj z mladimi in se prilagaja glede na njihove interese.

  V programu sodelujejo z Uličnimi zmaji (Javni zavod mladi zmaji) in Mrežo mlada ulica (Zavod BOB), ki skupaj z njimi skrbita za kvalitetno izvajanje mladinskega uličnega dela. Hkrati bodo sodelovali tudi z različnimi lokalnimi organizacijami za izvajanje mladinskega programa.

   

  • Ciljna skupina: 13 - 25
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2018–31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: http://www.postajamoste.si/stepcival/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Štepanjsko naselje
  • Strošek: Brezplačno
 • Urbana delavnica

  Urbana delavnica (UD) je prostor namenjen ustvarjanju in vsem, ki jih veseli rokodelstvo, različna popravila in ročne spretnosti. Želimo si vzpostaviti delavnico, ki bo dovolj opremljena in založena, da bodo v njej lahko delovali in se družili posamezniki, ki sami nimajo ustreznega prostora, materialov in potrebnih orodij. Poleg prostora za kreativno izobraževanje, je UD tudi podporno okolje za vzpostavljanje Mladinske postaje Moste (MPM), novega skupnostnega prostora v 1. nadstropju Tržnice Moste. V prihodnosti si želimo postati univerzalni servis za pomoč različnim nevladnim organizacijam pri izvedbi prenov in opremljanju njihovih prostorov, hkrati pa želimo biti v pomoč pri enostavnih popravilih tudi okoliškim prebivalcem. Čeprav smo zaenkrat tehnično skopo opremljeni, to rešujemo z veliko domišljije in kreativne naravnanosti. Materialno se napajamo predvsem iz starega pohištva, ki ga recikliramo, v pomoč pa so nam tudi donacije različnih podjetij. K sodelovanju vabimo vse, ki jih tovrstno udejstovanje zanima in bi z nami želeli deliti svoje znanje, ga nadgrajevati in tudi nas kaj novega naučiti.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Januar 2016 - December 2018
  • Spletna stran projekta: http://www.delavnicakonceptov.si/urbana-delavnica-2/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Zaloška 55, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Brezplačno