Bio kmetija Pr Črnet

PONUDBA ZELENJAVE: krompir, rdeča pesa

PONUDBA MOKE IN MLEVSKIH IZDELKOV: kruh in pekovski izdelki, testenine

PONUDBA MESA IN MESNIH IZDELKOV

PRIDOBLJENI CERTIFIKATI: ekološka pridelava