Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Slovenska skavtska organizacija (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je prostovoljna nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. ZSKSS ima približno 4500 aktivnih članov. Razdeljeni so v štiri starostne skupine (večinoma so stari od 6 do 30 let); vodi jih okoli 820 voditeljev prostovoljcev.

Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo. Vsako leto izvedemo več kot 300 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli predvsem na področju aktivnega državljanstva, osebnostnega razvoja, okoljske vzgoje, medgeneracijskega sodelovanja, pridobivanja veščin za samostojno življenje idr. Letno izvedemo tudi približno 12 daljših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce ter več raznovrstnih projektov. Imamo status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mladinske organizacije in smo člani svetovne skavtske organizacije WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

 • Skavtinje in skavti razmišljamo globalno

  Globalno džavljanstvo, globalna odgovornost, kritično in kreativno razmišljanje, izbiranje okolju in ljudem prijaznega življenjskega stila, preseganje vzorcev in iskanje rešitev onkraj okvirjev, povezanost in prepletenost vsega in vseh... Pomembno je, da se kot posamezniki zavedamo svoje vloge v svetu in prevzamemo odgovornost za svoja dejanja. Pri tem nam pomaga globalno učenje, ki nam skuša omogočiti razumevanje svetovnih problemov ter nas opremlja z znanjem, veščinami in vrednotami, ki jih kot državljani sveta potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi. Ključna odgovornost skavtov in skavtskih gibanj, da s svojim zgledom in dejanji prispeva k boljšemu svetu.

  • Spletna stran projekta: http://skavti.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Na državni ravni.
 • Vzgoja za poklic

  Gre za projekt zaposlovanja mladih, v katerem vzpostavljamo program vzgoje za poklic (VZP), ki bo razvijanje poklicnih veščin nadgradil s prepoznavanjem sebe in svojih želja ter odkrivanjem notranje motivacije za opravljanje poklica kot življenjskega poslanstva in prispevanja družbi. V mladinski sektor bomo vpeljali orodje za prepoznavanje in vrednotenje specifičnih kompetenc mladih, pomembnih pri vstopu na trg dela. V proces zaposlovanja mladih bomo vpeljali individualni pristop glede na specifične potrebe mladih in jim tako omogočili njim prilagojeno podporo.

  • Trajanje projekta: Januar-Maj 2018
  • Spletna stran projekta: http://vzp.si
  • Lokacija izvajanja projekta: Na državni ravni
  • Strošek: Brezplačno