API vrtec

V Mestni občini Ljubljana smo prvi uvedli program API vrtec v ljubljanske vrtce

V šolskem letu 2019/2020 smo v program vključili prvih pet ljubljanskih vrtcev. Oddelki izbranih ljubljanskih vrtcev, ki sodelujejo v pilotni izvedbi programa API vrtec, 1x tedensko izvajajo aktivnosti na temo čebele kranjske sivke, čebeljih pridelkov, opraševalcev, biotske raznolikosti in varstva okolja, zdravega načina življenja in prehranjevanja ter hortikulture. 

Otroci se učijo pravil lepega vedenja v bližini čebel in s tem odgovorne skrbi za svojo varnost, varnost prijateljev ter seveda varnost čebel. Program Api vrtec je primeren za otroke od 2. do 6. leta starosti, vendar se izvedba v podrobnostih razlikuje glede na starostno skupino. Glavna metodi sta igra in raziskovanje.

Api vrtec je strokovni pedagoški program. Temelji na senzornih izkušnjah in aktivnem ustvarjanju otrok, poudarek so metode igre, raziskovanja in eksperimenta. Program je v svoji zasnovi in primerih dejavnosti usklajen s pedagoškimi načeli in Kurikulom za vrtce.

Program dela

Program izvajamo v sodelovanju z Zavodom Eneja, so.p.. in apiterapevtko Nino Ilič. Na prvo mesto smo postavili varnost in zdravstveno higienski režim. Program dela temelji na smernicah glede uporabe čebeljih pridelkov pri predšolskih otrocih, Nacionalnega inštituta za zdravje. Pri programu sodelujemo izključno s čebelarji, ki vodijo Dnevnik veterinarskih posegov v skladu s Pravilnikom o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur.l. 38/2009) ter zagotavljajo zdravstveno varstvo čebel po navodilih NVI in imajo vzpostavljeno samokontrolo na osnovi principov HACCP.

V programu Api vrtec uporabljamo čebelje pridelke pri pedagoškem delu.

 • Otroci s svojimi čutili spoznavajo čebelje pridelke (vsakega drugače). Postopoma, čutilo za čutilom, jih vonjajo, vidijo, čutijo, okusijo.
 • Otroci ugotavljajo, kaj čutijo in zakaj je temu tako.
 • Otroci obiščejo medoviti vrt in spoznavajo različne opraševalce. Obisk spodbuja psihološko-socialni in emocionalno-gibalni razvoj otrok z pripravljenimi primeri dejavnosti za vseh 6 področij pedagoškega dela.
 • Otroci skozi aktivno raziskovanje in reševanje pustolovskih izzivov spoznavajo kaj jedo čebele in drugi opraševalci ter kako je njihova hrana povezana s hrano človeka. Spoznavajo, kako je hrana povezana z varovanjem okolja.  
 • Otroci se naučijo, kako lahko sami ukrepajo, da ne pride do pika ter spoznajo, kako naj ravnajo v primeru, da do vseeno pika pride.

Otroke obiščejo čebele

Otroci skozi pogovor primerjajo številčnost čebelje in človeške družine. S pomočjo didaktičnih materialov in živih čebel razločujejo med našimi hišnimi opravili in opravili čebel ter spoznavajo vloge v družini. Ugotavljajo, kje čebele živijo in kje jejo, kadar živijo v mestu. Primerjajo domovanje čebele in človeka (urejenost prostorov). 

Posebne odlike  API vrtca

 • Starši z veseljem in odprtih rok sprejemajo program.
 • Otroke vse vsebine programa, s katerimi so se uspeli srečati, zelo zanimajo, v aktivnostih uživajo in radi sodelujejo. O novih znanjih z navdušenjem pripovedujejo staršem in tako pomagajo širiti ozaveščanje glede vrednot programa.
 • API vrtec nudi priložnosti za osebnostni in profesionalni razvoj strokovnih delavcev (pridobivanje dodatnih znanj, sodelovanje, nova znanja) in s tem vnaša svežino na delovno mesto in v življenje strokovnih delavk.
 • API vrtec nudi priložnosti za povezovanje med vrtci in večjo povezanost znotraj vrtca (vzgojitelj – organizator prehrane, vzgojitelj – svetovalna služba).
 • Uspešno pokrivanje vseh področij pedagoškega dela.
 • Pravila lepega vedenja v bližini čebel.

Poročilo z dogodkov

Otroci so v vseh aktivnostih programa kazali veliko zanimanje. Z veseljem so sodelovali, v nekaterih primerih so celo presegali sami sebe (na primer, ko so ob obisku čebelarke in apiterapevtke Nine Ilič otroci starostne skupine 2-3 celo uro brez težav vzdrževali pozornost in z veseljem sodelovali).

Niso pa v aktivnostih API vrtca uživali samo otroci, temveč tudi strokovni delavci. Nekateri so se odločili, da zaradi epidemije, ki je v šolskem letu 2019/2020 okrnila delo v naši državi, nadaljujejo izvajanje aktivnosti programa tudi v poletnih mesecih. Še posebno čebelje poslikavo pa je iz API vrtcev na 20. maja 2020, ko so sodelujoči vrtci vsak na svoj izviren način praznovali svetovni dan čebel. 

Kaj nas še čaka?

S projektom nadaljujemo tudi v šolskem letu 2020/2021. Prvim petim API vrtcem se je pridružilo še pet novih. To so Vrtec Jelka, Vrtec Miškolin, Vrtec Mojca, Vrtec Hansa Christiana Andersena in Vrtec Mladi rod.
V začetku decembra 2020 smo organizirali 16-urni seminar za mentorje in pomočnike v novih API vrtcih, oblikovali pa smo tudi Razvojno skupino za API vrtec.