Društva na podeželju Mestne občine Ljubljana

Seznam podeželskih društev

KONJEREJSKO DRUŠTVO BARJE
Ižanska cesta 303
1000 Ljubljana
Predsednik: Marjan Trček
T: 01 427 36 96
M: 041 602 211
E: marjan.trcek@mail.generali.si

KONJENIŠKO DRUŠTVO SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 43
1261 Ljubljana Dobrunje
Predsednik: Janez Šubelj
M: 031 450 773
E: kd.sostro@gmail.com

SADJARSKO VRTNARSKO DRUŠTVO J. E. KREK SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 43
1261 Ljubljana Dobrunje
Predsednik: Marjan Bitenc
T: 01 542 90 80
M: 041 948 217
E: marjan_bitenc@t-2.net

SADJARSKO IN VRTNARSKO DRUŠTVO V LJUBLJANI
Pot k ribniku 20
1000 Ljubljana
Predsednica: Matejka Podlogar
M: 041 501 462
E: matejkapodlogar@gmail.com

ČEBELARSKO DRUŠTVO BARJE
Ulica Dušana Kraigherja 2
1000 Ljubljana
Predsednik: Aleš Süssinger
M: 051 604 492
E: ales.sussinger@gmail.com

ČEBELARSKO DRUŠTVO TACEN
Pločanska 8
1211 Šmartno pod Šmarno goro
Predsednik: Klemen Ivanjko
M: 040 412 690
E: kivanjko@yahoo.com

ČEBELARSKO DRUŠTVO LJUBLJANA – CENTER
Linhartova 13
1000 Ljubljana
Predsednik: Trajče Nikoloski
M: 041 398 105
E: nikotraj@gmail.com

ČEBELARSKO DRUŠTVO MOSTE – POLJE
Veliko Trebeljevo 32
1129 Ljubljana-Zalog
Predsednik: Tomaž Svete
M: 051 726 909
E: tomaz.svete@gmail.com

DRUŠTVO URBANI ČEBELAR
Podmilščakova ulica 44
1000 Ljubljana
Predsednik: Gorazd Trušnovec
M: 031 253 929
E: urbani.cebelar@gmail.com

DRUŠTVO REJCEV DROBNICE LJUBLJANA – SOSTRO
Cesta II. grupe odredov 43
1261 Ljubljana Dobrunje
Predsednik: Andrej Dremelj
M: 041 716 731
E: andrej.dremelj@gmail.com

DRUŠTVO ZA BIOLOŠKO DINAMIČNO GOSPODARJENJE AJDA SOTRO
Sadinja vas 81
1261 Ljubljana-Dobrunje
Predsednica: Alenka Svetek
T: 01 542 97 47
M: 041 364 897
E: alenka.svetek@gmail.com

DRUŠTVO ŽENA DEKLET LJUBLJANA MOSTE – POLJE
Cesta II. grupe odredov 43
1261 Ljubljana-Dobrunje
Predsednica: Olga Černe,
T: 01 542 04 06
E: olga.cerne58@gmail.com

ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO POMOČ STROJNI KROŽEK LJUBLJANA – VZHOD
Cesta v kostanj 31
1000 Ljubljana
Predsednik: Peter Dolničar
M: 031 305 516, 041 807 146
E: peter.dolnicar@kis.si

DRUŠTVO PODEŽELJA LIPOGLAV
Mali Lipoglav 3a
1293 Šmarje-Sap
Predsednica: Mihaela Grum
M: 031 457 623
E: dp.lipoglav@gmail.com
W: http://dp-lipoglav.blogspot.com/

TURISTIČNO DRUŠTVO BESNICA – JANČE
Gaberje pri Jančah 16
1291 Ljubljana-Zalog
Predsednik: Srečko Birk
T: 01 367 10 07
M: 041 503 964
E: srecko.birk@siol.net

KMEČKA STROJNA SKUPNOST SAVLJE KLEČE - ZDRUŽENJE
Savlje 101
1000 Ljubljana
Predsednik: Zvone Milkovič
M: 041 662 578
E: zvone.milkovic@telemach.net