Združenje za MOČ

Združenje za MOČ je nevladna, neprofitna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Njihovo osnovno poslanstvo je zagotavljati celostno psihosocialno pomoč in podporo žrtvam spolnega nasilja in jim stati ob strani na poti okrevanja.
 • Celostna psihosocialna pomoč žrtvam spolnega nasilja in drugih oblik nasilja

  Nudijo celostno pomoč žrtvam spolnega nasilja, zlorab in ostalih oblik nasilja v vseh starostnih skupinah, torej otrokom, mladostnikom in odraslim, kakor tudi pomoč podpornim osebam (starši, sorodniki, prijatelji, partnerji).

  Zagotavljajo podporo za celostno opolnomočenje in okrevanje oseb z izkušnjo nasilja in njihovih bližnjih, na način, ki omogoča izražanje čustev, krepitev lastnih moči, prevzemanje moči za avtonomno življenje in odločitve za reševanje življenjskih težav in stisk. Program je oblikovan na način, da uporabnicam/kom omogoča postopno vključevanje v skladu z njihovimi potrebami in doživljanjem posledic preživetega nasilja. Telefonsko in spletno svetovanje predstavljata glavno vstopno točko za uporabnice/ke, kar omogoča vzpostavitev delovnega odnosa s strokovnimi delavkami društva.

  V nadaljevanju se delovni odnos gradi preko osebnega pogovora, individualnih psihosocialnih svetovanj, zagovorništva, kreativnih delavnic, vključitve v samopomočne skupine, izvajanja joge in obiskovanja internih izobraževanj. Pri tem vedno sodelujejo z uporabnico/kom na način, da skupaj definirajo problem in nadaljnje korake v procesu pomoči in podpore.

  Odvisno od izraženih potreb uporabnice/ka je lahko proces usmerjen v področje zagovorništva (informiranje o zakonodaji, zaščita osebe, priprava dokumentov) in/ali področje ožjega psihosocialnega svetovanja (čustvena opora, razumevanje posledic spolnega nasilja, samozavedanje, strategije, osebnostna rast). Raznolikost storitev v smislu prilagajanja potrebam uporabnic/kov je nujna, saj spolno nasilje oziroma zloraba posežeta v vse vidike življenja posameznice/ka.

  • Ciljna skupina: 3 - 21
  • Trajanje projekta: Celo leto
  • Spletna stran projekta: www.zamoc.si, FB: @SkupajZaMoc, Instagram: zdruzenjezamoc
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Cesta v Mestni log 55
  • Četrtna skupnost: VseVič - Rudnik
  • Strošek: Brezplačno