Dostava blaga na območju, namenjenem pešcem in kolesarjem

Dostava le v predpisanem času

Na omenjenem območju se lahko izvaja dostava/odvoz le v okviru predpisanega dostavnega časa, to je od 6.00 do 10. ure. Za dostop/izstop na to območje je potrebno imeti elektronske dovolilnice, s katerimi sta prek sistema potopnih stebričkov omogočena avtomatski nadzor in evidenca nad tovornimi vozili.

Za uporabo odstavnih mest na območju, namenjenem pešcem in kolesarjem, je določeno plačilo letne oziroma dnevne takse.

 

Kako pridobim dovolilnico za dostavo?

Dovolilnice MOL za dostavo, prevoze, izredni prevoze itd.,  lahko pridobite le na podlagi pisne prošnje, v kateri je potrebno navesti:

  • razlog prevoza,
  • kraj,
  • datum in čas prevoza,
  • tip vozila in registrsko številko,
  • pri tovornih vozilih pa tudi največjo dovoljeno skupno maso.

Pisne prošnje z obrazložitvijo razloga prevoza oz. dostave je potrebno oddati v Skupni glavni pisarni MOL, Mačkova 1.

Uradne ure Skupne glavne pisarne MOL:

  • Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure
  • Sreda: od 8.30 do 17. ure
  • Petek: od 8.30 do 13. ure