Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja.

ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. ZSKSS ima več kot 5300 aktivnih članov. Razdeljeni so v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do 30 let); vodi jih več kot 900 voditeljev prostovoljcev. Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajajo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo. Vsako leto izvedejo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno izvedejo tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov. Imajo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in so člani svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

 • IZZIVAJ – UŽIVAJ 2.0

  Z namenom izboljšanja zdravega prehranjevanja ter gibanja otrok in mladine je nastal skavtski projekt IZZIVAJ – UŽIVAJ! V letih 2017 - 2019 je bil postavljen uspešen model, ki je znotraj skavtskih skupin preko izzivov spodbudil mnogo mladih k razmišljanju in aktivni spremembi življenjskega sloga. Dogodki, ki so jih v okviru projekta izvedle posamezne skupine, so se po celotni državi odpirali tudi za lokalno prebivalstvo. Uspešno izvedene izzive sproti nadgrajujejo in z njimi med njihove člane, njihove družine in lokalno prebivalstvo širimo zavest o zdravem načinu življenja.

  • Trajanje projekta: 2019–2022
  • Spletna stran projekta: https://skavti.si/izzi
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Na državni ravni.
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno