Sofinanciranje projektov v šolah za učence

V letu 2016 smo podprli 202 projekta v šolah za učence in skupno namenili 69.608,00 EUR.

Zap. št. Prijavitelj Projekt/program Znesek sofinanciranja
1 Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana Igrivi odpadki 400,00 €
2

Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana

Gledališka igra

300,00 €
3   Skozi ustvarjalnost se učimo 400,00 €
4 Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana 101% prostovoljec 400,00 €
5 Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana LJ skozi moje oči 300,00 €
6 Osnovna šola Bežigrad S šolskega dvorišča okoli sveta 400,00 €
7 Osnovna šola Bežigrad 40 let OŠ Bežigrad v zeleni prestolnici Ljubljane 738,00 €
8 Osnovna šola Bežigrad Beseda povezuje, prijateljstvo združuje 400,00 €
9 Osnovna šola Bežigrad S francoščino do Francije 400,00 €
10 Osnovna šola Bežigrad Zmajev karneval 400,00 €
11 Osnovna šola Bežigrad

Nemščina naša nova izkušnja

400,00 €

12

Osnovna šola Bežigrad

Ustvarjalno preživljanje počitnic

400,00 €

13

Osnovna šola Božidarja Jakca

Učilnica na prostem

400,00 €

14

Osnovna šola Božidarja Jakca

Dan četrtne skupnosti

400,00 €

15

Osnovna šola Božidarja Jakca

Čutna pot

300,00 €

16

Osnovna šola Božidarja Jakca

Podarimo si prijatelja-podarimo si knjigo

400,00 €

17

Osnovna šola Božidarja Jakca

Okrasitev Lampijona

150,00 €

18

Osnovna šola Danile Kumar

Ozelenimo šolo, ozelenimo Ljubljano

400,00 €

19

Osnovna šola Danile Kumar

V živo je še lepše

400,00 €

20

Osnovna šola Danile Kumar

Od nekdaj dobrote so ljubljanske slovele

400,00 €

21

Osnovna šola Danile Kumar

Ustvarjanje je zabavno

300,00 €

22

Osnovna šola Danile Kumar

Lampijon prijateljstva

150,00 €

23

Osnovna šola Danile Kumar

Zmajev živžav

400,00 €

24

Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja

Lampijon

120,00 €

25

Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja

Zmajev karneval

400,00 €

26

Osnovna šola Dragomelj

10 let OŠ Dragomelj

476,00 €

27

Osnovna šola Dragomelj

Delavnica filma

400,00 €

28

Osnovna šola Dravlje

Eko šola kot način življenja

400,00 €

29

Osnovna šola Dravlje

Ravnanje z odpadki

400,00 €

30

Osnovna šola Dravlje

Pasti mladostništva

400,00 €

31

Osnovna šola Dravlje

Lampijoni

150,00 €

32

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

Zeleno mesto

400,00 €

33

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

Šole naše smo mi vsi

400,00 €

34

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

Okrasitev ČS

100,00 €

35

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

Zmajev karneval

400,00 €

36

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

Šolski prostovoljci

400,00 €

37

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta

Lampijoni

150,00 €

38

Osnovna šola Franceta Bevka

Knjižnica pod krošnjami

400,00 €

39

Osnovna šola Franceta Bevka

Šolski vrt

400,00 €

40

Osnovna šola Franceta Bevka

Lampijon

150,00 €

41

Osnovna šola Franceta Bevka

Zmajev karneval

400,00 €

42

Osnovna šola Franceta Bevka

Francoščina

400,00 €

43

Osnovna šola Franceta Bevka

Bevkov bazar

300,00 €

44

Osnovna šola Hinka Smrekarja

Zmajev karneval

400,00 €

45

Osnovna šola Hinka Smrekarja

Deblakov pristan

400,00 €

46

Osnovna šola Hinka Smrekarja

Prostovoljstvo

400,00 €

47

Osnovna šola Hinka Smrekarja

Slovenska manjšina

400,00 €

48

Osnovna šola Hinka Smrekarja

Bodi zvezda

100,00 €

49

Osnovna šola Hinka Smrekarja

Smrekarjevo gledališče

400,00 €

50

Osnovna šola Jožeta Moškriča

ekološko ustvarjalni projekt

400,00 €

51

Osnovna šola Jožeta Moškriča

Ureditev zunanjih zelenih površin šole

400,00 €

52

Osnovna šola Jožeta Moškriča

Ureditev zunanjih površin šole

300,00 €

53

Osnovna šola Jožeta Moškriča

Urjenje veščin s pomočjo psa

300,00 €

54

Osnovna šola Jožeta Moškriča

Prostovoljstvo

400,00 €

55

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha

Skrbimo za naše vrtove

400,00 €

56

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha

Korak k sončku

400,00 €

57

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha

Lampijon

150,00 €

58

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha

3D tisk

300,00 €

59

Osnovna šola Karla Destovnika Kajuha

Medkulturno sodelovanje

100,00 €

60

Osnovna šola Kašelj

Ljubljanske glasbene razglednice

400,00 €

61

Osnovna šola Kašelj

Povodni mož na 100 in 1 način

400,00 €

62

Osnovna šola Kašelj

Lepote mesta skozi fotografski objektiv

400,00 €

63

Osnovna šola Kašelj

Po sledeh ljubljanskih literatov

400,00 €

64

Osnovna šola Kašelj

Skupaj zmoremo

400,00 €

65

Osnovna šola Kašelj

Zmajev karneval

400,00 €

66

Osnovna šola Ketteja in Murna

Šola sobivanja, EKO šola 2016

400,00 €

67

Osnovna šola Ketteja in Murna

Mednarodna izmenjava učencev

400,00 €

68

Osnovna šola Ketteja in Murna

Izdelava didaktičnih igrač

300,00 €

69

Osnovna šola Ketteja in Murna

Korak k sončku

400,00 €

70

Osnovna šola Ketteja in Murna

Mestna okrasitev Ljubljane

150,00 €

71

Osnovna šola Ketteja in Murna

Glasba in tehnika

300,00 €

72

Osnovna šola Koseze

Eko učilnica

400,00 €

73

Osnovna šola Koseze

Eko življenje

400,00 €

74

Osnovna šola Koseze

Jože Plečnik

400,00 €

75

Osnovna šola Koseze

Mi smo prijatelji

400,00 €

76

Osnovna šola Koseze

Kitajski jezik

400,00 €

77

Osnovna šola Ledina

24. bolnišnične olimpijske igre

400,00 €

78

Osnovna šola Ledina

Mednarodna izmenjava učencev - drugačnost nas bogati

400,00 €

79

Osnovna šola Ledina

Mednarodna izmenjava učencev - Prijateljstvo ne pozna meja

400,00 €

80

Osnovna šola Ledina

Dobre vesti iz naše šole in našega mesta

400,00 €

81

Osnovna šola Ledina

Zmajev karneval 2016

400,00 €

82

Osnovna šola Ledina

Pomoč učencem s skotopičnim sindromom

400,00 €

83

Osnovna šola Livada

Permakulturni vrt

400,00 €

84

Osnovna šola Livada

Lampijon

100,00 €

85

Osnovna šola Livada

Okrasitev ČS Trnovo

100,00 €

86

Osnovna šola Livada

Medgeneracijsko druženje

150,00 €

87

Osnovna šola Livada

Madžarska-Slovaška

400,00 €

88

Osnovna šola Livada

Z roko v roki

400,00 €

89

Osnovna šola Majde Vrhovnik

Učilnica na prostem

400,00 €

90

Osnovna šola Majde Vrhovnik

Slovenia in a letter

400,00 €

91

Osnovna šola Majde Vrhovnik

Zeleni zmajčki

300,00 €

92

Osnovna šola Majde Vrhovnik

Medkulturno sodelovanje

400,00 €

93

Osnovna šola Majde Vrhovnik

Prostovoljec sem

400,00 €

94

Osnovna šola Majde Vrhovnik

Vzgojne preventivne vsebine

400,00 €

95

Osnovna šola Martina Krpana

Ekoživljenje - način življenja Ljubljana zelena prestolnica

400,00 €

96

Osnovna šola Martina Krpana

Razvijanje prossocialnosti - Projekti medkulturnega sodelovanja

400,00 €

97

Osnovna šola Martina Krpana

Knjige nas povezujejo - Projekti mednarodnega sodelovanja

400,00 €

98

Osnovna šola Martina Krpana

Priprava skupinskih pustnih mask - Zmajev karneval

400,00 €

99

Osnovna šola Martina Krpana

3d tisk pri pouku tehnike - Vzgoja za tehniko, oblikovanje in prostor

300,00 €

100

Osnovna šola Martina Krpana

Okrasitev parka zvezda

150,00 €

101

Osnovna šola Mirana Jarca

Šolski eko vrt

400,00 €

102

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja

Mednarodna izmenjava

400,00 €

103

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja

MEPI 2016

400,00 €

104

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja

Zmajev karneval

400,00 €

105

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja

Tehniška raziskovalnica

300,00 €

106

Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja

Okrasitev Črnuč

100,00 €

107

Osnovna šola Nove Jarše

Zeleno mesto - veliko srce

400,00 €

108

Osnovna šola Nove Jarše

Rad imam zeleno

400,00 €

109

Osnovna šola Nove Jarše

Novoletna okrasitev drevesa

100,00 €

110

Osnovna šola Nove Jarše

Novoletni lampijon

150,00 €

111

Osnovna šola Poljane

Ekovrt

400,00 €

112

Osnovna šola Poljane

Lampijoni

150,00 €

113

Osnovna šola Poljane

Mednarodno sodelovanje

400,00 €

114

Osnovna šola Polje

Zelene površine Ljubljane

400,00 €

115

Osnovna šola Polje

Miklavžev sejem

400,00 €

116

Osnovna šola Polje

Okrasimo novoletno jelko v ČS Polje

100,00 €

117

Osnovna šola Polje

Preventivni model podpore učencem in njihovim družinam

400,00 €

118

Osnovna šola Polje

Okoljsko ravnanje šol - tu in tam

400,00 €

119

Osnovna šola Polje

Lampijon

150,00 €

120

Osnovna šola Prežihov Voranc

Ločujem

400,00 €

121

Osnovna šola Prežihov Voranc

Nasilje

400,00 €

122

Osnovna šola Prežihov Voranc

Lampijon

150,00 €

123

Osnovna šola Prežihov Voranc

Srečanje vrstnikov

400,00 €

124

Osnovna šola Prežihov Voranc

Estetika

300,00 €

125

Osnovna šola Prežihov Voranc

Srečanje šol

400,00 €

126

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Moje zeleno mesto

400,00 €

127

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Samooskrba v Ljubljani

400,00 €

128

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Z avtobusom po zeleni Lj

400,00 €

129

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Spoznaj Ljubljano

400,00 €

130

Osnovna šola Riharda Jakopiča

Gledališka predstava

400,00 €

131

Osnovna šola Riharda Jakopiča

"Dober tek" v zeleni Lj

400,00 €

132

Osnovna šola Savsko naselje

Mednarodno sodelovanje

400,00 €

133

Osnovna šola Savsko naselje

Medkulturno sodelovanje - medvrstniško nasilje

300,00 €

134

Osnovna šola Savsko naselje

Lampijon

150,00 €

135

Osnovna šola Savsko naselje

ČS

100,00 €

136

Osnovna šola Savsko naselje

Tehnika-čas je za robotiko

300,00 €

137

Osnovna šola Sostro

Bodimo eko

400,00 €

138

Osnovna šola Sostro

Šola - središče življenja

400,00 €

139

Osnovna šola Sostro

Šilček

400,00 €

140

Osnovna šola Sostro

Povezovanje s šolo v tujini

400,00 €

141

Osnovna šola Sostro

Naši problemi so naši

400,00 €

142

Osnovna šola Sostro

Way to fun

400,00 €

143

Osnovna šola Spodnja Šiška

Vrtnarimo skupaj

400,00 €

144

Osnovna šola Spodnja Šiška

Kvaliteta zraka in količina prašnih delcev

400,00 €

145

Osnovna šola Spodnja Šiška

Lampijon

150,00 €

146

Osnovna šola Spodnja Šiška

Šolsko glasilo

300,00 €

147

Osnovna šola Spodnja Šiška

Parkirišče za skiroje

300,00 €

148

Osnovna šola Šentvid

Ureditev šolskega parka

400,00 €

149

Osnovna šola Šentvid

Okrasitev ČS

100,00 €

150

Osnovna šola Šentvid

Lampijoni

150,00 €

151

Osnovna šola Šentvid

Vzgoja za poz. Samopodobo

400,00 €

152

Osnovna šola Šentvid

Jesenska srečanja

400,00 €

153

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro

Celovec-LJ

400,00 €

154

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro

Filmska montaža

400,00 €

155

Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro

Novinarske delavnice

400,00 €

156

Osnovna šola Toneta Čufarja

Preuredimo igrišče

400,00 €

157

Osnovna šola Toneta Čufarja

Moj prijatelj

400,00 €

158

Osnovna šola Toneta Čufarja

Dan soseda

400,00 €

159

Osnovna šola Toneta Čufarja

55 Čufarjevih pomladi

924,00 €

160

Osnovna šola Toneta Čufarja

Vrstniška mediacija

400,00 €

161

Osnovna šola Toneta Čufarja

Domišljijska vila

150,00 €

162

Osnovna šola Toneta Čufarja

Popolna preobrazba

300,00 €

163

Osnovna šola Vide Pregarc

Ustvarjalne delavnice

300,00 €

164

Osnovna šola Vide Pregarc

Lampijon

150,00 €

165

Osnovna šola Vide Pregarc

Tehniška ustvarjalnost

300,00 €

166

Osnovna šola Vide Pregarc

Likovna animacija

300,00 €

167

Osnovna šola Vide Pregarc

Krasitev Jelke

100,00 €

168

Osnovna šola Vide Pregarc

Ljudski plesi v OŠ

300,00 €

169

Osnovna šola Vodmat

Šolski zeliščni vrt

150,00 €

170

Osnovna šola Vodmat

Vrstniška mediacija

400,00 €

171

Osnovna šola Vodmat

Delavnice in predavanja na temo preprečevanja zasvojenosti…

400,00 €

172

Osnovna šola Vodmat

Mednarodna ekskurzija

400,00 €

173

Osnovna šola Vodmat

Priprava lampijona

150,00 €

174

Osnovna šola Zadobrova

Eko dan

400,00 €

175

Osnovna šola Zadobrova

Uporabljajmo vrečke za…

400,00 €

176

Osnovna šola Zadobrova

Naš zelenjavni vrt in zelišča

400,00 €

177

Osnovna šola Zadobrova

Biotska raznolikost

400,00 €

178

Osnovna šola Zadobrova

Jezikovni tabor

400,00 €

179

Osnovna šola Zadobrova

Lampijon

150,00 €

180

OŠ Oskarja Kovačiča

Eko šola - raziskovalna šola Barje

300,00 €

181

OŠ Oskarja Kovačiča

Priprava okrasitve Park Zvezda - lampion

150,00 €

182

OŠ Oskarja Kovačiča

Skupinske pustne maske

300,00 €

183

OŠ Oskarja Kovačiča

Kulture Evrope

400,00 €

184

OŠ Oskarja Kovačiča

Decembrsko druženje otrok

400,00 €

185

OŠ Oskarja Kovačiča

Odraščanje in mi

400,00 €

186

OŠ Valentina Vodnika

Zelena prestolnica - moja učilnica

400,00 €

187

OŠ Valentina Vodnika

Ekološko delovanje

400,00 €

188

OŠ Valentina Vodnika

Zlati sonček - športna delavnica za otroke in starše 1. triade

400,00 €

189

OŠ Valentina Vodnika

Pomladni dan - Sobivanje: Naj bo vest tvoj vodič

400,00 €

190

OŠ Valentina Vodnika

Zimske olimpijske igre

400,00 €

191

OŠ Valentina Vodnika

Povezovanje s šolami v tujini

400,00 €

192

OŠ Vižmarje-Brod

Učilnica v naravi

400,00 €

193

OŠ Vižmarje-Brod

Povezovanje s šolami

400,00 €

194

OŠ Vižmarje-Brod

Zmajev karneval

400,00 €

195

OŠ Vižmarje-Brod

Mala šola rokenrola

400,00 €

196

OŠ Vižmarje-Brod

Festival na gaju

400,00 €

197

OŠ Vižmarje-Brod

Filmske animacije

400,00 €

198

OŠ Vrhovci

Projekt ekološkega ozaveščanja

400,00 €

199

OŠ Vrhovci

Sodelovanje z lok. Skupnostjo

400,00 €

200

OŠ Vrhovci

Medkulturno sodelovanje

400,00 €

201

OŠ Vrhovci

Priprava lampijonov

150,00 €

202

OŠ Vrhovci

Novoletna okrasitev ČS Rožnik

100,00 €