Ljubljanska košarica

Pomen lokalno pridelane hrane je neprecenljiv. Vedno bolj bi si morali prizadevati, da bi bila pot sveže pridelane hrane od pridelovalcev do naše mize čim krajša.


V Ljubljansko košarico uvrščamo lokalno pridelane kmetijske pridelke in izdelke, ki zadostijo naslednjim kriterijem:
- pridelani oziroma predelani so na območju Mestne občine Ljubljana;
- kmetijski pridelki so pridelani po načelih integriranega in ekološkega kmetovanja.

V pripravi je katalog vseh ponudnikov, ki so s svojimi pridelki in izdelki zadostili kriterijem vključitve v sistem Ljubljanske košarice. V pripravi je tudi darilna linija produktov z ljubljanskega podeželja.