Tržni prostori

Kje lahko prodajamo pridelke in izdelke?

Lokacije za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov izven urejenih tržnih prostorov potencialnih parcel so se določile na podlagi naslednjih meril:

 • lastništvo MOL;
 • parcele, ki niso na zelenicah oziroma so na utrjenih delih znotraj zelenic;
 • parcele, ki niso ob cestah.

Na lokacijah smo preverili primernost za postavitev stojnice/klopi, pri čemer smo spremljali naslednje parametre:

 • dostopnost,
 • varnost,
 • utrjenost zemljišča,
 • bližino parkirišč.

Lokacije za prodajo

Za prodajo lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov na območju MOL, izven urejenih tržnih prostorov so bile od pregledanih določene naslednje lokacije:

ČS Črnuče

 • lokacija k.o. Črnuče – parc. št. 104/1, pred kulturnim domom, predlaga se postavitev 6 prodajnih klopi

ČS Posavje

 • lokacija k.o. Stožice – parc. št. 281/103, 277/2, na ploščadi, predlaga se postavitev 5 prodajnih klopi,oziroma v primeru ureditve s strani ČS,
 • k.o. Ježica – parc. št. 1244/113, 1249/1, 1470/33 in k.o. Stožice parc. št. 285/33, nekdanje balinišče, predlaga se postavitev 10 prodajnih klopi,

ČS Moste

 • lokacija, k.o. Slape, parc. št. 1797, v Fužinah zraven mlekomata, predlaga se postavitev 4 prodajnih klopi,

ČS Polje

 • lokacija k.o. Slape – parc. št. 734/24 in 734/22, na parkirišču med staro OŠ Polje (Zadobrovška c. 1) in pokopališčem Polje, predlaga se postavitev 5 prodajnih klopi
 • trenutno zaradi gradnje ni primerna lokacija v Zalogu,  pri Zadružnem domu, Agrokombinatska cesta 2 k.o. Kašelj - parc. št. 324/61, predlaga se postavitev 7 prodajnih klopi,

ČS Sostro

 • lokacija k.o. Dobrunje – parc. št. 1667/3, parcela v parku pred sedežem ČS Sostro, predlaga se postavitev 7 prodajnih klopi,

ČS Golovec

 • lokacija k.o. Štepanja vas – parc. št. 200/109, ploščad pred Mercatorjem, predlaga se postavitev 4 prodajnih klopi,

ČS Rudnik

 • lokacija k.o. Trnovsko predmestje – parc. št. 1567/148, prodajni prostor pred bivšo šolo na Ižanski cesti 303, predlaga se postavitev 7 prodajnih klopi,

ČS Šentvid

 • lokacija k.o. Šentvid – parc. št. 311/3, pred Ljudskim domom Šentvid, predlaga se postavitev 4 prodajnih klopi,

ČS Šmarna gora

 • lokacija k.o.  Tacen 158/11, na parkirišču v Tacnu, predlaga se postavitev 10 prodajnih klopi,
 • lokacija– k.o.Gameljne parc. št. 694/4, pred Domom krajanov Gameljne, predlaga se postavitev 5 prodajnih klopi,

Dopusti se prodaja na lokaciji, ki ni v lasti MOL, na kateri pa že poteka prodaja v:

ČS Jarše

 • Kvedrova cesta, nasproti stolpnice h. št. 5 – kjer že ob sobotah poteka na stojnici prodaja kmetijskih pridelkov (k.o. Nove Jarše - parc. št. 7/8)