Kul služba!

Ponujamo izkušnje in novo znanje

S projektom Kul služba! v MOL spodbujamo mentorski pristop in medgeneracijsko sodelovanje ter družbeno odgovoren pristop podjetij k ciljni skupini mladih, ki je na trgu dela izrazito ranljiva. Kul službo! je bila v prvem koraku osredotočena na zaposlovanje mladih v okviru programa usposabljanja na delovnem mestu (Zavod RS za zaposlovanje) in na javna podjetja in zavode, katerih ustanoviteljica je MOL.

S projektom Kul služba se je v Sloveniji prvič zgodilo, da je katera od občin oblikovala takšen proaktiven projekt zaposlovanja mladih, zato je jasno, da smo se in se še vedno tudi učimo in si prizadevamo biti še boljši.

Kul služba! namreč ni zasnovana kot socialni projekt, temveč išče nove sinergije med delodajalcem in mladimi na trgu dela ter na ta način kot model ponuja enega izmed možnih odgovorov za večjo zaposljivost mladih. Seveda pa je to le en kamenček v mozaiku reševanja kompleksnega problema zaposlovanja mladih.

V letih 2016 in 2017 smo v okviru  programa usposabljanja na delovnem mestu Zavoda za zaposlovanje RS izvedli prva dva sklopa izvedb projekta Kul služba! in 27 mladim osebam omogočili konkretno in kakovostno izkušnjo dela v javnih zavodih in podjetjih MOL.

Spremljajte, kakšne možnosti za zaposlovanje mladim bo Kul služba ponujala v prihodnosti!