Druženje in ozaveščanje

Festival ljubljanskega podeželja

V Ljubljani se lahko pohvalimo, da kar dve tretjini območja našega mesta zajema tako imenovani zeleni pas z 826 kmetijami, kjer skrbijo za ohranjanje kulturne krajine in oskrbo mesta z lokalno pridelano zelenjavo in sadjem.

34

Na tradicionalnem Festivalu ljubljanskega podeželja meščankam ter meščanom predstavimo in približamo številne aktivnosti.

Teden jabolka v Ljubljani

Na vzhodnem delu Mestne občine Ljubljana, na začetku posavskega hribovja pod Jančami, ležijo območja, ki so ugodna za pridelavo sadja. Zato smo na tem območju uredili 28 hektarjev sodobnih sadovnjakov, v katerih prevladuje pridelava jabolk. Vsako leto v okviru tedna jabolka v Ljubljani, skupaj z gostilno Druga violina, lokalnimi pridelovalci jabolk in strokovnimi društvi, predstavimo jedi iz jabolk, ki smo jih popisali skupaj z etnologom dr. Janezom Bogatajem.

Medeni dan in teden medenih sladic

Medeni dan poteka vsako leto prvi teden v oktobru, ko se člani Čebelje poti predstavijo s svojo ponudbo čebeljih pridelkov in izdelkov. Dan smo nadgradili s tednom medenih sladic, v sklopu katerega ponudniki (od hotelov do gostiln) ponujajo inovativne sladice iz medu, pridelanem v Ljubljani.