Kul stanovanje!

Prvo javno žrebanje dobitnikov stanovanj za mlade

Reševanje stanovanjske problematike je poleg zaposlitve ključen korak mladih na poti do njihove samostojnosti. 

V letu 2016 je MOL na podlagi Strategije MOL za mlade 2016-2025 sprejela Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim. Pravilnik je bil podlaga za izvedbo javnega razpisa, na katerem so se za stanovanja lahko potegovali izključno mladi. 

V letu 2017 smo tako objavili prvi javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj JSS MOL za mlade posameznike, mlade pare in mlade družine v starosti od 18. do 29. leta.  Razpisali smo približno 30 stanovanj z neprofitno najemnino za določen čas 10 let in jih namenili trem skupinam mladih - mladim posameznikom, mladim parom in mladim družinam. Poleg starosti (prosilci 31. 12. 2017 še niso dopolnili 30 let) so bili med pogoji še stalno prebivališče v MOL, 6 let stalnega ali vsaj začasnega bivanja v MOL ter minimalni mesečni dohodek v višini 76 % minimalne neto plače (pri tem so upoštevani tudi prihodki iz študentskega in projektnega dela ter drugih oblik prekarnih zaposlitev).

V letu 2018 smo izpeljali javno žrebanje dobitnikov stanovanj v okviru 1. javnega razpisa za dodelitev namenskih najemnih stanovanj za mladeDobitnike stanovanj je ob prisotnosti notarja in komisije izžrebal župan Zoran Janković. Iz bobna je izžrebal po 10 dobitnikov stanovanj (in po dve rezervi) v treh kategorijah - mladi posamezniki, pari in družine - torej skupaj 30 dobitnikov stanovanj, ker je v vsaki skupini izpolnjevalo pogoje po več kot 10 prosilcev.

180926 zrebanje stanovanj za mlade nrovan 12

S tem mladim sporočamo, da razumemo mlade in jim poskušamo zagotoviti kar najboljše pogoje za njihov razvoj in bivanje v glavnem mestu.