Kul stanovanje!

Kako lep je občutek ob vselitvi na svoje

Reševanje stanovanjske problematike je poleg zaposlitve ključen korak mladih na poti do njihove samostojnosti.

V letu 2016 je MOL na podlagi Strategije MOL za mlade 2016-2025 sprejela Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim od 18. do 29 leta.

Pravilnik je podlaga za izvedbo javnega razpisa, na katerem se bodo za stanovanja lahko potegovali izključno mladi.

V letu 2017 smo tako objavili prvi javni razpis za dodelitev 30 namenskih najemnih stanovanj JSS MOL za mlade posameznike, mlade pare in mlade družine v starosti od 18. do 29. leta. 

S tem MOL mladim sporoča, da razume mlade in jim poskuša zagotoviti kar najboljše pogoje za njihov razvoj in bivanje v glavnem mestu.