Javni sadovnjaki

 

Sadovnjak na Grbi - prvi javni sadovnjak v Ljubljani

javni sadovnjak

V sklopu projekta Zelena prestolnica Evrope 2016 smo posadili prvo sadno drevo in s tem odprli prvi javni sadovnjak v Mestni občini Ljubljana. Na 0,6 ha mestnega zemljišča, ki leži na Grbi ob Puhtejevi ulici je posajenih 108 sadnih dreves in 30 okrasnih jablan.

Javni sadovnjak je zamišljen kot odprt prostor, namenjen izobraževanju in preživljanju prostega časa. Sestavljen je iz dveh delov. Na južnem delu sadovnjaka je posajenih 48 sadnih dreves jablan, 18 sadnih dreves hrušk in 6 sadnih dreves sliv starih sort, na severnem delu pa 36 sadnih dreves, drevesnih vrst murve, nešplje, skorša, jerebike, kutine, kakija, asimine, oreha, kostanja, črnega bezga, šmarne hrušice in euodije.

Glede na raznolikost sadnih vrst in sort bo sadje na razpolago od sredine poletja do pozne jeseni. Za sadovnjak skrbimo na Mestni občini Ljubljana skupaj s Kmetijskim inštitutom Slovenije, oskrba pa je naravi prijazna. V njem poleg meščanov uživajo tudi čebele in druge živali. V sklopu Javnega sadovnjaka smo uredili tudi Medoviti vrt na Grbi, ki povezuje projekt Javnega sadovnjaka in Čebelje poti. Na 8 gredicah je zasajenih več kot 100 različnih rastlin, ki dajejo hrano čebelam ter rastlin, ki so jih čebele oprašile in so zato dajale hrano nam od začimbnic, zdravilnih zelišč do zelenjadnic. Vzpostavili smo tudi medovito terapevtsko točko za medgeneracijsko učenje in apiterapijo.

Sadovnjak na Rakovi Jelši

Projekt urejanja mestnega parka Rakova Jelša se je začel leta 2014. Nova ureditev pa dodatno vključuje parkovno površino s prostori za piknik, ki je tudi vstopna točka v Krajinski park Ljubljansko barje, javni sadovnjak z 78 sadnimi drevesi (hruške, jablane, nešplje, slive in marelice) in več kot 300 novimi vrtički, ki jih postopoma oddajamo. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva/vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta.

27a

Sadovnjak z otroškim igriščem v Savskem naselju

Ureditev urbanega sadovnjaka in obnova otroškega igrišča med Linhartovo, Savsko in Mislejevo ulico je del širšega projekta oživitve Savskega naselja. Prenova in oživitev območja okrog Savskega hriba zajema košarkarsko in otroško igrišče, hrib nad zakloniščem ter nekaj zelenic. Skupaj z društvom ProstoRož, otroki in mladimi iz šole, vrtca in rehabilitacijskega centra je bil pripravljen načrt ureditve sadovnjaka in obnove otroškega igrišča, ki je bil zasnovan v šestdesetih letih prejšnjega stoletja ob nastanku soseske.

V sadovnjaku je 28 sadnih dreves (hruške in jablane) ter 7 divjih češenj.

Sadovnjak v parku Muste

180413 otvoritev parka Muste nrovan 001

Park Muste, ki smo ga uredili na območju med Novimi Fužinami in Štepanjskim naseljem, predstavlja eno večjih zelenih pridobitev v Ljubljani. Na severni strani parka smo uredili javni sadovnjak, že četrti v Ljubljani, v katerem je 64 sadnih dreves (jablane, hruške, češnje, slive in višnje). V bližini je v obliki drevoreda zasajenih še 14 parkovnih dreves.

Sadovnjak na Vojkovi cesti 

V letu 2017 smo odprli sadovnjak na Vojkovi cesti, v katerem je 83 sadnih dreves (jablane, hruške in češnje)

Sadovnjak v Šmartinskem parku

V sklopu ureditve Šmartinskega parka ob Žalah smo zasadili tudi javni sadovnjak. 

V vseh šestih sadovnjakih skupaj vzdržujemo 530 sadnih dreves