Prireditve in izobraževanje

Podeželje postaja vse bolj dragoceno za bivanje ljudi, delo, preživljanje aktivnosti v prostem času in medsebojno druženje. Eno od od oblik druženj na podeželju predstavljajo tudi prostovoljna podeželska društva, ki z najrazličnejšimi aktivnostmi združujejo in uresničujejo interese svojih članov. Društva delujejo na prostovoljni bazi. Bolj ali manj uspešno delovanje društev je predvsem rezultat aktivnosti vodstva in prostovoljnega dela ostalih članov. Mestna občina Ljubljana se zaveda, da so redni letni viri sofinanciranja programov društev osnova za delovanje društev, zato vsako leto nameni za delovanje lokalnih društev določena sredstva, ki so društvom dostopna preko javnega razpisa. Nekatera strokovna društva vsako leto prirejajo tradicionalne prireditve, kjer je prikazana dejavnost in delovanje društva kot tudi različne etnološke posebnosti ljubljanskega podeželja. Sestavni del prireditev so različne razstave pridelkov in izdelkov s podeželja, domače obrti in dejavnosti posameznikov, ki jih spremljajo strokovni komentarji.

Pohodi

POHOD PO OSTROVRHARJEVI POHODNI POTI

Tradicionalno - zadnja nedelja v aprilu

Start: Podgrad

Vsebina: Zanimiva srednjeveška tradicija in bogata naravna dediščina spremlja pohodnike na Ostrovrharjevi pohodni poti. Pot je speljana iz doline Besnice, mimo dveh srednjeveških gradov do kamnoloma mlinskih kamnov. Spusti se v dolino Besnice, dvigne na Murjevko in zaključi na Turistični kmetiji pri Lazarju. Tu organizatorji zavrtijo čas nazaj in pohodniki se znajdejo v srednjem veku.

Organizator: Kulturno društvo Podgrad

Kontakt: Jure Grilc,E: jure.grilc@telekom.si, M: 041 956 831

SADJARSKI POHOD

Tradicionalno - tretja nedelja v maju

Start: Sostro

Vsebina: Pohod je speljan od Sostra do vasi Češnjica in Zagradišče, preko prelaza Pečar v dolino Besnice in nazaj v Sostro.

Organizator: Sadjarsko vrtnarsko društvo J. E. Krek Sostro

Kontakt: Marjan Bitenc, E: marjan_bitenc@t-2.net, M: 041 948 217

POHOD POD PUGLEDOM

Tradicionalno - tretja sobota v septembru

Start: Mali Lipoglav

Vsebina: Pohod poteka po gričevnatem območju JV dela MOL, delno tudi po meji z Občino Grosuplje. Dolžina poti je 14 km, poteka pa po označeni krožni poti in med seboj povezuje šest zaselkov tega območja. Start in cilj pohoda sta na Malem Lipoglavu. Obiskovalci si bodo lahko letos na koncu pohoda ogledali razstavo izdelkov, ki so jih na delavnicah izdelali člani društva, se posladkali z domačimi dobrotami ter si ogledali razstavo fotografij, ki so nastale v foto-delavnici.
Organizator: Društvo podeželja Lipoglav

Kontakt: E: dp.lipoglav@gmail.com, M: 041 400 086, dp-lipoglav.blogspot.com/

Tradicionalne prireditve

S KONJI PO LJUBLJANSKEM BARJU

Tradicionalno - četrta sobota v maju

Lokacija: Sejmišče, Ižanska cesta 303

Vsebina: Reja konj je razširjena kmetijska panoga na delu Ljubljanskega barja, ki leži v Mestni občini Ljubljana. To tradicijo vsako leto predstavijo v Konjerejskem društvu Barje. Predstavitvi konj in rejcev, dodajo vsako leto še zanimive in izvirne dodatne vsebine.

Organizator: Konjerejsko društvo Barje

Kontakt: Marjan Trček, E: marjan.trcek@mail.generali.si, M: 041 602 211

PRAZNIK JAGOD JANČE / JAGODNE NEDELJE

Tradicionalno - prva in druga ali druga in tretja nedelja v juniju

Lokacija: Janče

Vsebina: Jagodna nedelja tradicionalno poteka dve nedelji zapored v juniju. Termin za obe prireditvi organizatorji prilagodijo zrelosti jagod. Obe Jagodni nedelji se odvijata na prireditvenem prostoru na Jančah, pred Planinskim domom. Na številnih stojnicah člani Sadne ceste med Javorom in Jančami ponujajo poleg svežih jagod in sladkih dobrot iz jagod še drugo sezonsko sadje in zelenjavo ter najrazličnejše napitke. Dogajanje popestri bogat kulturni program, razstava jagod in domačih dobrot, prav tako pa tudi delavnica za otroke. kjer si otroci lahko sami izdelajo sladko jagodo.
Organizator: Turistično društvo Besnica – Janče

Kontakt: Srečko Birk, E: srecko.birk@siol.net, W: www.sadnacesta.si , M: 041 503 964

POSAVSKO ŠTEHVANJE (2014 - 60. Štehvanje)

Tradicionalno - druga sobota v juniju

Lokacija: Savlje - Kleče

Vsebina: Etnološka prireditev, ki prikazuje štehvanje – staro ljudsko fantovsko igro, ki se je v Ziljski dolini na Avstrijskem Koroškem ohranila vse do danes. V tla se zabije lesen drog, na katerega se povezne lesen sodček obit z leskovim obročem. Fantje jezdijo mimo na kobilah in zbijajo sodček s posebnimi kiji. Pri nas prirejajo štehvanje poleg Savelj (Posavsko štehvanje), še na Zbilju. Na posavskem štehvanju sodelujejo številna društva, ki poskrbijo za prikaze kulturne dediščine tega območja od stare kmetijske mehanizacije do ljudskih plesov in pesmi. Letos se bo prireditev začela s povorko sodelujočih, sledilo bo tekmovanje štehvovcev, dogajanje pa se bo zaključilo s podelitvijo nagrad sodelujočim.

Organizator: Kmečka strojna skupnost Savlje Kleče - Združenje

Kontakt: Zvone Milkovič, E: zvone.milkovic@telemach.com, M: 041 662 578

KONJENIŠKI DAN

Tradicionalno - zadnja nedelja v agustu

Lokacija: Zajčja Dobrava / Podmolnik

Vsebina: Pestra konjeniška prireditev, kjer je moč na enem mestu videti različne pasme konj prav tako pa tudi različne spretnosti v katerih se konji in njihovi jezdeci in vozniki tudi pomerijo med seboj – spretnostna vožnja enovpreg SHL (konji Slovenske hladnokrvne pasme), 3. državno prvenstvo v spretnostni vožnji dvovpreg SHL, dresurno jahanje Lipicanca (prikaz), tekmovanje v spretnostnem jahanju. Prireditev bo zaključila podelitev pokalov vsem nagrajenim. Celotno dogajanje spremljajo strokovni komentarji, obiskovalci pa si lahko ogledajo tudi različne prikaze starih obrti povezanih s konji – v letošnjem letu bo prikazano kovanje konja. Med prireditvijo poteka predstavitev sodelujočih društev in prodaja njihovih pridelkov in izdelkov na stojnicah, obiskovalci pa se lahko tudi brezplačno popeljejo s konjsko vprego.

Organizator: Konjeniško društvo Sostro

Kontakt: Matjaž Hlebš, E: matjaz.hlebs@siol.net , M: 041 379 304

EKOPRAZNIK V LJUBLJANI

Tradicionalno - druga sobota v septembru

Lokacija: Pogačarjev trg, Ljubljana – v primeru ovir zaradi gradnje garažne hiše pa na nadomestni lokaciji v bližini ljubljanske tržnice

Vsebina: Ekopraznik v Ljubljani je celodnevna promocijsko – izobraževalna prireditev na temo ekološkega kmetijstva, promocije ekoživil ter trajnostnega življenjskega sloga. Predstavilo se bo približno 50 ekoloških kmetij iz cele Slovenije. Obiskovalci si bodo lahko ogledali razstavo izbranih ekoizdelkov in storitev ter predstavitve različnih društev s področja kmetijstva in varstva okolja iz MOL in vse Slovenije, na predvidoma 20 stojnicah. Dogajanje bo popestril bogat strokovnih program, različne predstavitve in promocijsko-izobraževalne aktivnosti.

Organizator: Inštitut za trajnostni razvoj

Kontakt: E: info@itr.si, T: 01 439 74 60

PRAZNIK JESENI

Tradicionalno - tretja nedelja v septembru

Lokacija: Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov 43

Vsebina: Obiskovalci si lahko ogledajo razstavo jesenskih pridelkov – poseben poudarek je dan predstavitvi različnih sort jabolk in drugega sadja. Možno je prisluhniti strokovnim komentarjem o sadju in vrtninah. Pred prireditvenim prostorom bo potekala tudi tržnica lokalnih pridelkov.

Organizator: Sadjarsko vrtnarsko društvo J. E. Krek Sostro

Kontakt: Marjan Bitenc, E: marjan_bitenc@t-2.net, M: 041 948 217

KOSTANJEVE NEDELJE

Tradicionalno - prva, druga in tretja nedelja v oktobru

Lokacija: Janče

Vsebina: Kostanjeve nedelje so namenjene prodaji jesenskih pridelkov, slaščic, kostanja in jabolčnega soka. Vse Kostanjeve nedelje se odvijajo na prireditvenem prostoru na Jančah, pred Planinskim domom. Dogajanje popestri bogat kulturni program.

Organizator: Turistično društvo Besnica – Janče

Kontakt: Srečko Birk, E: srecko.birk@siol.net, W: www.sadnacesta.si , M: 041 503 964