Mednarodni dan žensk

Naj bo vsak dan 8. marec

8. marca obeležujemo mednarodni dan žensk ter se spominjamo in opozarjamo na dolgoletno prizadevanje žensk za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost.

Kljub temu, da s(m)o ženske po večletnih prizadevanjih dosegle pomembne pravice, pa se je za njihovo ohranitev potrebno vedno znova bojevati. Tako so bile npr. v zadnjem letu v Sloveniji pod nenehnim udarom, tako moralističnih kot tudi varčevalnih ukrepov, reproduktivne pravice. Zavod za zdravstveno zavarovanje je tako v lanskem letu predlagal plačljivo kontracepcijo, ki bi v težak položaj postavila predvsem mladostnice in ženske iz ranljivih družbenih skupin. Ponovno se je odprla debata o pravici do splava. Na tem mestu poudarjamo, da je pravica do samostojnega odločanja o rojstvu otrok ustavna pravica in kot taka ne sme biti kršena in omejena.   

Enakost spolov je temeljna človekova pravica in osnovna vrednota demokratične družbe. Pomeni, da se vsem, ne glede na spol, zagotovijo enake možnosti in priložnosti za uresničevanje potencialov ter za dosego ciljev na vseh področjih življenja.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije imajo ženske v Sloveniji višjo izobrazbo od moških, zaslužijo pa povprečno manj in imajo manj stabilne zaposlitve. Ženske še vedno v večji meri opravijo neplačano skrbstveno in gospodinjsko delo, kar še vedno kaže na neenakomerno porazdelitev dela med partnerjema. Dosežejo višjo starost kot moški, a so bolj izpostavljene tveganju revščine. Tako je potrebno stremeti k ukrepom, ki bodo prepoznali vsa ta neskladja in prispevali k bolj pravični družbi. S preprostejšimi besedami – če ženske prinesejo pol zneska v družinsko blagajno, je pravično, da tudi moški prevzamejo pol gospodinjskega dela doma.

V Mestni občini Ljubljana želimo ob 8. marcu vsem ženskam, da bodo lahko na vseh področjih izkoristile svoje talente in znanje ter dosegle zastavljene cilje brez »steklenih stropov« na svoji poti.