Mreža mavričnih mest

Ljubljana v Mreži mavričnih mest

Mestna občina Ljubljana že vrsto let podpira LGBT-skupnost in aktivnosti na tem področju so bile že večkrat opažene kot primer dobre prakse.

Mestna občina Ljubljana je bila leta 2014 sprejeta v mrežo mavričnih mest. Gre za neformalno mrežo, v katero so vključena mesta, ki izvajajo LGBT politiko. Člani so na primer tudi Amsterdam, Berlin, Bruselj in Dunaj.

Cilj mreže je predvsem izmenjava dobrih praks in izkušenj na LGBT področju. V ta namen deluje spletni forum mreže, enkrat letno pa se predstavniki in predstavnice mavričnih mest srečajo v enem od mest članic. V letu 2016 je bilo srečanje v Amsterdamu, leta 2017 pa je srečanje gostila Ljubljana.

 

V Ljubljani je 9. in 10. novembra 2017 potekalo 5. redno srečanje mreže mavričnih mest, ki so se ga udeležili predstavniki in predstavnice 26 mest iz 15 držav.

Na srečanju je prof. dr. Roman Kuhar predstavil raziskavo o vzponu neokonzervatizma v Evropi. Predstavljeni so bili tudi rezultati projekta DARE, ki poskuša s pomočjo različnih filmčkov ozaveščati ljudi in preseči predsodke o LGBT+ osebah (filmčke si lahko ogledate na www.facebook.com/kajpatiopazis/). Predstavniki in predstavnice mavričnih mest so predstavili svoje primere dobrih praks. Na srečanju so se predstavile tudi nevladne organizacije iz Ljubljane, ki delajo na področju LGBT. Prvi dan srečanja je bila organizirana LGBT tura po Ljubljani, drugi dan pa so predstavnice_ki NVO vodili omizja o različnih tematikah: zdravje, šport, mladina, kultura in transspolnost.

Ljubljana je zelo ponosna, da je vključena v mrežo mavričnih mest, saj ima veliko dobrih praks, ki jih lahko deli z drugimi mesti na tem področju. Tako smo leta 2013 izdali brošuro Mavrična Ljubljana, leto kasneje pa vzpostavili certifikat LGBT prijazno, ki ga je do zdaj prejelo že 27 organizacij (med njimi MU MOL, javni zavodi MOL, vrtci in OŠ, fakulteta, IBM itd.). Zelo smo ponosni na tesno sodelovanje z nevladnimi organizacijami.
Z njimi sodelujemo in jih podpiramo na različne načine: preko javnega razpisa sofinanciramo njihove programe, nudimo jim prostore za izvajanje njihovih aktivnosti ter z njimi sodelujemo in jih podpiramo pri različnih ozaveščevalnih aktivnostih (npr. župan je pokrovitelj parade ponosa, v Mestni hiši se odvijajo različni posveti).

Naše sobivanje se vidi tudi v Pritličju, LGBT prijaznem baru. Ljubljana je namreč edino mesto v Evropi, v katerem je del prostorov Mestne hiše namenjen LGBT skupnosti. Z družabnim prostorom Pritličje je Ljubljana dobila LGBT prijazen prostor, ki ni namenjen le druženju ob pijači in hrani, ampak je tudi prizorišče različnih dogodkov (umetniških dogodkov, razstav, literarnih branj, okroglih miz...).