Kampanja "poZOOr!": Bodi vZOOren, bodi poZOOren

Do boljše varnosti v prometu

V Mestni občini Ljubljana nenehno izboljšujemo prometno varnost, zlasti v šolskih okoliših – od celovitih rekonstrukcij cest do odprave posameznih pomanjkljivosti. To so premišljeni in načrtovani ukrepi, o katerih se usklajujemo s strokovnimi službami na področju varnosti v prometu, urejanja prometa in prostora, s četrtnimi skupnostmi, lokalnimi prebivalci in uporabniki prostora, deležniki idr. Pri tem se naše strokovne službe redno posvetujejo z vodstvi šol in vrtcev ter sodelujejo z mentorji prometne vzgoje v šolah.

Pomembno vlogo pri izboljševanju varnosti v prometu imajo tudi ozaveščevalne kampanje, opozorila in druga sporočila. V letu 2022 smo to obveščanje še okrepili, saj smo ob začetku šolskega leta 2022/2023 začeli novo kampanjo z naslovom »poZOOr!« in osrednjim sloganom »Bodi vZOOren, bodi poZOOren«. Z njo opozarjamo na varno in spoštljivo vedenje v prometu ter puščanje čim manjšega ogljičnega odtisa ob premikanju po mestu. Dejavnost smo v Mestni občini Ljubljana zasnovali v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL, z ZOO Ljubljana in z javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet.

V Evropskem tednu mobilnosti 2022 smo te teme dodatno osvetlili in v okviru omenjene evropske kampanje za spodbujanje trajnostne mobilnosti in spremembo potovalnih navad v bolj vzdržne, pri kateri v MOL sodelujemo že od leta 2002, izvedli kopico tematsko povezanih dejavnosti.

Živali so lahko naši vZOOrniki

PLAKAT MOL ZOO SLON AVG2022 01

S kampanjo naslavljamo predvsem otroke do 12. leta starosti. Njen namen je ozaveščanje o varnosti v prometu, spoštovanju prometnih predpisov in uporabnikov prostora ter prometni kulturi, pa tudi promocija trajnostne mobilnosti. Predvsem gre za vizualno in sporočilno dovršeno akcijo, v kateri so v ospredju ilustrirane živali, ki so lahko naši vzorniki v prometu, saj jim je narava za zaščito podarila na primer oklep, svarilne barve, svetleče oči ob stiku z lučjo ipd. Ti »izumi« narave so nam za zgled in nas spomnijo na to, da lahko predmete, ki jih je izumilo človeštvo, uporabimo za lastno zaščito (npr. čelada, žive barve oblačil, kresničke …).

PLAKAT MOL ZOO ZELVA AVG2022 06

S sporočili opozarjamo na pravilno, premišljeno in previdno obnašanje v prometu, saj tako lahko tudi sami prispevamo k boljši varnosti: zebra na primer opominja na prečkanje ceste na prehodu za pešce, želva na čelado, tiger na uporabo odsevnih teles ipd. S prirejenim izrazom »pozor« izpostavljamo, da je treba biti v prometu pozoren, saj s tem največ prispevamo k večji varnosti; z dodatnim O-jem v naslovu »poZOOr« (ki tvori kratico ZOO) pa jasno napovemo vizualno udeležbo živali v kampanji in sodelovanje Živalskega vrta Ljubljana. S sporočili smo opremili mestne avtobuse LPP, oglasne vitrine po mestu, transparente, plakate, družbena omrežja … ter z vsebino seznanili vse šole in vrtce v MOL.

Nepozaben otvoritveni dogodek

V sredo, 21. septembra 2022, je v živalskem vrtu potekal dogodek s predstavitvijo kampanje in spremljajočih celotedenskih delavnic Prometni ZOO za osnovnošolce, na katerih so udeleženci lahko spoznavali živalske »izume« za lastno zaščito v živo, tudi s pomočjo pravih živali. Prvič so bili na ogled postavljeni štirje LPP-jevi avtobusi, opremljenih s kreativno podobo živalskih vZOOrnikov, okoli njih pa so nastopili plesalci plesne šole Kazine.

avtobus

Dogodka in delavnic se je v okviru tedna mobilnosti skupno udeležilo kar 9.700 otrok ljubljanskih osnovnih šol in vrtcev ter drugih obiskovalcev. Tam je tudi potekala podelitev nagrad predšolskim in šolskim otrokom v okviru likovnega natečaja na temo »Trajnostno povezani«. Na natečaj je prispelo preko sto likovnih izdelkov. Nagrajeni in drugi izdelki po izboru strokovne komisije so bili razstavljeni v Steklenem atriju Mestne hiše. Spremljevalni program v živalskem vrtu je pripravila Osnovna šola Oskarja Kovačiča, družbo pa jim je na odru delal tudi priljubljeni slovenski izvajalec Challe Salle.

Ob tem smo obeležili tudi 20. obletnico dogodka Kolesarski krog, ki je vsako leto del Evropskega tedna mobilnosti. Na tem dogodku šolarji na kolesih na informacijskih točkah spoznavajo posamezne vidike varnega vedenja v prometu, obnovijo znanje cestnoprometnih predpisov in se naučijo marsičesa zanimivega. Pri dogodku v organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL običajno sodelujejo organizacije, kot so Mestno redarstvo, Policija, Rdeči križ Slovenije, AMZS, predstavniki avtošol, kolesarskih organizacij in podjetij.