Javni sadovnjaki

Javne površine za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo

V Programu varstva okolja za MOL 2014-2020 si je Mestna občina Ljubljana postavila cilj, da se površine MOL izkoristijo za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. 

Prvi javni sadovnjak v Ljubljani

V sklopu projekta Zelena prestolnica Evrope 2016 smo posadili prvo sadno drevo in s tem odprli prvi javni sadovnjak v Mestni občini Ljubljana. Na 0,6 ha mestnega zemljišča, ki leži na Grbi ob Puhtejevi ulici je posajenih 108 sadik sadnega drevja in 30 sadik okrasnih jablan.

Javni sadovnjak je zamišljen kot odprt prostor, namenjen izobraževanju in preživljanju prostega časa. Sestavljen je iz dveh delov. Na južnem delu sadovnjaka je posajenih 48 sadnih dreves jablan, 18 sadnih dreves hrušk in 6 sadnih dreves sliv starih sort, na severnem delu pa 36 sadnih dreves, drevesnih vrst murve, nešplje, skorša, jerebike, kutine, kakija, asimine, oreha, kostanja, črnega bezga, šmarne hrušice in euodije.

Glede na raznolikost sadnih vrst in sort bo sadje na razpolago od sredine poletja do pozne jeseni. Za sadovnjak bomo skrbeli v Mestna občina Ljubljana in Kmetijski inštitut Slovenije, oskrba pa bo naravi prijazna. V njem bodo poleg meščanov uživale tudi čebele in druge živali. V sklopu Javnega sadovnjaka je bil urejen tudi Medoviti vrt na Grbi, ki povezuje projekt Javnega sadovnjaka in Čebelje poti. Na 8 gredicah je zasajenih več kot več kot 100 različnih rastlin, ki dajejo hrano čebelam ter rastlin, ki so jih čebele oprašile in so zato dajale hrano nam od začimbnic, zdravilnih zelišč do zelenjadnic. Vzpostavljena je medovita terapevtska točka za medgeneracijsko učenje in apiterapijo.

Zaključena druga faza urejanja mestnega parka Rakova Jelša

Projekt urejanja mestnega parka Rakova Jelša se je začel leta 2014. Nova ureditev pa dodatno vključuje parkovno površino s prostori za piknik, ki je tudi vstopna točka v Krajinski park Ljubljansko barje, javni sadovnjak s skoraj stotimi različnimi sadnimi drevesi in več kot 300 novimi vrtički, ki jih postopoma oddajamo. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva/vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta.

27a

Ureditev urbanega sadovnjaka in obnova otroškega igrišča v Savskem naselju

Ureditev urbanega sadovnjaka in obnova otroškega igrišča med Linhartovo, Savsko in Mislejevo ulico je del širšega projekta oživitve Savskega naselja. Prenova in oživitev območja okrog Savskega hriba zajema košarkarsko in otroško igrišče, hrib nad zakloniščem ter nekaj zelenic. Skupaj z društvom ProstoRož, otroki in mladimi iz šole, vrtca in rehabilitacijskega centra je bil pripravljen načrt ureditve sadovnjaka in obnove otroškega igrišča, ki je bil zasnovan v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ob nastanku soseske.

Sadovnjak na Vojkovi cesti in v parku Muste

V letu 2017 smo odprli sadovnjaka na Vojkovi cesti z 68 sadnimi drevesi in v parku Muste z 88 sadnimi drevesi.

Skupaj je bilo na petih lokacijah posajenih 494 sadnih dreves