Sadjarstvo Kimovec

PONUDBA SADJA: jabolka

PONUDBA IZDELKOV IZ SADJA: sok, suho sadje 

DOSTAVA: 1x tedensko, jabolka – 50-60 ton (avgust – april), sok motni ali bistri – po 5L (celo leto), jabolčni krhlji (na voljo celo leto)

PRIDOBLJENI CERTIFIKATI: integrirana pridelava / predelava